Snøskredvarsel for Hardanger søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Bygevær fører til lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder hvor det samler seg mye snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vind og nedbør kombinert med løssnø som ligger i fjellet fra før fører til at det dannes fokksnøflak i sør- og østvendte leområder og i forsenkninger i terrenget. Pålagringen vil være økende utover dagen når vinden tar seg opp. I slike områder er det lett for en skiløper å løse ut skred.
Det har kommet en del nysnø den siste uka, det ligger opp mot ca 50 cm løs snø i terrenget på det meste, i noen leområder har det samlet seg mer. Nysnøen ligger stort sett på bar bakke så skiføret er foreløpig så som så med en del oppstikkende steiner og ingen såle. Snøoverflata er noen steder påvirket av vinden men det er mye løs snø som vind evt kan få tak på. Mildvær har påvirka snøoverflata opp til ca 7-900 moh.
I enkelte skjermede formasjoner over 1000-1200 moh ligger det en hard såle av gammelsnø fra oktober. Nysnøen antas å feste seg godt til denne gammelsnøen.
Ingen skredaktivitet observert.
Lørdag formiddag var det plussgrader til ca 7-900 moh, ikke nedbør.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

09.12.2018 kl. 13:59

1014 moh

Matsb (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Matsb

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små Løst ut sannsynligvis i går eller dag.

ObsID: 170645

Hardanger / ULVIK

Snø

07.12.2018 kl. 20:29

678 moh

Bjaoey (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  B.ø

Vær

2 °C 8 m/s 80% skyer

Snødekke

8 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 170450

Hardanger / ODDA

Snø

06.12.2018 kl. 21:15

110 moh

bjafje (**)

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer

Snødekke

10 cm totalt 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Yr og storm melder +7 og regn. Temp er -1-+2. Tett snøvær

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tung våt snø, ca 10 cm hittil på knappe 3 timer ved ca 120moh. Flere snøras høres i fjellsiden over bygden.

Skredaktivitet

6. des. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst De fleste bratte heng Mye tung våt snø kommet i løpet av 2-3 timer..ca 10cm på ca 120moh.

ObsID: 170348

Hardanger / ULVIK

Snø

06.12.2018 kl. 20:44

1249 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps

Snødekke

ObsID: 170346
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.