Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regnvær gir fare for våte løssnøskred. I de delene av regionen hvor det fortsatt er en del snø, vil det kunne gå naturlig utløste skred av middels størrelse. I lavereliggende deler av regionen er det nå såpass lite snø igjen at skredene vil være små. På de høyeste toppene kan nedbøren komme som snø. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snøverflaten består av grovkornet snø med variert hardhet. Over ca. 1500 moh kan det ligge litt fuktig nysnø i overflaten. I lavere høyder er det bløtere snø og stedvis råttent der snødekket er tynt eller rundt steiner. Man må nå over ca. 1000 moh for å få sammenhengende skiføre. Under 1000 moh er det begrenset med snø, spesielt i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.
Observasjoner fra Hemsedal tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem, selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i høyfjellet.
Mandag morgen er det registrert 3 til 10 mm nedbør i regionen siste døgn. Nedbøren har stort sett kommet som regn, men det kan ha lagt seg noe nysnø på de høyeste toppene.
6-10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 3 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4-8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
0 °C til 4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

24.05.2021 kl. 19:46

1516 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet ved Bjøberg. Flere synlige str 1 og 2 skred. Generelt lite snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Skredfaren er høyere i dag pga regn. Uten nedbør ville det vært fg. 1 med str 1, få heng, vanskelig å løse ut.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snømengde er ganske jevnt fordelt og er generelt er minkende. Ikke sammenhengende skiføre før ved ca 1300 moh. Sørsider har nå i praksis ikke skiføre. I dag var snødekket vått/råttent, vannmettet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Regn 0 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Regn i hele dag. Mildt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mer ustabile forhold i dag grunnet regn. Snødekket er homogent og isotermt. I dag, vannmettet og ustabilt i bratt terreng. Snødekket drenerer godt og vil stabilisere seg når regnet opphører og fukt vil utstråle. Mellom fg 1 og 2 i dag

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ikke observert noen nye skred, men det er mange synlige skred og vanskelig å skille gammel og nye skredmasser.

Snøprofil

3 cm 4F V, 15 cm F W-V, 40 cm 4F MF W, 5 cm I MFcr, 25 cm 4F MF V, 5 cm F MF V Snødekket er isotermt

ObsID: 274272

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org