Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold med ustabil snø i mange himmelretninger. Skred kan løses ut av enkelt skiløper. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kulde gjør at stabilisering av snødekket går sakte. Vedvarende svakt lag av kantkornet snø under ustabil fokksnø kan fremdeles påvirkes av en enkelt skiløper og skredene kan bli store, str. 3. Utbredelsen av ustabil fokksnø er stor og kan forventes i alle himmelretninger. Vær oppmerksom i skogen og skoggrensa da vinden har påvirket snøen også her. Det oppfordres til konservative veivalg utenom skredterreng. Fjernutløsning av skred er mulig. Faretegn som skytende sprekker og drønn i snødekket må tas på alvor! Det finnes flere kantkornlag dypere i snødekket i alle himmelretninger. Disse vurderes som vanskeligere å påvirke, men kan forekomme på tynt snødekke ved stor tilleggsbelastning.
Varierende vindretning siste periode gjør at snøoverflaten er preget av vind i de fleste himmelretninger. Under tregrensa er også snøoverflaten mange steder vindpåvirket. Utsatt terreng har lite snø og kan være avblåst ned til gamle skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under vindtransportert snø. Det er også observert velutvikla rimkrystaller på snøoverflaten før vind fra vest kom på lørdag 09.01. Dypere i snødekket finnes eldre kantkornlag rundt skare, samt begerkrystaller mot bakken. Disse svake lagene vurderes som vanskeligere å påvirke.
Naturlig utløste skred str. 2 i sørøstvendt terreng observert i Hemsedal onsdag 13.01. I Hemsedal gikk et skiløperutløst skred, str. 2 i skoggrensa i sørlig sektor på torsdag 14.01.
Siden 09.01 rapporteres det om sprekker og drønn i snødekket, senest torsdag 14.01.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-20 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 16:00

1481 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Snøprofil

8 cm P RG 0 mm D, 5 cm F FC 2 mm D, 8 cm 1F FC 2 mm D, 20 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm K MFcr D, 30 cm 4F/F FC 3 mm D Denne hører med til fullstendig observasjon fra samme sted og tidspunkt. Profilen er fra østvendt terreng på ca 1300 moh Brudd kom lett I kantkornlag under hard fokksnø.

ObsID: 249375

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 16:00

1488 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vanskelig å se skredet på bildet, men det er på fjellet midt i bildet. Ukjent løsnetidspunkt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindtegn I snøoverflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket. Bildet viser vestvendt terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mest utsatte himmelretninger er sannsynligvis s, sø, ø, nø. Oppbyggingen av snødekket under den harde fokksnøen varierer. Noen steder er kantkornlaget tynt, andre tynt. Noen steder ligger det på glatt og hardt underlag, andre steder som en del av kantkornpakke som tåler mer energi før det går til brudd. Grunnen til variasjonen er underlaget som kantkorn ble dannet på og hvor mye vind tok/flytta på kantkorn ifm vindøkning fra N, NV forrige helg.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 10% skyer Kaldt i dag, inversjon. - 7 på 1400 moh, - 16 på 700 moh. Ikke vind, tilnærmet skyfritt og sol.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlag under fokksnø er problemet. Fokksnøen er for det meste hard og bærende. På tynt snødekke med kantkornlag kan dette påvirkes og gå til brudd. Skredene kan bli str. 3 Jeg tenker dette gjelder få steder der faktorene som skal til er tilstede for at skred løsner. Skredproblemet mener jeg finnes først og fremst i leområder etter vind fra n, v og NV. Men det kan ikke utelukkes i andre himmelretninger. Det var I alle fall kantkorn med rim I overflaten nærmest overalt før vind kom 09.01. Min konklusjon er at skredproblemet kan være tilstede i alle himmelretninger, men kan påvirkes få steder dog av en enkelt skiløper. Faregraden vipper mellom 2 og 3. Situasjonen er krevende fordi det er usikkert hvor kantkornlag ligger, dets varierende egenskaper og hvor lett det er å påvirke det. Man bør etter min mening forholde seg til snødekket som om det finnes overalt. Fravær av faretegn vil ikke være det samme som fravær av skredproblemet. Dypere kantkornlag bør nevnes i tekst. Kantkorutvikling I snødekket, spesielt i øvre del. Varslet faregrad er riktig Det er usikkerhet knyttet til vurdering, men mine antagelser og dermed bruk av matrisa gir fg 2.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten er preget av vind over tregrensa, både fra ø og v. Tydeligste vindtegn etter vestavind. I skjerma østvendt terreng ligger lommer med tilnærmet ubundet snø, ca 10 cm som er tilgjengelig for vind fra vest /nordvest. Snødekket er relativt jevnt fordelt, men vestvendt terreng har tykkest base. På utsatte steder er det fremstikkende steiner, også en del skare synlig i snøoverflaten I høyfjellet. Det har blitt rapportert om mange faretegn siste uke. Drønn, sprekker, skiløper- og naturlig utløste skred. Også fjernutløste skred.

Tester

CTM12@12cmQ2 God I overgang mellom løsere snø og fokksnø med begynnende kanting

Faretegn

Ferske skred Et str. 2 naturlig utløst i østvendt heng.

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm D, 43 cm 1F RG/FC 1 mm D, 20 cm P RG/FC 1 mm D, 12 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 1F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 1F/4F FC 2 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -15 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm, -2,7 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen I vestvendt terreng, 1400 moh Stor nok temp gradient i øvre del til oppbyggende omvandling.

ObsID: 249374

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 13:09

1145 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Vanskelig å løse ut Noen bratte heng. SØ, S .Antar det er scooterutløst. Ca 70m lang bruddkant, opp til 60cm tykkelse.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I overgang skog/snaufjell. 3 drønn

ObsID: 249311

Hallingdal / Hol

Snø

15.01.2021 kl. 12:39

1331 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Vinderodert i forgrunn, s-vendt heng med påfyll av fokksnø i bakgrunn

Tester

LBT@30cmQ2 Brøt lett på sjikt med kantkorn/rim, begrenset evne til å forplante brudd

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i Sudndalen / blåberget

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 900 moh Sett i sammenheng med observasjon lenge nede i lia, og inntrykk fra dagen tur generelt, virker det som kantkornlag har mindre utbredelse som skredproblem enn varselet sier. Enten er kantkorn/rim blåst bort og blandet i fokksnøen, eller ligger under mykere snø med begrenset evne til brudd. Holder på noen bratte heng, i tilfelle skredproblemet har større utbredelse i andre deler av regionen

Vær

Ikke nedbør 9 °C 0 m/s Kaldt og klart i går og i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlag fins, men begrenset utbredelse Uendret så lenge det er kaldt og klart Varslet faregrad er for høy Har inntrykk av at kantkornlag har begrenset utbredelse og neppe skred str 3, ender med fg2 her i dag

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Overflata preget av vind fra N-NV, veksler mellom ubunden snø i lune søkk til vindpakket mykt/hardt ellers i terrenget. Vindpåvirket et stykke nedover i skogen. Litt overflaterim, men mest i lune strøk og på løs snø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i sjikt med nedføyke rim/kantkorn, under ca 30 cm 4F fokksnø med begrensa forplantningsevne

ObsID: 249305

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 12:32

1364 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Leganger

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 1300 moh Spor rett under, så enten fjernutløst eller naturlig. Gått på øverste lag kantkorn ser det ut til, brudfkant fra 10 - 30 cm ca. Str 1-2

ObsID: 249284

Hallingdal / Hol

Snø

15.01.2021 kl. 11:22

1229 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN23@30cmQ3 God

Snøprofil

18 cm 4F DFbk 1 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P- RG 0 mm D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 15 cm 4F FC/MFcr 2 mm D -13 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen S-vendt litt vindpakka

ObsID: 249278

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 11:00

1118 moh

Kjell (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kjell

Skredhendelse

15. jan 11:00 Naturlig utløst Skredet startet på 1109 moh og sluttet på 1109 moh Nær rygg Observasjonstidspunkt. Har gått før denne veka.

ObsID: 249542

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 09:38

1606 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mc

Tester

LBT@50cmQ2 Kantkorn mellom gammel mildværsskare

LBT@30cmQ2 Stc. Kantkorn i startfasen

ObsID: 249244

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2021 kl. 09:09

1197 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Relativt langt utløp. To skredtunger. Ser ut som im bruddet er nede ved bakken.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Vet ikke når det har gått. Ser ut til å være god bruddforplantning

ObsID: 249239

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 15:00

1254 moh

Torkelk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. S. Over 1300 moh Skiløperskred

ObsID: 249171

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 14:01

1244 moh

mc (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249131

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 13:15

954 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Lohnejr

Vær

Ikke nedbør -11 °C

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Whomp og skytende sprekk. Kollaps i overgang mellom 4F RG og 4F FC. FC lag med økende hardhet mot 1F ned mot underliggende skarelag. Lite tilleggsbelastning.

ObsID: 249125

Hallingdal / Myljofjell

Snø

14.01.2021 kl. 13:02

1137 moh

PetterB (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Petter Kommentar:  Skigåers vekt.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S. Over 1200 moh

ObsID: 249148

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 13:13

1269 moh

Johank (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johank Kommentar:  Flera naturligt utløsta skred.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekkende snø och drønn i snødekket från tregrensen och oppover

ObsID: 248960

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 12:38

1291 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mc Kommentar:  Tydelig ustabilitet i øvre del av snødekket. Naturlig utløst i utsatt formasjon i bekkedal
ObsID: 248893

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2021 kl. 12:00

1181 moh

MagnusAa@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MagnusAa@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

13. jan 12:00 Tørt flakskred Skuterutløst Brattheng Anonym innsender. Ukjent nøyaktig posisjon og detaljer

Ulykke/hendelse

Scooter dratt noen meter ned i henget, ikke begravd. Snø

ObsID: 248994

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 12:00

1041 moh

mc (Ukjent)

Vær

fra N ↓ Sterk vind og mye transport av snø.

ObsID: 248880

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org