Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 14.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Ferdsel i fjellet krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile fokksnøflak finnes det vedvarende svake lag under fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fersk fokksnø finnes i mange himmelretninger og har lagt seg over vedvarende svakt lag av kantkornet snø. Stabilisering av fokksnø pågår og flakene blir hardere og større. Det skal nå sannsynligvis noe mer til for å løse ut skred i fokksnøen, men fremdeles mulig for en skiløper og skredene kan bli store, str. 3. Vær oppmerksom i skogen og skoggrensa da vinden har påvirket snøen også her! Det oppfordres til konservative veivalg utenom skredterreng! Faretegn som skytende sprekker og drønn i snødekket må tas på alvor! Fjernutløsning av skred er også mulig. Det finnes flere kantkornlag dypere i snødekket i alle himmelretninger. Disse vurderes som vanskeligere å påvirke, men kan forekomme på tynt snødekke ved stor tilleggsbelastning.
Onsdag 13.01 er snøoverflaten i leområder under tregrensa mange steder påvirket av vind. Over tregrensa varierer hardheten på snøoverflaten. Vest- og nordvendt snøoverflate er preget av vind, mens leområder i øst og sør kan ha stedvis mykere snø. I løpet av onsdag dreide vinden over til øst og fersk vindtransportert snø forventes nå å ha stor utbredelse. Utsatt terreng har lite snø og kan være avblåst ned til gamle skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn, under vindtransportert snø og noen steder i snøoverflaten. Det er også observert velutvikla rimkrystaller på snøoverflaten før vind fra vest kom på lørdag 09.01. Dypere i snødekket finnes eldre kantkornlag rundt skare, samt begerkrystaller mot bakken. Disse svake lagene vurderes som vanskeligere å påvirke.
Tirsdag ble et mindre heng i nærheten av Hemsedal skisenter fjernutløst i østvendt terreng.
Det rapporteres også om sprekker og drønn i snødekket, senest tirsdag kveld. Temperaturstigning i regionen fra tirsdag kveld. Onsdag formiddag er det -4 grader på 700 moh i Hemsedal.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-17 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 15:00

1254 moh

Torkelk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. S. Over 1300 moh Skiløperskred

ObsID: 249171

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 14:01

1244 moh

mc (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 249131

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2021 kl. 13:15

954 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Lohnejr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Whomp og skytende sprekk. Kollaps i overgang mellom 4F RG og 4F FC. FC lag med økende hardhet mot 1F ned mot underliggende skarelag. Lite tilleggsbelastning.

Vær

Ikke nedbør -11 °C

ObsID: 249125

Hallingdal / Myljofjell

Snø

14.01.2021 kl. 13:02

1137 moh

PetterB (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Petter Kommentar:  Skigåers vekt.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. SØ, S. Over 1200 moh

ObsID: 249148

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 13:13

1269 moh

Johank (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johank Kommentar:  Flera naturligt utløsta skred.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Oppsprekkende snø och drønn i snødekket från tregrensen och oppover

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 248960

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 12:38

1291 moh

mc (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mc Kommentar:  Tydelig ustabilitet i øvre del av snødekket. Naturlig utløst i utsatt formasjon i bekkedal
ObsID: 248893

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2021 kl. 12:00

1181 moh

MagnusAa@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MagnusAa@rkh-skredgruppe

Skredhendelse

13. jan 12:00 Tørt flakskred Skuterutløst Brattheng Anonym innsender. Ukjent nøyaktig posisjon og detaljer

Ulykke/hendelse

Scooter dratt noen meter ned i henget, ikke begravd. Snø

ObsID: 248994

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2021 kl. 12:00

1041 moh

mc (Ukjent)

Vær

fra N ↓ Sterk vind og mye transport av snø.

ObsID: 248880

Hallingdal / Gol

Snø

12.01.2021 kl. 20:53

910 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Tydelig høydeforskjell på Flakene på hver sin side av sprekken. Minimum 2 cm.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fersk fokksnø over nysnø/kantkorn

Vær

Snø 2 °C 5 m/s Kraftig temperaturstigning og vindøkning fra i dag morges

ObsID: 248781

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2021 kl. 10:40

1156 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig snøføyk og dannelse av 1F flak. Skredet var lett å fjernutløse med liten tilleggsbelastning

ObsID: 248695

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2021 kl. 07:57

1039 moh

Bjørg@hemsedal (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørg@hemsedal Kommentar:  Det sprekker opp rundt skiene i den ferske vindtransporterte snøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørg@hemsedal Kommentar:  5 m lang sprekk.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørg@hemsedal Kommentar:  Spor fra i går er føyket igjen i løpet av natten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten er påvirket av siste dagers vind, også ned i skogen. Spor fra gårsdagen er stort sett føyket igjen. Begrenset med sikt pga lite lys og moderat snøfokk så ikke oversikt over terrenget rundt.

Tester

LBT@33cmQ3 Brudd i kantkornlag.

LBT@5cmQ2 Bruddet i den nye fokksnøen skjer ved isolering. Q2 brudd i tykt kantkornlag.

Snøprofil

5 cm 1F RG 1 mm, 6 cm F FC 1 mm, 11 cm 4F DF 1 mm, 1 cm K MFcr 1 mm, 10 cm 1F RG 1 mm, 3 cm F FC 2 mm, 8 cm 4F RG/FC, 0,5 cm K MFcr, 5 cm F FC, 25 cm 1F RG/FC, 2 cm F FC -9 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm Profil tatt i sørlig sektor rett over tregrensa.

ObsID: 248730

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org