Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 28.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Gol

Snø

28.11.2020 kl. 16:00

734 moh

VidarG@NRH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  VidarG@NRH

Vær

-10 °C

ObsID: 243071

Hallingdal / Hemsedal

Snø

28.11.2020 kl. 14:57

1443 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Snøfordeling på 1400
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  4mm rim over store områder.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 0 m/s 20% skyer Synkende temp siste dager. Kaldere lavere nede i dalen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Generelt ikke skiføre. Kun enkelte le områder i n/ø som har enkelte partier med sammenhengende snø over lengre strekk.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 243052

Hallingdal / Hol

Snø

28.11.2020 kl. 12:31

1030 moh

Endre (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Endre Kommentar:  5-10 mm store krystaller av overflaterim

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Overflaterim

ObsID: 243024

Hallingdal / Hemsedal

Snø

27.11.2020 kl. 15:11

1391 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot ø og rv52
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Til høyre i bildet sees østvendte leområder som har nok snø til at man kan få noen svinger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mindre snø lenger øst i regionen. Her vises fjella i nærheten av sentrum.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra V → Kaldt og klart vintervær med litt vind fra vest. Temperaturen har gått opp og ned i det siste. Kaldt de siste par dager.

Tester

LBT@5cmQ2 I nedføyka lag med nysnø

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø i regionen enda. Man må høyt til fjells for å finne kjørbare leområder. Her vil imidlertid også skredproblem være. Slik jeg vurderer det i dag er snøen stabil I aktuelle områder. Jeg antar at overflaterim ikke blir noe problem da det ligger på mykt underlag, men må følges med på. Stor temp gradient I øvre del av snødekket vil sannsynligvis danne kantkorn. Må følges med på.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Overflaterim på mykt underlag der det ligger snø. Det er egentlig for lite snø til å kjøre på ski. Over 1300 moh I skjerma østvendte leområder kan man imidlertid få til noen svinger i områder av litt str som har fylt seg opp med snø. Ellers er det skrint enda.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 4 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 3 cm F PP 4 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 1 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm Overflaterim på mykt underlag.

ObsID: 242991

Hallingdal / Hol

Snø

27.11.2020 kl. 11:34

1418 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-vendt heng som har samlet opp ca 1 meter med snø på snødekket som er igjen fra i fjor. Se Snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra V → 1% skyer Klarvær i går og i dag. Temperaturinversjon, minus 12-13 i dalen, nærmere null på fjellet.

Tester

ECTP2@25cmQ3 Middels Verst tenkelig sted med antydning til oppsprekking rundt skia. Brudd i sjikt med lausere snø under sprøtt skarelag. Rufsete brudd, virker nokså stabilt selv om det gikk lett i brudd ved test

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Gode forhold for kantkorndannelse høgt i snødekket, så lenge det er relativt kaldt. Må til mere snø før skredfaren kan øke nevneverdig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt i regionen lite snø, noe mer her vest i regionen og over 1200 moh. Sammenhengende snødekke bare i renner og søkk og heng mot Ø, som har samlet opp snø på vestavær. Lite dryss av løs nysnø her.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1200 moh Generelt lite sammenhengende snødekke, skredproblem har veldig begrenset utbredelse, begrenser seg til Ø-vendte heng som har samlet opp fokksnø. Det er flere dager siden siste påfyll av betydning, Virker bra stabilt her og.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F DF 1 mm D, 60 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F FC/MFcr Tynne skarelag og kantkorn over hardt snødekke fra sist vinter -9 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 242973

Hallingdal / Geilo

Snø

26.11.2020 kl. 09:05

1207 moh

Pos (Ukjent)

Skredaktivitet

ObsID: 242891

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.11.2020 kl. 13:35

1443 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Generelt avblåst og lite snø. Bildet er av en av sidene der det ligger mest snø under 1200
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Noe mer snø fra 1300 i leområder.

Vær

Sludd 0,5 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Regn opp til 1100. Sludd og snø over dette. Snøen var kram på 1400

Skredfarevurdering

For lite snø til at det gir mening å vurdere skredfaregrad.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Ikke skiføre. Ca 20 cm ujevnt fordelt i terrenget. Enkelte lesider noe mer. Over 1300 større sammenhengende snøflate i le-områder. Skare under siste snøfall der det ligger snø av betydning

Skredaktivitet

25. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 242870

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org