Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 26.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Geilo

Snø

26.11.2020 kl. 09:05

1207 moh

Pos (Ukjent)

Skredaktivitet

ObsID: 242891

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.11.2020 kl. 13:35

1443 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Generelt avblåst og lite snø. Bildet er av en av sidene der det ligger mest snø under 1200
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Noe mer snø fra 1300 i leområder.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Ikke skiføre. Ca 20 cm ujevnt fordelt i terrenget. Enkelte lesider noe mer. Over 1300 større sammenhengende snøflate i le-områder. Skare under siste snøfall der det ligger snø av betydning

Skredfarevurdering

For lite snø til at det gir mening å vurdere skredfaregrad.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Sludd 0,5 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Regn opp til 1100. Sludd og snø over dette. Snøen var kram på 1400

Skredaktivitet

25. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 242870

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org