Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Hold avstand til bratte heng med myk våt snø, spesielt på ettermiddagen og med direkte solinnstråling. Skavler kan brekke og føre til skred i underliggende heng

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med våt snø, spesielt om ettermiddagen og ved direkte solinnstråling.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den høye temperaturen vil sammen med solinnstråling svekke bindingene i snødekket og føre til ustabilitet. Skredfaren vil være størst i vestlig del av regionen om ettermiddagen og i fjellsider der sola står på. Unngå områder med sigesprekker og enkelte glideskred kan løsne. Det er store skavler i fjellet så vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng.
Snøoverflaten er smelteomvandlet høyt til fjells. Fra ca 1400 moh finnes fremdeles lagdeling i snødekket, spesielt i nordlig sektor. Snøen er imidlertid isoterm på dette høydenivå og vurderes til å drenere smeltevann godt, også høyere til fjells. Under ca. 1400 moh har snødekket gjennomgått førefall og er homogent uten kritiske lagdelinger. I sørlig sektor og på rygger og i vestvendt terreng begynner det nå å bli lite snø. Mest snø i østvendte leområder, lengst vest i regionen.
Det finnes svake lag av kantkorn høyt til fjells, spesielt i skyggevendt terreng, men de er fuktet og vurderes til ikke å ha egenskapene som skal til for å skape aktive skredproblem.
De siste dagene er det observert flere str. 1 og 2 våte løssnøskred i bratt terreng, spesielt i forbindelse med bart fjell og vegetasjon. Skavlbrekk har noen steder ført til våte skred i underliggende terreng
Natt til 31.05 var det 6 grader på det kaldeste i Hemsedal, 1300 moh. Mange steder er det store skavler i østvendte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
3 °C til 12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
3 °C til 13 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

01.06.2020 kl. 18:47

1581 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ø vendt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ø vendt
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestover mot eldrevatn. Fremdels is på vannet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Våt overflate I alle himmelretninger opp til 1600 moh. Snøen er omvandlet til grovkornet og gjennomgått førefall opp til denne høyde, sannsynligvis til fjelltopphøyde i regionen. Det finnes lagdeling I nord, men alt er fuktig, god drenering og isotermt. I bunnen og I forbindelse med skarelag finnes våte løse lag med gammel kantkorn og beger. De har sunket sammen siden torsdag og er ikke lengre aktive svake lag slik jeg ser det.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Mest utsatt I øst, pga skavler. Ettermiddagen vil være mest utsatt og der sola står på.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredaktivitet av det jeg kan se siden sist obstur sammen med gjennomfukting av snødekket tilsier at snødekket tåler varmen generelt godt. Vinteren avvikles sakte men sikkert nå, selv om det er mye snø for årstiden igjen i fjellet. Snøen var mer omvandlet, grove korn, i dag og skiføret var godt. Jeg tenker fg 1, få heng, naturlig utløst, alle eksposisjoner (mest utsatt I øst pga skavler), våte løssnøskred. Noen str 2, kanskje men mest 1. Gradvis mer omvandlet snødekke og forutsigbare forhold. En god del har rast fra seg nå. Varslet faregrad er riktig Siste observasjon fra meg på torsdag 28.05 ble lagt til Indre Sogn varslingsregion.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 10,5 °C 0 m/s 40% skyer Tynne slørskyer. Varmere dag for dag. Lite vind og sol.

Tester

LBT@80cmQ3 Ved middels belastning.

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 1400 moh Noen str 1 våte løssnøskred, men de mest iøynefallende Skredene som jeg la merke til nå var utløst av skavlfall. Alle i ø sektor, der vestavind har lagt opp skavler I vinter. Dette er utsatt sektor for dette problemet. Flest str 1, men noen str 2 våte løssnøskred er løst ut i underliggende terreng. Noen med jord og drit i skred massene.

Snøprofil

5 cm 4F MF W, 2 cm K MFcr W, 3 cm 4F MF W, 5 cm F MF V, 1 cm K MFcr W, 60 cm 4F MF W, 10 cm F FC/MF W 0 °C @ 0 cm Samme sted som forrige observasjon på torsdag. Snødekket var isotermt.

ObsID: 237758

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org