Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 31.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Hold avstand til bratte heng med myk våt snø, spesielt på ettermiddagen og med direkte solinnstråling. Skavler kan brekke og føre til skred i underliggende heng

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med våt snø, spesielt om ettermiddagen og ved direkte solinnstråling.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Døgntemperatur holder seg høy og sammen med solinnstråling vil svekker det bindingene i snødekket og føre til ustabilitet. Skredfaren vil være størst i vestlig del av regionen om ettermiddagen og i fjellsider der sola står på. Unngå områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet så vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng.
Snøoverflaten er nå smelteomvandlet høyt til fjells. Fra ca 1400 moh finnes fremdeles lagdeling i snødekket, spesielt i nordlig sektor. Snøen er imidlertid isoterm på dette høydenivå og vurderes til å drenere smeltevann godt. Under ca. 1400 moh har snødekket gjennomgått førefall og er homogent uten kritiske lagdelinger. I sørlig sektor og på tradisjonelt utsatte steder som rygger og i vestvendt terreng begynner det nå å bli lite snø. Mest snø i østvendte leområder, lengst vest i regionen.
Det finnes svake lag av kantkorn høyt til fjells, spesielt i skyggevendt terreng, men de er fuktet og vurderes til ikke å ha egenskapene som skal til for å skape aktive skredproblem.
28.05 ble det observert flere str. 1 våte løssnøskred i bratt terreng i forbindelse med bart fjell og vegetasjon. Skavlbrekk har noen steder ført til våte skred i underliggende terreng.
Natt til 30.05 var det 6,0 grader på det kaldeste på 1300 moh i Hemsedal. Mange steder er det store skavler i østvendte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
2 °C til 11 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
3 °C til 12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org