Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø, spesielt på ettermiddagen og med direkte solinnstråling. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varme og sol vil gradvis fortsette smelteomvandling og homogenisering av snødekket. I områder uten nattefrost og der sola tar vil denne prosessen svekke bindingene i snødekket og skiløpere kan løse ut våte skred. I enkelte heng er det fremdeles mulig at store skred løsne av seg selv grunnet opphopning av vann i snøen, særlig om ettermiddagen og hvis sola står på. Skredfaren vil være størst i vestlig del av regionen, der det ligger mest snø. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet så vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng.
Snøoverflaten er nå smelteomvandlet høyt til fjells. Fra ca 1400 moh finnes fremdeles lagdeling i snødekket med skarelag, fuktet finkornet snø og varmepåvirket kantkorn. Under ca. 1400 moh har snødekket gjennomgått førefall og er homogent uten lagdelinger. I sørlig sektor har det smeltet mye snø den siste tiden. Mest snø i østvendte leområder, lengst vest i regionen.
Det er tidligere observert et svakt lag med kantkorn i overgangen mellom gammelt snødekke og fokksnø.
Natt til 26.05 var det +4 grader på det kaldeste på 1300 moh i Hemsedal. Mange steder er det store skavler i østvendte fjellsider.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

26.05.2020 kl. 22:52

1503 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Østvendt, to str 1. Felles for de fleste skred er at løsner ved bart fjell/vegetasjon.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Flere I denne fjellsiden.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  I denne også.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skavlbrudd som har ført til str 2,5 skred ved eldrevatn. Store skavler i toppen av hele fjellsiden her.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Et annet skavlbrudd som har ført til vått flakskred under. Str 2,5
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Østover. Viser også forskjellen i snømengde på sørvendt og ø-n vendt terreng.
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nordover mot eldrevatn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nordvendt på 1500 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er isotermt og smelteomvandlet i ulik grad på 1500 moh. Jeg vurderer snødekket til å tåle fukt godt og det var ikke opphopning av vann der jeg gravde. Et kantkornlag under skare brøt i lbt ved veldig stor belastning, men det var fuktige kantkorn og bruddet var urent. Jeg vurderer til ikke å være et skredproblem. Skredfaren vil styres av døgn temp og sol og skiløpere kan løse ut våte skred I bratta. Homogenisering av snødekket er fremdeles i prosess, men jeg tror det vil gradvis sette seg fremfor at svake lag blir aktivert eller at det hoper seg opp vann. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 900 moh Våt løssnø Våt Snøgrensa varierer innad i regionen. Mest snø og høyest snø grense lengst vest i regionen. Solvendt terreng og utsatt terreng har lite snø. Østvendte leområder og og over ca 1200 moh er det fremdeles godt med snø og vesentlig mer enn vanlig på denne tiden av året.

Skredaktivitet

26. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1400 moh Kan ikke fastslå løsnetidspunkt, men flere har løsnet siden fredag. Flest str 1, noen str 2 og to skavlbrudd som har ført til str 2-3 skred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh En skiløper kan løse ut middels store våte løssnøskred i bratt terreng. Spesielt utsatt er områder i forbindelse med bart fjell og vegetasjon. Når sola har direkte innstråling blir det ekstra ustabilt og da kan det enkelte steder løsne skred av seg selv.

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Generelt varmt og ikke nattefrost høyt til fjells. 10 grader på 600 moh I kveld. Ikke nevneverdig sol I dag med noen lette regnbyger.

Snøprofil

10 cm F MF 2 mm V, 40 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm I MFcr W, 10 cm 1F MF 1 mm W, 10 cm I MFcr W, 2 cm 4F MF/FC 2 mm W, 70 cm 1F/P MF/RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm

ObsID: 237075

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org