Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye sol i vente og temperaturen ventes å stige ytterlige. Dette vil varme opp snødekket og øke faren for naturlig utløste skred i soleksponerte heng. Det ventes stort sett løssnøskred når overflaten varmes opp, men enkelte flakskred kan også forekomme der sola varmer opp ustabile fokksnøflak. Ellers ventes at fokksnøflakene nå vil være vanskelig å løse ut. Vær også obs på at skavler blir mer ustabile når de varmes opp. Skredfaren vurderes til moderat rundt Hemsedalsfjellet og Hallingskarvet. Lavere jo lengre øst man kommer.
Vestlige deler rundt Hemsedalsfjella og Hallingskarvet har fått påfyll av nysnø de siste dager. Vind har dannet seg myke fokknsøflak i lesider. Disse ligger enkelte steder med dårlig bindinger mot eldre skare eller eldre fokksnø. Lenger øst i regionen er det lite eller ingen ny nedbør siste tiden. Det gamle snødekket har vært gjennomfukta og fremstår som stabilt. Det er generelt mye snø i fjellet for årstiden, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-7 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Nattfrost mange steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.05.2020 kl. 13:41

1522 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  NV vendt. Lommer av vindpreget fokksnø sees i små leområder. Avblåst på utsatte steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Siste tids fokksnø på 1500 moh. Tørr, kompakt og preget av vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestover på ca 1300 moh. Fremdeles vinter og mye snø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Uvanlig bruddflate mellom gammel snøpakke og siste tids fokksnø. Svakt lag er kantkorn over skare. Den gamle snøoverflaten var der jeg gravde smelteformer med intakte småskavler som vises på bildet som bølger i bruddet. Bruddet kom relativt lett, men var ikke glatt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Overflaten varierer mellom fuktig der sola tar og under ca 1200 moh, høyere opp i østlig sektor er det i hovedsak tørr kompakt overflate av fokksnø med tydelige vindtegn. Også høyt til fjells i bratt solvendt terreng er snøoverflaten myk og mer storkornet enn finkornet. Sørvendt terreng begynner å få lite snø nå. Det er også generelt mindre snø desto lengre øst man kommer i regionen. Øst, nordvendte leområder /fjellsider har fremdeles mye snø, mer vinter enn vår her. Vestvendt er avblåst og har, som vanlig relativt lite snø.

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 5 m/s fra V → 30% skyer Mindre vind i dag og i går. Kaldt på natta. Litt varmere generelt, kanskje. Men fremdeles det en nå kan kalle senvinters eller tidlig vår.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kjørte øst I regionen, til skogshorn, ingen synlige faretegn der heller. Kan tenkes at det blir noe våt løssnøskredakt ut over dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Jeg opplevde snødekket som generelt stabilt I dag, men det er imidlertid to ting som må tas hensyn til. Det ene er relativt greit. Det er våte skred som følger solas gang. Vær spesielt oppmerksom i bratt solvendt terreng ut over dagen i nærheten av bart fjell og synlig vegetasjon. Det andre problemet, slik jeg ser det, er kantkornlag mellom gammel, hard snøoverflate og fokksnøen som ble dannet i forrige uke. Fokksnøen vurderer jeg som stabil i seg selv. Den har vært utsatt for kraftig vind, har lite luft i seg og har sterke isbroer. Den er i praksis bærende der den ikke blir utsatt for sol. Der snødekket er tynt kan kantkornlag påvirkes slik det er nå. Når flaket I toppen av snødekket svekkes med stigende temp vil siget øke bindinger i flaket svekkes. Mindre tb skal da sannsynligvis til for at svakt lag av kantkorn kollapser. Det var overflaterim I dag, men de var allerede delvis nedbrutt av sol. Skavler er mange steder store etter mye vestavind og de vil svekkes med varme og sol. Kantkornlag over skare kan bli mer tilstede når flak av fokksnø svekkes grunnet varme de kommende dager. Varslet faregrad er riktig Fint med nyansering av fg innad i regionen. Høyest fg lengst vest. Fokksnøen oppleves som stabil i seg selv. SP er kantkorn. Vanskelig å sette fg, men 2 er i overkant av det som jeg erfarte I dag, men ikke feil.

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm M, 3 cm 1F RG 0 mm M, 32 cm 1F RG 0 mm D, 25 cm P MF D, 5 cm 4F FCxr 1 mm D, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm F FC 3 mm D, 30 cm K MF D -4 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1200 moh Mellom gammel snøoverflate og fokksnøen som kom i forrige uke.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Skredfaren varierer i løpet av dagen, utsatte himmelretninger følger solas gang. Bare områder og i nærheten av steiner er spesielt utsatt.

ObsID: 236228

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.05.2020 kl. 13:22

1576 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Slush i neste del
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig Kommentar:  Meget skavlete

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Noen steder kan dei ferske vindtransporterte skavlene som visst på bilde. Men opplevde det som relativt tryggt Varslet faregrad er riktig

ObsID: 236258

Hallingdal / Hol

Snø

18.05.2020 kl. 11:20

1203 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Mykje snø i fjellet
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Foksnøen går lett og glatt, innimellom.

Notater

ObsID: 236080

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.05.2020 kl. 12:43

1167 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 10 cm myk fokksnø. Litt snøfokk på utsatte steder

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SV ↗ 25% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 236008

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org