Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 18.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt og soleksponert terreng midt på dagen og i bratte leområder med fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer utover dagen og gløtt av sol vil varme opp snøoverflaten. Der sola får tak kan det forekomme våte løssnøskred. Roligere vær gir fokksnøflakene som ble dannet fredag og lørdag tid til å stabilisere seg. Vær obs på at det fortsatt kan være dårlig binding mellom fokksnøen og glatt skare under. Enkelte steder kan det derfor være lett å løse ut skred i leformasjoner i høyden. Der sola får lov å varme opp fokksnøflakene kan enkelte løsne naturlig. Skredfaren vurderes til moderat rundt Hemsedalsfjellet og Hallingskarvet. Lavere jo lengre øst man kommer.
I helgen kom det 5-15 cm nysnø helt vest og nord i regionen. Vind har dannet små fokknsøflak i lesider. Disse ligger enkelte steder med dårlig bindinger mot eldre skare. Lenger øst i regionen er det lite eller ingen ny nedbør siste tiden. Det gamle snødekket har vært gjennomfukta og fremstår som stabilt. Det er generelt mye snø i fjellet for årstiden, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
Fredag ble det utløst et str 1 flakskred og et størrelse 2 flakskred i østvendt terreng mellom 1200 og 1400 moh. i Hemsedal.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-7 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hol

Snø

18.05.2020 kl. 11:20

1203 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Mykje snø i fjellet
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Foksnøen går lett og glatt, innimellom.

Notater

ObsID: 236080

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.05.2020 kl. 12:43

1167 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 10 cm myk fokksnø. Litt snøfokk på utsatte steder

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SV ↗ 25% skyer

ObsID: 236008

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.05.2020 kl. 15:32

1388 moh

amstrand76 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  amstrand76 Kommentar:  Bruddkant akkurat i rollover.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredhendelse

15. mai 15:32 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1386 moh og sluttet på 1273 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 150 m bred bruddkant Brattheng

Vær

0 °C 13 m/s fra NØ ↙ 70% skyer

Ulykke/hendelse

Ingen skadd. En person tatt av skredet, ble med 150 m, ingen skade. Ikke begravd. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 235781

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.05.2020 kl. 12:35

1409 moh

Markus@NVE (*****)

Ulykke/hendelse

To personar er tekne av snøskred ved Hestebottfjellet i Hemsedal. Dei blir no henta ut av skredområdet av luftambulanse. Snø Personer skadet Topptur https://www.hallingdolen.no/nyheiter/to-tatt-av-snoskred-i-hemsedal-redningsaksjon-i-gang/

ObsID: 235767

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.05.2020 kl. 12:30

1407 moh

Sindre (Ukjent)

Snødekke

375 cm totalt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN13@20cmQ3 God Ingen propagering a

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen Fersk vindtransportert snø 70 cm over hardt skarelag. Progressiv snøpakke under skare.

ObsID: 235783

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.05.2020 kl. 10:07

1228 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Stort sett hard snø, men i østlige og nordlige heng er det opptil 20 cm myk fokksnø. Denne fokksnøen sitter godt festet til det gamle snødekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Det er stort sett stabile forhold. I østlige og nordlige heng er det myke fokksnølag. Disse henger godt fast i den gamle fokksnøen og det er liten forplantning. Men vær obs i bratt terreng med myk fokksnø. Selv små skred kan få store konsekvenser. Det er meldt snø og vind. Dette vil øke skredfaren Varslet faregrad er riktig Varselet er en god beskrivelse av situasjonen

Tester

LBT@20cmQ3 Måtte svært hard belastning til for å få det til å løsne

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 70% skyer

Snøprofil

20 cm 1F RG 1 mm D, 40 cm K MFcr 3 mm Totalt dybde 170 cm

ObsID: 235730

Hallingdal / Ål

Snø

15.05.2020 kl. 09:19

1131 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Fokksnøfaner ved oppstikkende formasjoner, ellers hard skare. I bakgrunnen nordvendt terreng
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Hard skare som bærer fotgjenger med god margin. Noe fersk fokksnø ligger i groper og søkk, opp mot 20-30 cm i lune Ø-SØ-vendte heng. I sørvendt og vestvendt terreng er det flekkvis snødekke, ellers jevnt over snødekt. Lite snø tilgjengelig til transport

Faretegn

Ingen faretegn observert Virker generelt stabilt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene virker generelt seig og stabil, men kan ha dårlige bindinger til gammel skare. Mengdene med fokksnø er relativt små, bare lune søkk som samler mye snø har noe særlig over 20 cm fokksnø. Skredstr 2 kan ikke utelukkes lengst vest i regionen som antagelig har fått mer snø. Utløsbarhet ligger et sted mellom lett og vanskelig å løse ut, da det generelt virker forholdsvis stabilt noe dagens test også antyder.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen som har lagt seg opp de siste dagene er eneste reelle skredproblem. Det er lett å kjenne når en beveger seg fra hard skare til fokksnøterreng, så skredproblemet skulle være lett å unngå. Skredproblemet har begrenset utstrekning i terrenget. Dårlig binding til skare kan være et skredproblem som vedvarer noen dager. Med meldt snø og vindøkning vil skredstørrelsen øke og vi er over i en fg2 Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra med virkeligheten

Tester

ECTP12@27cmQ2 Middels Brudd i sjikt med dårlig binding mot gammel skare/sjikt med grovkorna snø. Noe nedsmelta grove kantkorn i dette sjiktet, men virker ikke veldig potent.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra NV ↘ 50% skyer Kalt til årstida å være, vind fra NV-V de siste dagene og lette snøbyger. Tettere skydekke vestover mot Hallingskarvet

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F DF 2 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm K MFcr -1,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt leheng med tykt snødekke (over 3m) og påfyll av fersk fokksnø.

ObsID: 235727

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org