Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 14.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom i solvendte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Direkte solinnstråling i bratt terreng kan føre til at mindre våte skred løsner av seg selv. Litt nysnø og vind de siste dagene kan ha dannet fokksnøflak i høyden, vesentlig vest i regionen. Utbredelsen vil nok være liten og flakene forventes å være små. Det finnes store skavler etter mye vestavær i vinter. Hold alltid god avstand til skavler og sigesprekker i snødekket.
Små mengder nysnø siste dager vest i regionen har med vind dannet små fokknsøflak i lesider. Det gamle snødekket har vært gjennomfukta og fremstår som stabilt. Det er generelt mye snø i fjellet for årstiden, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
Torsdag morgen er det - 8 grader på Hemsedal skisenter (1344 moh).
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org