Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 16.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. I lavereliggende områder er det økt fare for våte løssnøskred.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og en del nedbør vil gi ferske fokksnøflak, hovedsaklig i nordøstvendte heng. Stedvis kan disse løses ut naturlig. Mildvær og regn opp til 1000 moh kan gi økt fare for våte løssnøskred i de lavereliggende områdene av regionen. Vær også oppmerksom på at det lokalt finnes kantkorn under skarelag. Dette potensielt svake laget kan lokalt ligge høyt snødekket og være mulig å påvirke der fokksnøen er myk/tynn.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og snø siste dager. Fokksnø finnes i alle himmelretninger, men de ferskeste flakene finner man nå i nordøstvendte heng. I og under tregrensen finnes myke flak eller løs snø. I høyfjellet er rygger og topper stedvis avblåst ned til skare. Det gamle snødekket er påvirket av mildvær i flere omganger. Dette består av eldre fokksnø, smelteformer og skarelag.
I området rundt Hemsedal har det de siste dager vært observert svake lag av kantkorn rundt skarelag i det gamle snødekket, særlig rundt tregrensen. Det kan være mulig for en skiløper å løse ut skred i dette laget. Lenger vest i regionen er ikke dette svake laget påvist og utbredelsen er derfor trolig begrenset.
Lørdag morgen er det klarvær i regionen.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Skyet.
Roligere vindforhold i en periode på formiddagen. Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

16.02.2020 kl. 15:47

1091 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest i et opphold mellom bygene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@10cmQ3 I nedføyka løs nysnø. Tjukt svakt lag med 1f fast flak av finkorna snø over.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk vindtransportert snø fra vest er skredproblemet. Forventning om naturlig utløste skred, mest str 2, men også noen str 3. Skredproblemet har størst utbredelse lengst vest i regionen. Gammel fokksnø virker stabil og krever I all hovedsak stor tb for å kunne bli påvirket. Gunstig temperatur gjør at skredfaren går raskt opp og ned, forutsatt at temperaturen holder seg relativt høy. Kommer ann på nedbørsmengde fra vest. Med mer nedbør der vil skredproblemet opprettholdes og større deler av regionen vil, avhengig av vindstyrke, få frakta inn snø. Varslet faregrad er riktig Godt varsel.

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Ujevn fordelt snødekke. Rygger og utsatt terreng er avblåst, vindpåvirket. Østvendte leområder har mye fersk vindtransportert snø.

Vær

Snø 0 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Nedbøren kommer fra vest og rammer i første rekke randsonen i regionen mot vest. Bygevær med god sikt og opphold av og til.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Størst utbredelse lengst vest i regionen med stor nok utbredelse generelt til at skredproblemet. blir førende for regionsvarselet. Stor pålagring/svært lett å løse ut mens været står på.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nedbør og vind fra vest skaper kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet. Begrenset sikt, men helt åpenbar transport av nysnø med vind.

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 2 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 20 cm P MF 2 mm, 30 cm K MFcr D, 15 cm F FC 3 mm

ObsID: 213750

Hallingdal / HOL

Snø

14.02.2020 kl. 11:35

1327 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  I forgrunn vinderodert fokksnø, bak der is/skare, i bakgrunn Ø-vendt heng med fokksnø, se snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN9@20cmQ3 God Brudd i sjikt i fokksnø, ikke forplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i Ø-vendte heng er eneste aktuelle skredproblem da snødekket ellers er preget av is og skare og er kompakt og stabilt Ytterligere stabilisering til påfyll av mer snø Varslet faregrad er riktig Bra varsel

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Her i høgfjellet kan snødekket beskrives i 3 kategorier: (1) Is/skare på vindeksponerte flater som veksler med (2) hard, skavlete vinderodert fokksnø i litt mindre eksponerte strøk. Godt festet til underlaget og lite lagdeling. Kategori (3) er lune heng mot Ø som har tykke lag med fokksnø med sjiktning. Ikke overflaterim

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred i området Sudndalen-Geiteryggen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra V → 80% skyer Kaldere og mindre vind i dag. Klarvær østover, skyer presser på fra vest

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 900 moh På høgfjellet begrenser skredproblemet seg til lune østvendte heng. Her er det mye snø, opptil en meter og stedvis mer, men det kreves stor/svært stor belastning for å løse ut skred. Dagens snøprofil avslører svake lag med nedsnødd laussnø dypt i fokksnøen, men brudd i sjikt høgere i snødekket. Antagelig større utbredelse på skredproblem nærmere skoggrensa, men mindre snømengder og skredstr2. Havner på fg2 der og.

Faretegn

Ingen faretegn observert Stille fra snødekket og stille vær

Snøprofil

60 cm 1F RG 0 mm D, 18 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F RG/DF 1 mm/1 mm D, 30 cm P RG 0 mm -7 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -4,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt lunt heng, relevant i forhold til fokksnøproblem

ObsID: 213367

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org