Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 19.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nordvestlig kuling i fjellet, med noe snøtransport til leområder mot øst til sør. Gunstig temperatur og beskjedne nedbørmengder gjør at det forventes relativt rask stabilisering av fersk vindtransportert snø. Det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i leområder med fersk fokksnø. Kantkorn under et skarelag nede i snødekket ser foreløpig ikke ut til å være et skredproblem.
Snøoverflaten består av vindpåvirket snø av ulik hardhet. Under skoggrensa og i leområder er det mye løs snø. Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. Denne uka har det kommet mye nysnø lengst sør og vest i regionen. Det ligger mest vindtransportert snø i østvendt terreng. Vestvendt og utsatt terreng har mindre snø og er noen steder avblåst. I de laveste høydene var snøoverflaten forbigående fuktig fredag.
Det er tidligere observert vedvarende svakt lag i snødekket. Mildvær antas å ha nøytralisert vedvarende svake lag eller dannet bærende lag over. Det er indikasjoner på kantkorrn under skarelag litt høyere oppe i snødekket. Foreløpig virker det ikke særlig potent.
Onsdag ble det meldt om flere små, skiløperutløste skred i små brattheng i Hemsedal.
Det har kommet omlag 1 til 5 mm nedbør i regionen siste døgn til lørdag morgen, for det meste som snø. Fredag var det lite vind og varmegrader opp til 1100-1300 moh og fuktighet noe ned i snødekket. Lørdag så vidt kuldegrader og økende vestavind.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Gradvis lavere snøgrense. Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.01.2020 kl. 13:04

1210 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Mye vind og fokk. Litt sprekkdannelse i skoggrensa, hardere flak jo høyere ein kjem

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 207725

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.01.2020 kl. 11:28

1266 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker opp rundt skiene

Vær

Ikke nedbør -4 °C 12 m/s fra V → Mindre vind på vei opp i 09.30 tiden, på vei ned blåste det veldig opp. Mye snøfokk. Stort sett hardt, men noen steder med mykere fokksnø, typisk i lommer , søkk og østhelninger.

ObsID: 207717

Hallingdal / Havsdalshovda

Snø

18.01.2020 kl. 15:15

1137 moh

Viking (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

18. jan 15:15 (+01:00) Tørt flakskred Personutløst -vendt Skredet startet på 1135 moh og sluttet på 1094 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 300 m bred bruddkant Personen sto på kanten da skredet gikk. ble ikke tatt og observert kjørende ut av området. flere vitner til selve skredet. ingen personer tatt ifølge flere uavhengige vitner.

ObsID: 207581

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.01.2020 kl. 14:58

1065 moh

NjålØ (Ukjent)

Tester

ECTN15@20cmQ2 Middels Dårlig forplantningsevne både for både nysnølaget og kantlaget.

LBT@40cmQ3 Middels På kant.

LBT@20cmQ2 Middels På nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ Stabiliserer seg bra med denne temp, samtidig fører vinden til fortsatt pålasting og holder vel fg på samme nivå.

Vær

8 m/s fra V →

ObsID: 207562

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.01.2020 kl. 12:21

1312 moh

RandiSyv (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RandiSyv
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  RandiSyv Kommentar:  Lett vindtransportert snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RandiSyv Kommentar:  Brudd på 20 cm, jekking med spade. Ingen forplantning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

125 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk

Tester

ECTX Jekking med spade ga brudd på 20cm, Q2, forplantes ikke lengre enn spadbladet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

-2 °C 13 m/s fra V → 60% skyer Lett overskyet.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MF, 35 cm K RG 0 mm D, 7 cm 1F MF 2 mm, 50 cm 4F MF 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207534

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.01.2020 kl. 11:32

1278 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Maria Leganger Kommentar:  Fint lag med nysnø over 900/950. Under det er det et tynt skarelag.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr SØ vendt heng. 3 cm løs nysnø over 10 cm 4F myk fokksnø, så 8 cm 1F fokksnø, 3 cm skarelag. Under her finner jeg et løst lag som renner ut ved graving. Kan se ut som begynnende små kant, men usikker. Se bildet. Under her går det vekselsvis ned til bakken med små skarelag og snø påvirka av mildværet. Ellers ligger det mer nysnø i bolle og søkkformasjoner i Ø / SØ enn ellers her .

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra V → 75% skyer

ObsID: 207525

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.01.2020 kl. 11:00

1548 moh

MariusK (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Flere lag med fokksnø, et på 5cm, 15cm og 40cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

ObsID: 207608

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2020 kl. 13:09

1318 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skare I loområder og utsatte steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skispor i kram snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestvendt fjellside. Avblåst eller lite snø. Typisk for regionen nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er kram I skogen. Fra 1000 moh er den vindpakket myk I leområder. På utsatte steder er det skareføre og eller tynt snødekke/avblåst. Snøfordeling er ujevn, med mest snø i østvendte leområder

Tester

LBT@40cmQ2 I kantkornlag under skare

LBT@20cmQ2 I nedføyka nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø I østvendte leområder er skredproblemet. Den virker seig og død. Ingen alarmtegn ved ferdsel i dag. Det finnes svakt lag av kantkorn under skare, men det er ikke et reelt skredproblem nå, etter min oppfatning. Temperaturen er nesten I gunstigste laget for stabilisering. Der nedbør kommer som regn Jan det kanskje løsne enkelte små våte skred. Nysnø som driver inn i leområder er ustabil og små løse flak må forventes. Vanskelig å si, været skifter fort om dagen synes jeg. Temperaturen vil sørge for rask stabilisering slik været er nå. Varslet faregrad er riktig Svak fg 2 I dag etter min mening.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 1100 moh, under denne høyde er det sludd /regn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Kantkornet snø finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem I sø, ø, nø og n der det finnes fokksnø. Dette er et lett gjenkjennelig skredproblem I snødekket, men det kan holdes i teksten, ikke som skredproblem I varselet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Dårlig sikt, vind kraftig nok til å frakte snø over skoggrensa. Regn opp til ca 1000 moh.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke noe registrert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke på turen opp i Hyttebotn.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 60 cm P FCxr 1 mm D, 10 cm K FCxr 1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -0,7 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Østvendt leområder.

ObsID: 207418

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2020 kl. 12:26

762 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsBukkehave

Skredaktivitet

17. jan. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Under 300 moh Isklatring på Flagetfossen

ObsID: 207413

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.01.2020 kl. 09:19

664 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø. Viser totten og storehorn I Hemsedal sentrum.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Jeg kan se snø kryper langs bakken høyt til fjells. Noe snøføyke fra topper inn i østvendt terreng.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → 40% skyer Over null grader på 650 moh i dag. Snøen er kram her.

ObsID: 207195

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org