Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø med sørlig vind natt til fredag. Utpå dagen varmegrader opp til rundt 1000-1100 moh og noe fuktig nedbør i lavere områder. Gunstig temperatur gjør at det forventes relativt rask stabilisering av fersk vindtransportert snø. Det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i leområder med fersk fokksnø.
Snøoverflaten består av vindpåvirket snø av ulik hardhet. Under skoggrensa og i leområder er det mye løs snø. Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. Det ligger mest snø i østvendt terreng. Vestvendt og utsatt terreng har mindre snø og er noen steder avblåst. I de laveste nivåene er snøoverfaten lett fuktig torsdag formiddag.
Det er tidligere observert vedvarende svakt lag i snødekket. Mildvær antas å ha nøytralisert vedvarende svake lag eller dannet bærende lag over. Betraktninger rundt utbredelse og egenskapene til de vedvarende svake lagene gjør at de ikke betraktes som skredproblem nå.
Observasjoner fra Hol 13.01 viser at vindtransportert snø løsner lett ved tilleggsbelastning lik en enkelt skiløper. Ellers er det ikke meldt om skredaktivitet i regionen de siste 3 dagene.
Det har kommet omlag cm nysnø aller lengst vest og nordvest i regionen natt til torsdag, lite nedbør lenger østover. Betydelig vindtransport til østvendt terreng har pågått i flere dager, natt til torsdag med sørvest kuling og storm i utsatte områder.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2020 kl. 13:09

1318 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skare I loområder og utsatte steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skispor i kram snø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestvendt fjellside. Avblåst eller lite snø. Typisk for regionen nå.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Kantkornet snø finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem I sø, ø, nø og n der det finnes fokksnø. Dette er et lett gjenkjennelig skredproblem I snødekket, men det kan holdes i teksten, ikke som skredproblem I varselet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Tester

LBT@40cmQ2 I kantkornlag under skare

LBT@20cmQ2 I nedføyka nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over 1100 moh, under denne høyde er det sludd /regn

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Dårlig sikt, vind kraftig nok til å frakte snø over skoggrensa. Regn opp til ca 1000 moh.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er kram I skogen. Fra 1000 moh er den vindpakket myk I leområder. På utsatte steder er det skareføre og eller tynt snødekke/avblåst. Snøfordeling er ujevn, med mest snø i østvendte leområder

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø I østvendte leområder er skredproblemet. Den virker seig og død. Ingen alarmtegn ved ferdsel i dag. Det finnes svakt lag av kantkorn under skare, men det er ikke et reelt skredproblem nå, etter min oppfatning. Temperaturen er nesten I gunstigste laget for stabilisering. Der nedbør kommer som regn Jan det kanskje løsne enkelte små våte skred. Nysnø som driver inn i leområder er ustabil og små løse flak må forventes. Vanskelig å si, været skifter fort om dagen synes jeg. Temperaturen vil sørge for rask stabilisering slik været er nå. Varslet faregrad er riktig Svak fg 2 I dag etter min mening.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke noe registrert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke på turen opp i Hyttebotn.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 60 cm P FCxr 1 mm D, 10 cm K FCxr 1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -0,7 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Østvendt leområder.

ObsID: 207418

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2020 kl. 12:26

762 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LarsBukkehave

Skredaktivitet

17. jan. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Under 300 moh Isklatring på Flagetfossen

ObsID: 207413

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.01.2020 kl. 09:19

664 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø. Viser totten og storehorn I Hemsedal sentrum.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Jeg kan se snø kryper langs bakken høyt til fjells. Noe snøføyke fra topper inn i østvendt terreng.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → 40% skyer Over null grader på 650 moh i dag. Snøen er kram her.

ObsID: 207195

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2020 kl. 14:49

1486 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser vinderodert overflate I vestvendt terreng og vindtransport inn i østvendt terreng lengst bak i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket eller avblåst på flater og utsatte steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vinderodert I svakt hellende vestvendt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem der det finnes fersk fokksnø over.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Tester

LBT@38cmQ2 Kantkorn

LBT@12cmQ2 Nedføyka lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Pågikk I hele dag, men det begynner å bli lite løs snø tilgjengelig for vestavinden å ta tak i.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra V → 50% skyer Mildt, kraftig vind over skoggrensa. Temperaturen har lenge vært gunstig for rask stabilisering av fokksnø.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer fra avblåst på utsatte steder, mye bærende skare I vestvendt terreng. Vindpakket hard til myk I overgangene og vindpåvirket myk I skjerma østvendte leområder. I skogen er også snøen påvirket av vind mange steder, men flakene er veldig myke og uten fare de aller fleste steder.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk fokksnø er problemet. Den stabiliserer seg relativt raskt, men må absolutt tas hensyn til. Skredproblemet er relativt enkelt å identifisere da mye annet terreng i høyfjellet er preget av skare/sterkt vinderodert. I leområder har det blitt frakter betydelige mengder vindtransportert snø siste dager og snødekket er generelt preget av vinder fra vest. Normalsituasjon egentlig. Kantkornlag under skare er ikke godt nok utviklet enda til å utgjøre noen reell trussel slik jeg ser det, men det bør nevnes i tekst for de spesielt interesserte og følges med på. Fokksnø vil stabilisere seg slik temperatur er nå. Fg 2 her i morgen, torsdag. Varslet faregrad er riktig Kan hende at det var en høy fg 2 i dag, men 3 var ikke feil det heller.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 900 moh Mange småheng løsnet av skiløpere i dag. Ingen større enn str 1 observert.

Snøprofil

10 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P FCxr 1 mm D -6,3 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207149

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2020 kl. 08:33

691 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bildet gir ikke et godt inntrykk av vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden tar godt nede i dalbunnen og det er synlige lehaler fra toppene.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 9 m/s fra V → 10% skyer I natt kom det ca 10 cm snø. Ingen tegn til noe mer nedbør på en stund nå. Vind fra vest flytter snø i loområder og på utsatte steder selv helt nede i dalbunnen. Her er det også mest snø å flytte. Lengre opp har vinden stått på noen dager så det er nok mindre å flytte der.

ObsID: 206983

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:23

1066 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot sørøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftigere vind og snøtransport høyere opp og trolig lenger vest. Kjørt fra Gol til Bjøberg med god sikt, ikke sett noe skredaktivitet.

Vær

-2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Blåser bra i høyden

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mindre snø enn lengst vest i regionen. Ryggformasjoner og sydvendt terreng er stort sett avblåst. Der er det avblåst ned til gammel skare fra nyttår. Under dette tynne snødekket fant vi kantkorn. Utbredelsen av disse virker å være veldig begrenset og trengs ikke anses som skredproblem. I skogen kan det ligge en del løs snø og over skoggrensa finner man bundet snø i lesider. Med LBT fikk vi brudd i nysnølag under fokksnøen, men fokksnøen virker generelt ganske myk, nysnølaget forplanter brudd dårlig, og med gunstig temperatur vil dette stabiliseres.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøproblemet har begrenset utbredelse. Gammelt snødekke er stabilt. Det er mye snøfokk, sørlig i høyden, men dette stabiliseres raskt pga gunstig temperatur. Nysnøen under fokksnøen virker å ha lite evne til bruddforplantning. Gunstig temperatur vil stabilisere snødekket ytterligere. Trolig tåler snødekket ytterligere pålastning. Med ytterligere vind kan utbredelsen av skredproblemet øke noe. Varslet faregrad er riktig Varselet for i dag beskriver situasjonen riktig. Det er mulig skredproblemet er mer tilstede i vest, så faregrad 2 for i dag virker fornuftig. I dag har vi bare vært øst i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm M, 50 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm M -2,2 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 98 cm

ObsID: 206857

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:22

1063 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@50cmQ2 Brudd i det løse laget under det nederste skarelaget

ECTN11@5cmQ2 God Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snøpakka

Vær

Snø -1,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer På vei til å klarne opp.

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm 4F MF/FC 2 mm M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F MF 3 mm M -1,7 °C @ 1 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206870

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org