Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 15.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågående kraftig vind fra sørlig retning med noe ny nedbør fører til ytterligere pålagring av snø til leområder. Ustabil fokksnø ventes å ha relativt stor utbredelse i terrenget og faregraden øker. Skredfaren er størst lengst vest i regionen. Det oppfordres til konservative veivalg med god sikkerhetsmargin.
Natt til tirsdag kom det 5-10 snø i regionen. Snøoverflaten består av vindpåvirket snø av ulik hardhet. Under skoggrensa og i leområder er det mye løs snø. Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. Det ligger mest snø i østvendt terreng. Vestvendt og utsatt terreng har mindre snø og er noen steder avblåst.
Det er tidligere observert vedvarende svakt lag i snødekket. Mildvær antas å ha nøytralisert vedvarende svake lag eller dannet bærende lag over. Betraktninger rundt utbredelse og egenskapene til de vedvarende svake lagene gjør at de ikke betraktes som skredproblem nå.
Observasjoner fra Hol 13.01 viser at vindtransportert snø løsner lett ved tilleggsbelastning lik en enkelt skiløper.
Betydelig vindtransport til østvendt terreng siste par døgn i Hemsedal.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2020 kl. 14:49

1486 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser vinderodert overflate I vestvendt terreng og vindtransport inn i østvendt terreng lengst bak i bildet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket eller avblåst på flater og utsatte steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vinderodert I svakt hellende vestvendt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Finnes i alle himmelretninger, men er kun et skredproblem der det finnes fersk fokksnø over.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket varierer fra avblåst på utsatte steder, mye bærende skare I vestvendt terreng. Vindpakket hard til myk I overgangene og vindpåvirket myk I skjerma østvendte leområder. I skogen er også snøen påvirket av vind mange steder, men flakene er veldig myke og uten fare de aller fleste steder.

Snøprofil

10 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P FCxr 1 mm D -6,3 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra V → 50% skyer Mildt, kraftig vind over skoggrensa. Temperaturen har lenge vært gunstig for rask stabilisering av fokksnø.

Tester

LBT@38cmQ2 Kantkorn

LBT@12cmQ2 Nedføyka lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Pågikk I hele dag, men det begynner å bli lite løs snø tilgjengelig for vestavinden å ta tak i.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk fokksnø er problemet. Den stabiliserer seg relativt raskt, men må absolutt tas hensyn til. Skredproblemet er relativt enkelt å identifisere da mye annet terreng i høyfjellet er preget av skare/sterkt vinderodert. I leområder har det blitt frakter betydelige mengder vindtransportert snø siste dager og snødekket er generelt preget av vinder fra vest. Normalsituasjon egentlig. Kantkornlag under skare er ikke godt nok utviklet enda til å utgjøre noen reell trussel slik jeg ser det, men det bør nevnes i tekst for de spesielt interesserte og følges med på. Fokksnø vil stabilisere seg slik temperatur er nå. Fg 2 her i morgen, torsdag. Varslet faregrad er riktig Kan hende at det var en høy fg 2 i dag, men 3 var ikke feil det heller.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 900 moh Mange småheng løsnet av skiløpere i dag. Ingen større enn str 1 observert.

ObsID: 207149

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2020 kl. 08:33

691 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bildet gir ikke et godt inntrykk av vind.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 9 m/s fra V → 10% skyer I natt kom det ca 10 cm snø. Ingen tegn til noe mer nedbør på en stund nå. Vind fra vest flytter snø i loområder og på utsatte steder selv helt nede i dalbunnen. Her er det også mest snø å flytte. Lengre opp har vinden stått på noen dager så det er nok mindre å flytte der.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden tar godt nede i dalbunnen og det er synlige lehaler fra toppene.

ObsID: 206983

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:23

1066 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot sørøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 900 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mindre snø enn lengst vest i regionen. Ryggformasjoner og sydvendt terreng er stort sett avblåst. Der er det avblåst ned til gammel skare fra nyttår. Under dette tynne snødekket fant vi kantkorn. Utbredelsen av disse virker å være veldig begrenset og trengs ikke anses som skredproblem. I skogen kan det ligge en del løs snø og over skoggrensa finner man bundet snø i lesider. Med LBT fikk vi brudd i nysnølag under fokksnøen, men fokksnøen virker generelt ganske myk, nysnølaget forplanter brudd dårlig, og med gunstig temperatur vil dette stabiliseres.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFsl 0 mm/0 mm M, 50 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm M -2,2 °C @ 0 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 98 cm

Vær

-2,1 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Blåser bra i høyden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftigere vind og snøtransport høyere opp og trolig lenger vest. Kjørt fra Gol til Bjøberg med god sikt, ikke sett noe skredaktivitet.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøproblemet har begrenset utbredelse. Gammelt snødekke er stabilt. Det er mye snøfokk, sørlig i høyden, men dette stabiliseres raskt pga gunstig temperatur. Nysnøen under fokksnøen virker å ha lite evne til bruddforplantning. Gunstig temperatur vil stabilisere snødekket ytterligere. Trolig tåler snødekket ytterligere pålastning. Med ytterligere vind kan utbredelsen av skredproblemet øke noe. Varslet faregrad er riktig Varselet for i dag beskriver situasjonen riktig. Det er mulig skredproblemet er mer tilstede i vest, så faregrad 2 for i dag virker fornuftig. I dag har vi bare vært øst i regionen.

ObsID: 206857

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.01.2020 kl. 10:22

1063 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm D, 12 cm 4F DF 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm 4F MF/FC 2 mm M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F MF 3 mm M -1,7 °C @ 1 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -1,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer På vei til å klarne opp.

Tester

LBT@50cmQ2 Brudd i det løse laget under det nederste skarelaget

ECTN11@5cmQ2 God Klarte ikke å påvirke lag lenger ned i snøpakka

ObsID: 206870

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 15:51

1155 moh

steinar@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Nedføyka nysnø virker mest framtredende ved skoggrensa, merjevnt vindpakka høgere på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Markert skarelag fra mildvær i romjula, og mildvær lørdag. Fersk fokksnø i heng mot NØ-Ø-SØ. Ligger stedvis på tykke lag med nysnø, mest utbredt nær skoggrensa, på snaufjellet mer jevnt vindpakka. Fuktig fra bakken og oppover, den ferske fokksnøen er tørr.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Vestavær som presser på med skyer rundt Hallingskarvet og geiteryggen, mer blå himmel mot øst

Tester

LBT@45cmQ3 Brudd i sjikt med litt nedbrutt laus snø under skarelag fra lørdag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vindtransport til Ø-vendte heng pågår. Opplevde skytende sprekker i snødekket ved Einsetnuten, ved tregrensa litt lenger øst. Brudd i nedføyka nysnø der

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest fram i dagen skredproblem er nedføyka laussnø i Ø-vendte heng. Rutschblokktest ved einsetnuten avslører dårlige bindinger ved skarelag dypere i snødekket, som bør følges med på Mye fuktighet i snødekket, kaldere vær kan gi gode vekstforhold for kantkorn. Ellers gunstig temp for stabilisering av fokksnø Varslet faregrad er riktig Bra varsel

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Et par skred str 1 sett fra vegen ved Tyrvlesnuten, ellers ikke skredaktivitet i Sudndalen, Blåberget eller ved geiteryggen

ObsID: 206788

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 14:55

1149 moh

awa@nve.no (*)

Snøprofil

-4,4 °C @ 1 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 100 cm

ObsID: 206784

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 14:44

1139 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F RG 0 mm D, 5 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG, 5 cm 4F DF D, 15 cm 1F RG D, 0,3 cm F DF/MF D, 3 cm P MF M, 20 cm 1F RG M, 0,5 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm P D, 10 cm 1F MF/FC M

ObsID: 206776

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 13:08

1076 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  awa@nve.no

Notater

Rutsjblokk test. RB3 30 RB4 50-60

ObsID: 206757

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 12:36

1076 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Notater

Bruddkant. Størrelse skred 1

Skredhendelse

13. jan 13:11 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 m bred bruddkant Leområder Karstens bane

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ

ObsID: 206758

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 12:12

1014 moh

jolokv@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra toppen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Sprekk i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Gravde en Rutschblock-test i testhenget som gikk på RB3 ved fjæring i knærne. Bilde viser akkurat da fokksnølaget glir ut.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Over tregrensen har det dannet seg ferske fokksnøflak. Disse er lett å løse ut, men blir små fordi bruddforplantningsevnen er dårlig. Flakene er tykkest i nord- og østvendte leformasjoner og ligger over skaren som ble dannet etter helgens mildvær. Ellers er det gamle snødekket kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø. På vindutsatte steder ligger det ingen fokksnø. Mildvær har nøytralisert vedvarende svake lag. Selv der snødekket er tynt er kantkorn lite utviklet. Tildels kraftig snøfokk over 1100moh.

Snøprofil

2 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm K/4F MFcr/MFcl 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 0,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 79 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm -6,7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm

Vær

Ikke nedbør -2,7 °C 0 m/s 20% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker på maks 10-15 meter i lett bundet fersk vindtransportert snø.

Fersk vindtransportert snø Kraftigere vindtransport høyere opp og vest for Geitryggtunnellen, fra vest-sørvest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammelt snødekke er stabilt etter perioder med regn og mildvær. I østlig sektor finnes fokksnøflak over nedsnødd nysnø noen steder. Gunstig temperatur vil føre til rask stabilisering av fokksnøen. Følg med på kantkorndannelse i nærheten av skarelag dannet etter mildvær lørdag. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriver situasjonen slik jeg opplever den godt. NB har kun vært vest i regionen

Skredhendelse

13. jan 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Testheng i skoggrensa. Fokksnøflaket hadde 1F hardhet. Nysnøen under 4F. Lenger vest var snødekket mer vindpåvirket og hardere, og vi fant ikke noe svakt lag av nysnø.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt mot lesider i hele dalen fra Hagafoss og til Geitryggtunellen.

ObsID: 206797

Hallingdal / Hol

Snø

13.01.2020 kl. 11:50

1014 moh

awa@nve.no (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  awa@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 15 cm 1F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr 2 mm M, 5 cm P RG 0 mm M, 3 cm P+ MFcr/FC 2 mm M, 40 cm P RG/MF 1 mm M, 0,5 cm I IF M, 10 cm P RG/FC 2 mm M

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → 20% skyer Kaldt nede i dalen. Mildere i fjellet

Tester

LBT@15cmQ2

Faretegn

Ferske sprekker I den myke vindtransporterte snøen.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 206756

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2020 kl. 11:59

664 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser snøtransport inn i østvendt terreng fra totten og veslehorn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Godt synlig og betydelig vindtransport av snø med vestavind I høyden.

ObsID: 206612

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org