Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 11.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Fare for våte skred under mildværsgrensa.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og en nysnø gir ustabil fokksnø i leområder over mildværsgrensen, som kan ligge på nedføyket rim. Forbigående stigende temperatur gjennom dagen gir fare for våte skred under mildværsgrensa. Mest nedbør og høyest skredfare lengst vest i regionen, lavere skredfare i områder som får lite nedbør.
Snødekket er variert etter svært skiftende vær, med mye vind og nedbør som både regn og snø, og store svingninger i temperatur. Snøoverflaten består stort sett av fokksnø av ulik hardhet eller skare i høyden. I skjermet terreng kan det finnes løs snø. Løs snø og bra skiføre mange steder i skogen der det har kommet nysnø. Det er mest snø i østvendte formasjoner.
Det er tidligere observert vedvarende svakt lag av nedføyket overflaterim i snødekket, kantkorn ved bakken og kantkorn høyere i snødekket under skarelag. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse av lagene etter mye mildvær.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperaturer på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 13:00

1160 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN

Snøprofil

38 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 26,5 cm 1F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i S-SØ helning

ObsID: 206547

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 12:50

889 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  obr

Notater

Lite vindtransportert snø ennå. 0-15 cm lett fultig kram snø opp til 1100 moh

Faretegn

Rask temperaturstigning Ingen andre faretegn

ObsID: 206513

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.01.2020 kl. 12:30

1160 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Lohnejr Kommentar:  Brudd ved jekking med spaden 64cm fra overflaten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 70% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 1000 moh Våt løssnø Våt

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 24 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 67 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Tatt i NØ helning

ObsID: 206546

Hallingdal / Hemsedal

Snø

10.01.2020 kl. 12:02

1286 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Rygg og firsenkning i østlig sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@20cmQ3 Gikk brudd over skare med 10 slag

LBT@10cmQ2 Gikk brudd i fokksnøen ved 4 lette slag

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabile forhold. Snødekket er preget av vind og fersk fokksnø har stabilisert seg. Små og middels store skred kan forekomme i østlig sektor med fersk videretransport snø. Jeg har ikke observert kantkorn og rim som tidligere har vært ett problem i regionen Med været som er meldt vil skredfaren øke, men det vil bare være ett problem der det ny vindtransportert snø. Varslet faregrad er riktig Skredvarselet gir en god beskrivelse av situasjonen i området

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 1,5 m/s 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Mulighet for både brudd i fokksnøen og mot skaren.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er preget av vind. Rygger er avblåst. Opptil 40 cm fersk fokksnø i forseinkinger i østlig sektor. Veksler mellom hard gammel skare og ny myk fokksnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

20 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm I IF, 40 cm P RG 1 mm D, 30 cm K MF D, 30 cm 1F MF 2 mm D -8 °C @ 15 cm, -5,3 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 110 cm

ObsID: 206383

Hallingdal / Hol

Snø

09.01.2020 kl. 11:16

1416 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Viser tydelig overgang mellom fokksnø og skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@15cmQ3 God Brudd i sjikt i fokksnø. LBT avslører flere sjikt nedover i fokksnøen, men det øverste gikk i brudd ved ECT

Skredfarevurdering

2 Moderat Da mildværet rundt årsskiftet har etterlatt harde skarelag, er potensiale for skred avgrenset til områder som har fått tilførsel av fokksnø de seneste dagene, heng mot NØØ-SØ, og mest vest i regionen. Områder med fokksnø er lett å skille ut da resterende terreng er is-skare. Ytterligere stabilisering til vi får mer nedbør evt mildvær. Varslet faregrad er riktig Bra varsel

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra V → 100% skyer Stille og overskyet etter mer vindfullt i går og i natt

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ Fokksnøen ser ut til å ha stabilisert seg bra, stabilitetstest avslører dårlige bindinger i sjiktoverganger i fokksnøen

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke noe skred å se i Sudndalen, N-sida av Hallingskarvet eller Blåberget

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Mildvær og vind rundt årsskiftet har gitt harde skarelag. Etter det har det kommet en del snø på vestavær, i skogen ca 20 cm laus snø (og godt skiføre!) over tregrensa har kraftig vind fra vest samlet snøen i NØ-Ø-SØ-vendte heng, opp mot en meters tykkelse. I lune søkk ubunden snø ellers flak med varierende hardhet, mest myke. I alle andre hellingsretninger er skarelag oppe i dagen.Fokksnøen er en anelse kram og virker godt sammenpakket

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen signaler fra snødekket

Snøprofil

6 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 65 cm 1F/P- RG 0 mm M En anelse fuktig, 1 cm I IF, 50 cm P RG 0 mm M -5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt heng, totalt 230 cm snø

ObsID: 206238

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org