Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 17.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finst vedvarande svake lag i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt eller mjukt. Fokksnøflaka frå dei siste dagane stabilserar seg gradvis, men det vil framleis vere mogeleg å løyse ut skred i desse.
Det ligg mykje laussnø i overflata no. Over 900 moh er den underliggande snøen vindpåverka og ujamnt fordelt. Ryggar og toppar var stort sett avblåste før sist snøfall. I leområder finst det fokksnø av varierande mengd og hardheit. I skogen finst det laus snø
Vedvarande svakt lag av kantkorn ved bakken har stor utbreiing, men kombinasjonen av svakt lag og overliggande flak av fokksnø er ikkje så utbreidd.
Søndag vart det observert nokre små, skiløparutløyste skred i Hemsedal skisenter
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 16:13

1637 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Normalsituasjon for området med relativt variabelt snødekke. primært skredproblem er vindtrasportert snø over nysnøkrystaller. lett gjenkjenbart og begrenset utbredelse. Kantkorn ved bakken virker vanskelig å påvirke, men kan ikke utelukkes. ingen skredaktivitet observert bortsett fra noen ubetydelige små løssnørutsjer i bratt syd. Varslet faregrad er riktig riktig prioritet på skredproblem. stabilisering av fokksnø trolig langsom grunnet lav temp.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun vært i syd- og østvendte heng.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 7 m/s fra V → 20% skyer jevnt kaldt i alle høydenivå. ingen vind under 1300 meter.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels det svake laget finnes i alle himmelretninger, men det er ikke overalt det er nok snø over. Trolig størst problem rundt skoggrensa, over dette blir overliggende snø svært hard.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 1300 moh Lett identifiserbart skredproblem. finnes i leområder uavhengig av himmelretning, men trolig mest Ø-S sektor.

Tester

LBT@20cmQ1 kommer ved isolering. stor krystall, tynt lag, overliggende lag bestemmende for skredstørrelse

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i alle himmelretninger, også i utsatte leområder

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Lett snøfokk over 1500. Vindpakket over 1400, løssnø under dette, 10-30cm tilgjengelig for transport. snøen dekker nå terrenget godt. Kun svært utsatte områder har mindre eller lite snø. flotte rimkrystaller 5mm + opp til ca 1300.

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Profilen gir et bilde av snødekke der det er vindtransportert snø, altså over ca 1300. Under denne høyden vil øverste 20 cm være erstattet av ubundet nysnø som har pyntet seg med rim på toppen.

ObsID: 203399

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 14:20

1395 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Ingen snøfokk

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) en god del løssnø i lommer på høyfjellet

ObsID: 203390

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 14:19

1272 moh

Essoll (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Essoll Kommentar:  Fin løs snø i toppdekket
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Essoll
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves å ha sterke bindinger, det er fravær av alarmtegn. Oppleves stabilt. Et skarelag midt i snødekket er å forvente vil omdannes frem i tid. Krystaller i toppdekket vil kunne danne et svakt lag under fokksnø ved vind som frakter snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SV ↗ 70% skyer Delvis skyet med noe sol gløtt

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Dette svake laget kan finnes under 800 moh, observasjon er ikke utført under denne høyden.

Tester

LBT Går ikke til brudd

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Snødekket består av 5 cm løs snø på toppen, med flere lagdelinger nedover med et tynt skarelag 25 cm ned i snøen som ikke har stor betydning.

Snøprofil

5 cm F SH 3 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K IF, 18 cm P RG 1 mm D, 0,5 cm K IF, 15 cm P RG 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 0,3 cm K IF, 10 cm P RG 1 mm D, 15 cm 1F FC 3 mm D, 1 cm K IF 1 test knyttet til snøprofilen Flere lagdelinger med hovedvekt på avrundede krystaller

ObsID: 203398

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 13:14

1262 moh

TEF (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  TEF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  TEF Kommentar:  Det øverste skarelag, med kantkorn under. @28cm

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket oppleves å ha sterke bindinger. Ingen faretegn observert. Kantkorn under tynt skarelag, kan bli et problem. Følg med på kantkornutvikling under skarelag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra V → 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Ingen observasjon gjort under 800moh, kan ikke utelukke at skredproblem går lavere.

Tester

LBT@60cm Brudd helt nede ved bakken ved harde slag.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Rim oppå 10-15cm nysnø.

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm D, 18 cm F DF D, 10 cm 1F- RG D, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 1 mm D, 12 cm 1F-/1F+ RG D, 0,5 cm K IF, 10,5 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D -7,7 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 203395

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 13:14

1241 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Tester

LBT@15cmQ3 Middels belastning får ein ut eit lag 15 cm nedi fokksnøen. Ved veldig stor belastning velter søyla på kantkorn i botn. Men ikkje relevant skredproblem her.

ECTN21@70cmQ3 Kantkorn ved bakken

ECTN14@30cmQ3 Sjikt i fokksnø

ObsID: 203377

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:48

1333 moh

aanon@forsvaret (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små

ObsID: 203389

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:46

1333 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTPV Dårlig

Snøprofil

ObsID: 203369

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:43

1123 moh

PWEST@SKIVEGLEDER (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  petter@friluftsliv-hivolda

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves stabilt. Fint nå, men ved økning av vind er det 10-15 cm nysnø i terrenget som er eksponert for for flytting. Kulde gir gode vekstforhold mtp videre vekst av kantkorn. Trenger ettersyn. Varslet faregrad er riktig Svak faregrad 2. Ifølge Adam faregrad 1, men vet det er observert drønn i snøen i regionen, og at kantkornlag er dårlig utviklet.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra V → 50% skyer Inversjon. - 11 i Hemsedal sentrum kl 14.30

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1000 moh

Tester

ECTX God Vippet ut blokken med spade. Hele blokken ble dyttet ut i bunnen med q3. Buskas og annet grums ble nesten sittende fast i bunnen.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

10-15 cm løssnø i terrenget som er tilgjengelig for vind. Mest i vestvendte heng.

ObsID: 203394

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:43

1262 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra V → 70% skyer

Tester

LBT Ingen brudd.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Tynt rimlag på myk delvis omvandlet tørrsnø. Fint skiføre, men varierende tykkelse på snødekket.

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm, 5 cm F DF 1 mm, 10 cm 1F DF 1 mm, 2 cm I MFcr 2 mm, 18 cm P RG 1 mm, 0,3 cm I MFcr 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 0,3 cm I MFcr 2 mm, 5 cm P RG 1 mm, 0,3 cm I MFcr 1 mm, 20 cm 1F FC 1 mm, 1 cm I IF 1 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 203427

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:19

1130 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Fint skiføre i øvste 10-15 cm ubunden snø. Litt gjennomslag i skare her og der. Tynt snødekke over skogen. Faren vil auke med vind, då det er mykje laussnø tilgjengeleg for snøtransport somme stader.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra V → 50% skyer Oppholdsvær, perioder med sol. Inversjon. Mørke skyer mot vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1000 moh

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 203393

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 12:17

1346 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTX

Snødekke

ObsID: 203365

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 11:39

1276 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Myke flak uten utpregede svake lag

ObsID: 203357

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 11:18

1106 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt i retning mot NNV. Snødekke er relativ tynn på rygg og utsatt terreng formasjoner.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekke har generelt gunstig oppbygging og virkermed lett snø opp på mer fast gammel snødekke. Litt umodne FC under skarelag midt i snødekke- er ikke et skredproblem per dags dato, men verdt å følge med på i fremtiden. Verdt å følge med på kantkorn rundt skarelag Har bare sett en liten del av varslingsregion, og har dermed ikke full oversikt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Obstur startet på 800moh (ingen obs fra lavere i dalen)

Tester

ECTN13@21cm I FC under skare

ECTN7@15cm I DF

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Litt SH (3mm) på overflate, som ble dannet under natt til tirsdag. Øverst del av snødekket består av lett og løs DF og gir god skikjøring. Tynn skarelag 20-40cm fra overflate med tynn kantkorn lag under det- per dags dato gir er den ikke faretegn eller tydelig resultat på stabilitetstest, men det er nok verdt å følge med fremover.

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm/0 mm, 20 cm F/4F DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 16 cm 1F+ RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 14 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 203386

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 11:01

1118 moh

Bjørnar@Obskorps (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN27@60cmQ3

ECTN23@30cmQ2

ECTN12@15cmQ3

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm D, 8 cm 4F RG 1 mm D, 15 cm 1F/P- RGxf/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm K MFcr 2 mm D, 23 cm 1F/P RGxf/RGxf 2 mm/1 mm D, 2 cm F/4F FC 2 mm D -8,2 °C @ 1 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 63 cm

ObsID: 203363

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 10:50

1106 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Trond Viggo Kommentar:  sola i sørvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Trond Viggo
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra V → 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Utelukker ikke at problemet er til stede på lavere høyde, men har ikke observert lavere enn 800moh.

Tester

LBT Ingen brudd i snødekket, men vagger på kantkornlaget i bunn.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt rimlag på løs nysnø.

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm, 1 cm 1F MFcr 2 mm, 20 cm 1F DF 1 mm, 1 cm 1F DF 1 mm, 13 cm P DF 1 mm, 1 cm K MFcr 1 mm, 2 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr 1 mm, 25 cm P RG 1 mm, 7 cm F FC 1 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 203396

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 10:47

1069 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN28@30cmQ3 God

LBT Ingen brudd

Snøprofil

0,5 cm F SH, 15 cm F DF, 20 cm 4F RG, 0,4 cm K MF, 5 cm F RG, 0,4 cm K MF, 40 cm 4F FC -0,8 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -6,7 °C @ 60 cm, -8 °C @ 70 cm Profil tatt på plass med dyp snø i forhold til terrenget ellers

ObsID: 203380

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.12.2019 kl. 10:30

1044 moh

MerrickM (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Vi lagde snøprofil på de dypeste områdene og med temperaturprofil som vi fant kan være mer ekstrem temperatur endringer på tynnere snø mengde. Kantkornutvikling er aktiv under MF lag. Varslet faregrad er riktig Men vi forventer enn høyere faregrad på andre siden av dalen som er nordvendt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-7 °C 2 m/s fra V → 50% skyer Kumulusskyer kommer fra vest

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV mellom 1300 moh og 1000 moh

Tester

LBT@20cmQ2 Vi fant 3 MF med 3 forskjellige tykkelser. Den øverste hvor vi fikk brudd var på tynneste MF som var ikke observert på en profil 20m høyre opp. Lokal variasjoner. Se snøprofil

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Snøprofil

0 cm F SH, 3 cm F DF D, 16 cm 4F RG D, 0 cm K MF, 6 cm 4F RG D, 2 cm K MF M, 5 cm 4F FC 1 mm M, 1 cm K MF M, 31 cm 1F FC 0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm M -9 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm Nederste 11cm var gjennom lyng.

ObsID: 203428

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 16:53

1294 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F DF, 15 cm 1F RG, 5 cm 4F RG, 15 cm 1F RG, 15 cm P RG, 35 cm 1F RG, 30 cm 1F FC

ObsID: 202292

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 14:33

1252 moh

Markus@NVE (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 50% skyer Stille og klart vær. Noe tåke under 1000. Ubetydelig vind etter siste snøfall

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202280

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 14:27

1286 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Oppstikkende steiner og relativt tynt snødekke I sørvendt heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Overflaten dekkes av 5-10 cm ubundet snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Forholdene er relativt stabile. Ingen akutte eller alvorlige skredproblem på det nåværende tidspunkt. Fokksnø under den aller siste nysnøen er i ferd med å stabilisere seg og gir ikke fra seg faretegn. Det pågår oppbyggende omvandling i snødekket nå og temperaturen gir gode vekstforhold for kanting. Kantkornlag ved bakken er velutviklet, men som skredproblem har det etter mening begrenset omfang. Kantkornutvinkng høyere i snødekket og i nærheten av skarelag må følges med på. Det har utviklet seg en del siste tre / fire dager. Vær oppmerksom i bratte forsenkninger i terrenget, spesielt der snødekket er tynt og eller ligger på glatt underlag som vinterens aller første snø, det denne har en viss utbredelse, eller på svaberg/glatt og bratt klippe. Kulde/klarvær vil sannsynligvis føre til oppbyggende omvandling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Andre på tur i samme område rapporterte om drønn. Sannsynlig kollaps I kantkornet snø ved bakken.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 70% skyer Kaldt, rolig vintervær med noe tåke i dalene. Temperaturen har gått noe ned siste døgn. Ikke/generelt lite vind ifm siste snøfall

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Kantkornlag ved bakken finnes overalt i terrenget, men mine observasjoner den siste perioden tilsier at problemet bare er reelt noen få steder. Det er der den aller første snøen som kom i år la seg til, i forsenkninger og lune formasjoner. Denne første snøen har dannet et smelt/frys lag som kantkornet snø har lagt seg over. Der denne kombinasjonen av faktorer finnes kan man oppleve å skape brudd og få forplantning I dette svake laget. Skredstr vil etter min oppfatning bli begrenset til str 2, da områdene som skaper forutsetning for skred i dette laget har begrenset utstrekning.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Som en følge av vind og nedbør fra s og sø.

Tester

LBT@80cmQ3 Brudd i kantkornet snø ved bakken. Rufsete brudd rett på stein, lyng og kratt. Vurderer det svake lagets egenskaper til å ha begrenset evne til å skape forplantning. Det er også generelt vanskelig å påvirke per dags dato.

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Den siste nysnøen som har kommet uten nevneverdig vind dekker landskapet godt, men det er fremdeles en del terreng som er synlig med stein og busker. Mest snø i N og V vendte leområder. Opp til skoggrensa har snødekket en større del ubundet snø, over er det mykt i overflaten i alle eksposisjoner, med tykkkere og hardere snødekke under overflatesnøen i n og v.

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 25 cm 4F RGxf 1 mm D, 10 cm F FC/DH 3 mm D -9 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm

ObsID: 202303

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 14:00

1138 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

4,2 °C

Snøprofil

8 cm F DF, 30 cm P RG, 0,3 cm K MF, 3 cm F FC 3 mm, 31 cm F FC 2 mm, 1 cm F DH -5,3 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm

ObsID: 202293

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 14:00

1289 moh

KatjaPe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm D, 67 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 14 cm P RG/FC 1 mm, 20 cm 1F RGxf 2 mm D, 8 cm F FC/DH 2 mm/3 mm -7,7 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -2 °C @ 90 cm

ObsID: 202295

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:59

1212 moh

PWEST@SKIVEGLEDER (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP/DF 1 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm D, 0,2 cm P IF, 37 cm 4F/1F FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm -5,7 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 17 cm, -2,9 °C @ 25 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 61 cm, -1 °C @ 50 cm

ObsID: 202296

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:37

1297 moh

Essoll (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Essoll
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ett drønn registrert i nærheten av observasjonsplass

Vær

-4 °C 1 m/s fra V → 90% skyer Til dels overskyet med noe sol

Tester

ECTP22@45cmQ2 God

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Snødekket har en generelt gunstig oppbygging med et løst, delvis nedbrutt lag oppå fastere lag med avrundede krystaller. Tynt lag av avrundede krystaller på vei mot kantkorn registrert 45 cm under overflaten som slo ut på ECT.

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, P DF 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 45 cm P RG 1 mm, 5 cm 1F FC 1 mm 1 test knyttet til snøprofilen 15 cm nysnø over fokksnø

ObsID: 202297

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:34

1297 moh

Trond Viggo (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Trond Viggo
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP22@45cmQ2 God

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm P DF 1 mm, 15 cm 1F RG 1 mm, 45 cm P RG 1 mm, 5 cm 4F FC 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202291

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:29

1297 moh

TEF (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP22@47cmQ2

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm P RG 1 mm/0 mm D, 27 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG/RGxf 1 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202287

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:29

1297 moh

TEF (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

15 cm F DF 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 27 cm P RG 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D

ObsID: 202288

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 13:18

1135 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 75% skyer

Tester

ECTP22@47cm I RGxf under tynn og porøs MFcr

Snøprofil

15 cm F+ DF D, 30 cm 1F+ RG D, 0,5 cm K MFcr, 1,5 cm 4F RGxf 1 mm, 38 cm P- RG/RGxf -5,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202299

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.12.2019 kl. 12:40

1171 moh

Eggebø (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eggebø Kommentar:  FC ved bakken/ bunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eggebø Kommentar:  MF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-4,2 °C

Snøprofil

8 cm F DF, 30 cm 1F RG, 0 cm K MF, 2 cm F FC 3 mm, 30 cm F FC 2 mm, 2 cm F FC 2 mm -5,3 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm

ObsID: 202294

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.12.2019 kl. 12:10

1197 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Leganger
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Maria Leganger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Skredaktivitet

15. des. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. NV. Mellom 0 moh og 0 moh Flere str 1-2 skred i NV heng sett fra heisen. Utløst av skiløpere. Tørre flakskred, som ser ut til å ha gått på skiktovergang i fokksnølaget eller nedføyka lag med nysnø. Skredet på bildet er ett av de minste, men så flere i samme side med større flak.

ObsID: 202175

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.12.2019 kl. 12:00

1085 moh

Lisa (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lisa Kommentar:  CT - glemte å ta bilde av blokka
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lisa Kommentar:  Brakk ut blokka med spaden og da gikk det på skara.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, men kantkorn ved bakken lurer der snødekket er tynt. Har ikke gått langt over tregrensa for å vurdere hvordan det meldte skredproblemet med dårlig binding mellom lag i fokksnøen er. Om det blir betraktelig kaldere så kan kanten få utvikla seg mer. Men jo mer det snør ned jo mindre sannsynlig er det å belaste det. Men er snødekket tynt, og man belaster det, så kan skreda bli relativt store. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -3 °C Lett snøvær med lite vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ mellom 1100 moh og 600 moh Har ikke gravd flere steder enn her, men kan anta at det er et problem i få bratte heng. Altså der snødekket er tynt. Veit ikke hvordan det er høyere enn 1100.

Tester

CTV@50cmQ3 Middels Gikk brudd i kantkorn nærme bakken. Vi gjorde CT der snødekket var bare 50 cm tjukt, og da gikk det brudd ved utskjæring av blokka. Vi fant tydelig kantkorn ved bakken der det gikk brudd.

ECTX Dårlig Vi gjorde ECTen der snødekket var dypere og da gikk det ikke i brudd i det hele tatt. Så der snødekket er tynt kan man belaste kantkorn ved bakken og det kan løsne.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er omlag 90-100 cm snødybde. Snødekket er blanda av smelteomvandla med noe kantkorn helt nede ved bakken. Så et tynt skarelag. Så finkorna snø og de øverste 10cm er knyttnevefast nysnø. Se profil.

Snøprofil

10 cm PP 0 mm/0 mm Knyttneve, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm F MF/FC 0 mm/0 mm Blanding av smelteomvandla og kantkorn. 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 202183

Hallingdal / Ål

Snø

14.12.2019 kl. 12:42

1026 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Pålagring i V-vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  4F lett vindtransportert snø i V-vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest fram i dagen skredproblem er dårlig binding i fersk fokksnø. Kantkornlag lurer lenger nede i snødekket, men utbredelsen som skredproblem er liten. Pålagring skjer fortsatt i V-vendte sider. Gunstig temp for stabilisering slik at i sum vil situasjonen i fokksnøen bli uendret. Tilstanden til kantkornlag vil også være nokså uendret så lenge det er mild og skyet og ingen markant temp.gradient i snøen. Varslet faregrad er riktig Bra varsel!

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø fra i natt i V-vendte sider. Små mengder og mykt her ved tregrensa. Pålagring foregår fortsatt. Ellers ingen tegn på ustabilitet fra snødekket

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lavt skydekke og lett snøvær

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Finner kantkornlag i dagens observasjon også, men overliggende lag har liten evne til bruddforplantning. Ved tester slår en istykker overliggende sprø skarelag uten tegn til mer dramatikk. Utbredelse som skredproblem er veldig begrenset

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1100 moh Fokksnøen viser liten evne til bruddforplantning her ved tregrensa, må ta høyde for mer vindpakking og muligens skred str 2 høgere på fjellet

Tester

ECTN5@15cmQ2 God Brudd i sjikt i fersk fokksnø. Ikke forplantning da snøen er laust pakka. Kan tenkes at det er mer vindpakket høgere på fjellet og dermed mer flakdannelse

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noe skredaktivitet, men heller ikke sikt til mye skredterreng

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Terrenget er stort sett snødekt unntatt de mest eksponerte ryggene som er avblåst. Fokksnø i de fleste himmelretninger, ferskest i V-vendte heng som har fått påfyll i natt og fortsatt får. Mest myke dyner her ved tregrensa, antagelig mer vindpakket høgere på fjellet.

Snøprofil

18 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 38 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202052

Hallingdal / Hemsedal

Snø

14.12.2019 kl. 10:43

1233 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  0-30cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  70-120cm

Snøprofil

0-30cm pakket sukkersnø 30 cm glasskarelag 30-70cm sukkersnø 70 cm glasskarelag 70-120 homogent snølag, vindpåvirket, semihard 120-125 pudder 125 cm totaldybde

ObsID: 202034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org