Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 09.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Et vedvarende svakt lag ligger og lurer ved bakken, vær oppmersom der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes moderat vind fra nordvest, lite nedbør og litt kjøligere igjen. Noen ferske fokksnøflak kan legge seg opp i hellinger mellom øst og sør. Eldre fokksnøflak vil stabiliseres en del. Det kan være mulig å løse ut skred i skiktoverganger i fokksnøen , særlig i de ferskeste flakene. Det kan være mulig å løse ut skred i kantkornlag ved bakken, der disse finnes, men trolig skal det stor tilleggsbelastning til. Vær likevel opmerksom der snødekket er tynt.
Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket. Under skoggrensa en del løssnø fra snøfallet søndag. i høyfjellet har sørøst vind gitt nye fokksnøflak mot nordvest til øst søndag.
Det finnes kantkorn ved bakken. Observasjoner fra Hemsedal og Ål (Bergsjø) de siste dagene tyder imidertid på at de for øyeblikket er vanskelig å påvirke og ikke særlig aktive.
Fredag ble det meldt om noen skred i østvendte heng i Hemsedal. Det meste er løssnøskred, men sannsynligvis også flakskred. Det meste er av str 2, og enkelte kan ha gått torsdag..
Siste døgn til søndag morgen har det kommet 5-10 mm nedbør som snø i regionen. Vinden har forbigående vært oppe i sørøstlig liten kuling. Fortsatt snøfall utover dagen, men mindre vind.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-13 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 19:13

1315 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Drønn i snøen Tre drønn. To med liten forplantning og eit større . Alle over 1250 moh

Snødekke

Vindpakket myk

ObsID: 201392

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 13:58

1331 moh

Håvard@NVE (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Se regobs til Jørgen for snøprofil. https://www.regobs.no/Registration/201379
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Små flak sprakk opp rundt skiene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra NV ↘ 10% skyer Surt i snøgropa, mye snø som ble flyttet på.

Tester

LBT Ingen resultat.

ECTN13@30cmQ3 God Virker som den vindtransporterte snøen vi fant har stabilisert seg bra, selv om vi fant enkelte små lommer der snøen sprakk opp rundt skiene våre.

Snødekke

140 cm totalt Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vi fant skare enkelte steder på overflaten helt opp til 1300moh, snødekket vekslet fra skare, vindtransportert snø og sastrugi enkelte steder. Snødybde gjelder for snøprofilen på 1330 moh og er ikke representativ for mengde snø i området, det er nok noe mindre.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Det som står i skredvarselet stemte bra med det vi fant på Nibbi, vi har ikke noen kjennskap til resten av regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Vi fant kantkorn langs bakken både over og under skare. En annen gruppe hørte et drønn i samme området, men vi klarte ikke å fremprovosere noe initiering eller propagering. Det lå mer enn 1 meter dypt der vi gravde, men gjennomsnittlig dybde er nok noe mindre. Snødybden varierer mye i terrenget som følge av vindtransportert snø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 800 moh

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 201366

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 13:34

1322 moh

jolokv@NVE (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jolokv@NVE Kommentar:  Kantkorn over skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Med Håvard

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 15 cm 4F RG/DF 0 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 50 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm 4F FC 3 mm D -8,5 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,7 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 110 cm, -2,4 °C @ 120 cm, -2,3 °C @ 130 cm, -1,8 °C @ 140 cm

ObsID: 201379

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201353

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201354

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201355

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201356

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201357

Hallingdal / Hemsedal

Snø

09.12.2019 kl. 10:24

1303 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser hamarfjellet sør for Hemsedal skisenter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket med en del terreng som fremdeles vises. Vindtegn i overflaten etter snø og vind siste døgn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Blåser godt fra n/nø. Friskt på fjellet med en del transport til leområder.

Vær

Snø 6,4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Vinden har tatt seg opp i dag, fra ø/nø. Litt snø. Dårlig sikt i høyden.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er vindpåvirket et stykke ned i skogen. Generell hardhet på fjellet er fra vindpakket myk til hard. Vindtegn i overflaten de fleste steder. Utsatte steder har lite snø eller er blåst rene ned til skafelag. Fremdeles mye terreng som synes i snøoverflaten. Skjermede områder begynner å fylles opp.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø er det mest påfallende nå. Den finnes i flere eksposisjoner da vinden har dreid en del. Denne snøen stabiliseres relativt raskt, men sprekker opp litt og viser tegn til ustabilitet. Skafelag høyt i snødekket holder nedføyka nysnø inntakt som svakt lag, men det har ikke særlig forplantningsevne. Kantkorn i bånn er der og er velutviklet, men viser kun tegn til ustabilitet ved tester, ikke ferdsel. Fersk vindtransportert snø vil gradvis stabilisere seg. Ulike kantkornlag må overvåkes. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh Utbredelsen av skredproblemet er relativt stor da vinden har dreid en del siste døgn

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt over tregrensa, men ikke noe observert. I går så jeg en del mindre heng som hadde løsna av seg selv, myke flakskred.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 40 cm P RGxf 1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm D, 15 cm F DH 2 mm D -6,9 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 100 cm Testet snøen med lbt og ect. Fikk brudd i nysnølag under skare på 20 cm dybde ved lite belastning. Rufsete brudd. Fikk også brudd nederst i søylen/testen i kantkornlag.

ObsID: 201358

Hallingdal / Hemsedal

Snø

08.12.2019 kl. 11:59

1252 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små tørre flakskred gått på øverste skare/islag. N og NV vendte heng

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -5 °C fra SV ↗ 90% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Meldt mye vind i kveld og dette vil øke fokksnøproblematikken -spesielt i høyden. Det ligger mye løssnø tilgjengelig for transport i fjellet. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

8. des. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NV. Over 1200 moh Flere små skred sett fra heisen. De fleste Skiløperutløst, men også noen små naturlige.

ObsID: 201248

Hallingdal / Hemsedal

Snø

08.12.2019 kl. 09:20

995 moh

OleK (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OleK Kommentar:  Kommer ikke så godt fram på bildet, men i større le heng vil det potensielt være mulig å utløse løssnøskred. Ingen profil gravd så usikker på hvordan snødekket oppfører seg ellers. Vi snudde ved tregrensa.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tendenser til skytende sprekker i noen bratte leheng. Kommet 10-15cm snø med vind I løpet av natten. Snøen fremstår stabil, men under travers i bratt terreng opplevde vi skytende sprekker ved to tilfeller.

Vær

Snø -5 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 201201

Hallingdal / Gol

Snø

08.12.2019 kl. 08:26

905 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Opptil moderat snøfokk periodevis i går. Ikke mye snø å flytte på pga skare øverst i snødekke. Tett snøvær nå

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm D, 2 cm F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 15 cm 4F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 4 cm 1F RG D, 20 cm 4F RG/RGxf D, 2 cm P RG D, 3 cm 4F MF/FCxr M

ObsID: 201146

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 12:38

1155 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@12cmQ3 God Slår sunn sprøtt skarelag

Snøprofil

1 cm P MFcr D, 5 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D -8 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Typisk snødekke på flatmark og N-V-vendt

ObsID: 201089

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 11:54

1142 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  I bakgrunnen typisk Ø-vendt heng med fersk fokksnø, ellers skavlete
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn i løpet av turen som gikk i all slags terreng og alle helningsretninger, men ikke høgere enn 1200 moh

Vær

Ikke nedbør -7 °C 7 m/s fra V → 10% skyer Klarvær og kaldere igjen. Bygevær lenger vest rundt Hallingskarvet og Urdvassnuten

Tester

ECTP1@22cmQ2 Dårlig Brudd i overgang mellom fersk og eldre fokksnø. Forplantning over blokka men hang bare så vidt sammen. Har oppsøkt heng med tydelig pålagring de siste dagene, et heng med mye snø fra før totalt 160 cm. Kan sies å høre til Noen heng, og relativt små mengder ustabil snø. Lite å se til kantkorn her. Ved ECT gikk jeg videre med slag, fikk brudd på 12 slag med forplanting dypere i fokksnøen, ikke brudd ved skarelag der en kanskje kunne forvente kantkorn

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket preget av tildels kraftig vestavær og litt byger. Pålagring i Ø-vendte heng. Ellers nokså skavlete og oppbrutt snøoverflate. Begynner å ligne på normalsituasjon i regionen, med fokksnøansamlinger 150-200 cm i Ø-vendte heng. I alle andre hellingsretninger nokså tynt snødekke med sprø skarelag, kantkornutvikling og "tørr" grovkorna snø. Se ellers obs https://www.regobs.no/Registration/201089

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest framtredende skredproblem er ustabil fokksnø i heng mot Ø, som følge av pågående vestavær. Pålagring foregår, så selv om fokksnøen stabiliserer seg vil vel situasjonen bli forholdsvis uendret. Er meldt mer nedbør, så utviklingen vil avhenge av hvor den snøen havner. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra med hvordan situasjonen oppleves. Tviler litt på om kantkornlag egentlig er noe aktivt skredproblem i noen del av regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det fins kantkornlag stedvis ved bakken og stedvis over skarelag. Snødekket er stort sett tynt, oppbrutt av rabber, stein og skavler slik at større sammenhengende områder som kan gi skred på dette kantkornlaget knapt er å finne, derfor få bratte heng. Snødekket er tykkest i heng mot øst som har fått påfyll av fokksnø, men her virker kantkornlag å være lite utviklet evt under 150-200 cm kompakt fokksnø.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Det fins ustabile sjikt i fokksnøen, men mengdene fersk fokksnø er relativt små slik at forventet skredstørrelse er str 1 i denne delen av regionen. Det er antagelig større snømengder vest i regionen så en må ta høyde for skred str 2 regionen sett under ett.

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

22 cm 4F DF 0 mm D, 40 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P RG 0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Totalt 160 cm

ObsID: 201070

Hallingdal / Gol

Snø

07.12.2019 kl. 10:46

905 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Har kun vært på dette stedet

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Gradvis synkende temp fra torsdag.

Tester

LBT Ingen svake lag identifisert i undersøkelsen

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Snøprofil

2 cm F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 15 cm 4F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 4 cm 1F RG D, 20 cm 4F RG/RGxf D, 2 cm P RG D, 3 cm 4F MF/FCxr M

ObsID: 201040

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.12.2019 kl. 10:30

1181 moh

Sinnerud (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt snødekke. Drønn. Luftig sjikt nærmest bakken som kollapset. Dette skjedde i lett kupert terreng og på flatene

Vær

Skiftende skydekke. God del vind fra vest/nordvest hele dagen. Ca 8 m/s

ObsID: 201149

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 10:26

1035 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det koker godt bak de høye toppene.

ObsID: 201033

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 14:58

1432 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vi tegn i snøoverflate, mye stein og terreng stikker fremdeles fram.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ikke nok snø enda til å glatte ut terrengformasjoner, men nok snø i skjerma formasjoner til å finne gode skilinjer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat mengde.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra V → Litt av og på med været. Det kom i byger, både vind og snøfokk.

Tester

Utførte både ect og lbt. Begge førte til brudd i kantkornlag mot bunnen av snødekket. Dette er et klart svakt lag, men det går ikke til brudd med mindre man isolerer blokker for testing og testene gir derfor ikke noe reellt godt bilde på den generelle stabiliteten i snødekket.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket som jeg opplevde. Snøen er ganske seig, det er jo mildt og den stabiliseres raskt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Temperaturen har gjort at vindtransportert snø har stabilisert seg raskt, men i bratt terreng ville jeg fremdeles ha vært oppmerksom på denne snøen. Vindtransporten pågår fremdeles. Ellers er det et godt utviklet kantkornlag som nå er i ferd med å bli begerkrystaller i bunnen av snødekket. Dette laget er ikke så lett å bli klok på fordi det kommer veldig lett i tester, men gir ikke lyd fra seg eller kollapser ved ferdsel. Laget ligger de fleste steder rett på bakken selv om jeg i dag også fant det over et skarelag. Dette laget må følges med på videre og tas med i betraktning fremover. Alt i alt fremstod snødekket i dag som spenningsløst uten faretegn. Skredene jeg har observert har nok gått i natt og tidligere på dagen i dag. Mildt vær vil stabilisere og lage en god såle. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport nå, men noe føyke er det. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1300 moh Flere skred observert i bratt østvendt terreng. De fleste var løssnøskred, men noen ser ut til å ha løsnet som myke flakskred for så å smuldre opp til løssnøskred i skredbanen.

Snøprofil

40 cm 1F/4F RG 1 mm D, 40 cm 1F/4F RGxf 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D, 20 cm P MFcr 2 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 200990

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 11:58

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør 0 °C 12 m/s fra V → 50% skyer Kraftig vind i dag. Drar med seg snø vestfra med pålagring til skjerma østvendte leområder.

ObsID: 200936

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 10:43

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snøtransport med vind fra vest. Bildet viser totten i Hemsedal sentrum.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → Lite vind i Dalen, synlig vindtransport i høyden. Kaldere drag i lufta i dag til tross for noen plussgrader her i sentrum.

ObsID: 200892

Hallingdal / Ål

Snø

06.12.2019 kl. 09:37

930 moh

Stranden (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 8,1 m/s fra SV ↗ 10% skyer Vind fra VSV, kraftig økende i morgentimene, kortvarig opp i 15-20 m/s. Etter snøbyger i går er det nå oppholdsvær.

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200852

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org