Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 07.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Et vedvarende svakt lag ligger å lurer ved bakken.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er primært knyttet til fokksnøen. Mange steder er denne stabile etter å ha vært flyttet av vinden, men vær like vel varsom. De områdene som får mest av den nye nedbøren kan raskt på ustabile fokksnøflak. Lokal forskjeller ventes. Kantkorn ved bakken er beskyttet av overliggende snø, men kan påvirkes der snødekket er tynt.
Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket.
Det finnes kantkorn ved bakken, men overliggende lag holder det i sjakk.
Fredag meldes det om noe skred i østvendte heng i Hemsedal. Det meste er løssnøskred, men sansynnligvis også flakskred. Det meste er av str 2.
Fra torsdag til fredag har det kommet 80 cm nysnø i fjellene mellom Sauda og Røldal. Fredag formiddag er det på Folgefonna målestasjon - 3 grader, et snev av snø i lufta og svak vind fra sørvest.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 12:38

1155 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@12cmQ3 God Slår sunn sprøtt skarelag

Snøprofil

1 cm P MFcr D, 5 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F MF 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 25 cm 1F RGxf 1 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm D -8 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Typisk snødekke på flatmark og N-V-vendt

ObsID: 201089

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 11:54

1142 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  I bakgrunnen typisk Ø-vendt heng med fersk fokksnø, ellers skavlete
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest framtredende skredproblem er ustabil fokksnø i heng mot Ø, som følge av pågående vestavær. Pålagring foregår, så selv om fokksnøen stabiliserer seg vil vel situasjonen bli forholdsvis uendret. Er meldt mer nedbør, så utviklingen vil avhenge av hvor den snøen havner. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra med hvordan situasjonen oppleves. Tviler litt på om kantkornlag egentlig er noe aktivt skredproblem i noen del av regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det fins kantkornlag stedvis ved bakken og stedvis over skarelag. Snødekket er stort sett tynt, oppbrutt av rabber, stein og skavler slik at større sammenhengende områder som kan gi skred på dette kantkornlaget knapt er å finne, derfor få bratte heng. Snødekket er tykkest i heng mot øst som har fått påfyll av fokksnø, men her virker kantkornlag å være lite utviklet evt under 150-200 cm kompakt fokksnø.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Det fins ustabile sjikt i fokksnøen, men mengdene fersk fokksnø er relativt små slik at forventet skredstørrelse er str 1 i denne delen av regionen. Det er antagelig større snømengder vest i regionen så en må ta høyde for skred str 2 regionen sett under ett.

Tester

ECTP1@22cmQ2 Dårlig Brudd i overgang mellom fersk og eldre fokksnø. Forplantning over blokka men hang bare så vidt sammen. Har oppsøkt heng med tydelig pålagring de siste dagene, et heng med mye snø fra før totalt 160 cm. Kan sies å høre til Noen heng, og relativt små mengder ustabil snø. Lite å se til kantkorn her. Ved ECT gikk jeg videre med slag, fikk brudd på 12 slag med forplanting dypere i fokksnøen, ikke brudd ved skarelag der en kanskje kunne forvente kantkorn

Vær

Ikke nedbør -7 °C 7 m/s fra V → 10% skyer Klarvær og kaldere igjen. Bygevær lenger vest rundt Hallingskarvet og Urdvassnuten

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn i løpet av turen som gikk i all slags terreng og alle helningsretninger, men ikke høgere enn 1200 moh

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket preget av tildels kraftig vestavær og litt byger. Pålagring i Ø-vendte heng. Ellers nokså skavlete og oppbrutt snøoverflate. Begynner å ligne på normalsituasjon i regionen, med fokksnøansamlinger 150-200 cm i Ø-vendte heng. I alle andre hellingsretninger nokså tynt snødekke med sprø skarelag, kantkornutvikling og "tørr" grovkorna snø. Se ellers obs https://www.regobs.no/Registration/201089

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

22 cm 4F DF 0 mm D, 40 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P RG 0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Totalt 160 cm

ObsID: 201070

Hallingdal / Gol

Snø

07.12.2019 kl. 10:46

905 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ingen svake lag identifisert i undersøkelsen

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Gradvis synkende temp fra torsdag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har kun vært på dette stedet

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Snøprofil

2 cm F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 15 cm 4F DF/RGxf D, 0,5 cm K MFcr D, 4 cm 1F RG D, 20 cm 4F RG/RGxf D, 2 cm P RG D, 3 cm 4F MF/FCxr M

ObsID: 201040

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.12.2019 kl. 10:30

1181 moh

Sinnerud (Ukjent)

Vær

Skiftende skydekke. God del vind fra vest/nordvest hele dagen. Ca 8 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt snødekke. Drønn. Luftig sjikt nærmest bakken som kollapset. Dette skjedde i lett kupert terreng og på flatene

ObsID: 201149

Hallingdal / Ål

Snø

07.12.2019 kl. 10:26

1035 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det koker godt bak de høye toppene.

ObsID: 201033

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 14:58

1432 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vi tegn i snøoverflate, mye stein og terreng stikker fremdeles fram.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ikke nok snø enda til å glatte ut terrengformasjoner, men nok snø i skjerma formasjoner til å finne gode skilinjer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Temperaturen har gjort at vindtransportert snø har stabilisert seg raskt, men i bratt terreng ville jeg fremdeles ha vært oppmerksom på denne snøen. Vindtransporten pågår fremdeles. Ellers er det et godt utviklet kantkornlag som nå er i ferd med å bli begerkrystaller i bunnen av snødekket. Dette laget er ikke så lett å bli klok på fordi det kommer veldig lett i tester, men gir ikke lyd fra seg eller kollapser ved ferdsel. Laget ligger de fleste steder rett på bakken selv om jeg i dag også fant det over et skarelag. Dette laget må følges med på videre og tas med i betraktning fremover. Alt i alt fremstod snødekket i dag som spenningsløst uten faretegn. Skredene jeg har observert har nok gått i natt og tidligere på dagen i dag. Mildt vær vil stabilisere og lage en god såle. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport nå, men noe føyke er det. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Tester

Utførte både ect og lbt. Begge førte til brudd i kantkornlag mot bunnen av snødekket. Dette er et klart svakt lag, men det går ikke til brudd med mindre man isolerer blokker for testing og testene gir derfor ikke noe reellt godt bilde på den generelle stabiliteten i snødekket.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra V → Litt av og på med været. Det kom i byger, både vind og snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat mengde.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket som jeg opplevde. Snøen er ganske seig, det er jo mildt og den stabiliseres raskt.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1300 moh Flere skred observert i bratt østvendt terreng. De fleste var løssnøskred, men noen ser ut til å ha løsnet som myke flakskred for så å smuldre opp til løssnøskred i skredbanen.

Snøprofil

40 cm 1F/4F RG 1 mm D, 40 cm 1F/4F RGxf 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D, 20 cm P MFcr 2 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 200990

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 11:58

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 12 m/s fra V → 50% skyer Kraftig vind i dag. Drar med seg snø vestfra med pålagring til skjerma østvendte leområder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

ObsID: 200936

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 10:43

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snøtransport med vind fra vest. Bildet viser totten i Hemsedal sentrum.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → Lite vind i Dalen, synlig vindtransport i høyden. Kaldere drag i lufta i dag til tross for noen plussgrader her i sentrum.

ObsID: 200892

Hallingdal / Ål

Snø

06.12.2019 kl. 09:37

930 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 8,1 m/s fra SV ↗ 10% skyer Vind fra VSV, kraftig økende i morgentimene, kortvarig opp i 15-20 m/s. Etter snøbyger i går er det nå oppholdsvær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200852

Hallingdal / Ål

Snø

05.12.2019 kl. 12:52

930 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

Snø -0,5 °C 6,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tette snøbyger og relativt kraftig vind, kortvarig 15 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På grensen opp mot 0 grader, men vinden kjøler ned snødekket, så er bakkedrift, med akkumulasjon i hellinger fra øst til nord

ObsID: 200783

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org