Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 06.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det kan være mulig å utløse middels store skred i fokksnøen fra torsdag. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold vil gi fokksnøen fra torsdag tid til å stabilisere seg noe, men første del av dagen kan det fortsatt være lett å løse ut skred i denne. Det kan fortsatt være mulig å løse ut skred i kantkornlag ved bakken, men det skal antakelig stor tilleggsbelastning til.
Mildværet i starten av uka fuktet øvre del av snøpakka helt opp til 800-1000 moh, og i lavereliggende områder ble snøen gjennomfuktet. Temperaturen har nå sunket noe, og det er ventet at snødekket vil fryse til, først i høyereliggende områder. Torsdagens kombinasjon av sterk vind og snø har dannet ferske fokksnøflak hovedsaklig i helninger mellom nord og øst.
Det finnes kantkornet snø ved bakken, men snøen må trolig ligge på glatte flater av litt størrelse for at det skal skje brudd av betydning.
Både tirsdag og onsdag har det vært plussgrader opp til 800-1200 moh. Torsdag meldes det om lett snøfokk og nysnøgrense på ca 700 moh i Ål.
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Lavere snøgrense første del av dagen. Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til fredag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 14:58

1432 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vi tegn i snøoverflate, mye stein og terreng stikker fremdeles fram.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Ikke nok snø enda til å glatte ut terrengformasjoner, men nok snø i skjerma formasjoner til å finne gode skilinjer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat mengde.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra V → Litt av og på med været. Det kom i byger, både vind og snøfokk.

Tester

Utførte både ect og lbt. Begge førte til brudd i kantkornlag mot bunnen av snødekket. Dette er et klart svakt lag, men det går ikke til brudd med mindre man isolerer blokker for testing og testene gir derfor ikke noe reellt godt bilde på den generelle stabiliteten i snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1300 moh Flere skred observert i bratt østvendt terreng. De fleste var løssnøskred, men noen ser ut til å ha løsnet som myke flakskred for så å smuldre opp til løssnøskred i skredbanen.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Vindpakket myk Tørr Opp til 1000 moh er snødekket preget av fukt som har frosset. Tynn bristende skare over tørrere finkornet snø. Over skoggrensa ligger det tørr snø i toppen av snødekket av varierende hardhet, men alt er vindpåvirket. Ingen oppsprekking eller kollaps i snødekket som jeg opplevde. Snøen er ganske seig, det er jo mildt og den stabiliseres raskt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Temperaturen har gjort at vindtransportert snø har stabilisert seg raskt, men i bratt terreng ville jeg fremdeles ha vært oppmerksom på denne snøen. Vindtransporten pågår fremdeles. Ellers er det et godt utviklet kantkornlag som nå er i ferd med å bli begerkrystaller i bunnen av snødekket. Dette laget er ikke så lett å bli klok på fordi det kommer veldig lett i tester, men gir ikke lyd fra seg eller kollapser ved ferdsel. Laget ligger de fleste steder rett på bakken selv om jeg i dag også fant det over et skarelag. Dette laget må følges med på videre og tas med i betraktning fremover. Alt i alt fremstod snødekket i dag som spenningsløst uten faretegn. Skredene jeg har observert har nok gått i natt og tidligere på dagen i dag. Mildt vær vil stabilisere og lage en god såle. Ikke mye løs snø tilgjengelig for transport nå, men noe føyke er det. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

40 cm 1F/4F RG 1 mm D, 40 cm 1F/4F RGxf 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D, 20 cm P MFcr 2 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 200990

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 11:58

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør 0 °C 12 m/s fra V → 50% skyer Kraftig vind i dag. Drar med seg snø vestfra med pålagring til skjerma østvendte leområder.

ObsID: 200936

Hallingdal / Hemsedal

Snø

06.12.2019 kl. 10:43

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snøtransport med vind fra vest. Bildet viser totten i Hemsedal sentrum.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra V → Lite vind i Dalen, synlig vindtransport i høyden. Kaldere drag i lufta i dag til tross for noen plussgrader her i sentrum.

ObsID: 200892

Hallingdal / Ål

Snø

06.12.2019 kl. 09:37

930 moh

Stranden (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 8,1 m/s fra SV ↗ 10% skyer Vind fra VSV, kraftig økende i morgentimene, kortvarig opp i 15-20 m/s. Etter snøbyger i går er det nå oppholdsvær.

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200852

Hallingdal / Ål

Snø

05.12.2019 kl. 12:52

930 moh

Stranden (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Vær

Snø -0,5 °C 6,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tette snøbyger og relativt kraftig vind, kortvarig 15 m/s

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På grensen opp mot 0 grader, men vinden kjøler ned snødekket, så er bakkedrift, med akkumulasjon i hellinger fra øst til nord

ObsID: 200783

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org