Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 05.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det kan være mulig å utløse små til middels store skred i fokksnøen. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og kraftig vind vil gi ferske fokksnøflak i nordøstvendte hellinger. Her vil det være lett å løse ut skred. Det kan fortsatt være mulig å løse ut skred i svakt lag av kantkornlag ved bakken. I lavereliggende områder kan det gå enkelte våte løssnøskred.
Tirsdag og onsdagens mildvær har fuktet øvre del av snøpakka helt opp til 800-1000 moh. I lavereliggende områder er snøen gjennomfuktet. Mest snø finner man i østlige og nordvendte leområder.
Det finnes kantkornet snø ved bakken, men snøen må trolig ligge på glatte flater av litt størrelse for at det skal skje brudd av betydning.
Både tirsdag og onsdag har det vært plussgrader opp til 800-1200 moh.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Lavere snøgrense første del av dagen. Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Ål

Snø

05.12.2019 kl. 12:52

930 moh

Stranden (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Vær

Snø -0,5 °C 6,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Tette snøbyger og relativt kraftig vind, kortvarig 15 m/s

Snødekke

45 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På grensen opp mot 0 grader, men vinden kjøler ned snødekket, så er bakkedrift, med akkumulasjon i hellinger fra øst til nord

ObsID: 200783

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 14:26

1291 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet sett fra bjøberg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt østover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Tydelige lehaler som følge av vind fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  En god del steiner og andre terrengformasjoner er fremdeles godt synlige.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Blokka snudd opp ned og kantkornet snø ved bakken synes i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke omkringliggende fjell sett fra turen i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Vær

Snø -7 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Noe snø kom med vind fra vest.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket er preget av vind under en tynn hinne av nysnø. Det er fremdeles mye terreng som preger snøoverflate og det trengs mer snø for å glatte ut terrengformasjoner. Økende snømengde med høyden, spesielt i øst og nordvendte leområder. Alt i alt godt skiføre på et snødekke som fremstod spenningsløst og relativt homogent.

Tester

LBT@70cmQ2 Brudd i kantkorn ved bakken. Fikk også brudd i sjiktoverganger innad i fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket fremstår uten spenninger og jeg fikk ingen alarmtegn som sprekker eller drønn. Det mest utpregede svake laget jeg fant var kantkornet snø ved bakken. Den kantkornede snøen skaper rufsete brudd og snøen må ligge på glatte litt større flater for at det skal skje noe brudd av betydning. Til tross for god trekk i dag også klarte ikke vinden å flytte på nevneverdig med snø, ved kraftigere vind kan det flyttes en god del. En svak fg 2 etter min mening i dag. Snødekket vil kunne suge til seg og holde på en god del fukt, men våte løssnø og noen flakskred som løsner av seg selv må påregnes. Noen utsatte steder kan skred av str 3 løsne til bakken dersom det kommer mye regn. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

30 cm 1F/4F RG 1 mm D, 30 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D -1 °C @ 65 cm, -2,5 °C @ 55 cm, -5 °C @ 45 cm, -6 °C @ 35 cm, -8 °C @ 25 cm, -10 °C @ 10 cm

ObsID: 200325

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 12:09

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Lite vindtransport av snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i terrenget enda. Et lite dryss av nysnø lurer inntrykket.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 50% skyer Litt snø i lufta med sur vind fra v.

ObsID: 200248

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org