Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær obs på våte løssnøskred, spesielt i lavereliggende områder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes kantkornet snø ved bakken som kan påvirkes, men snøen må ligge på glatte, litt større flater for at det skal skje noe brudd av betydning. I de områdene hvor snøen har blitt godt gjennomfuktet, kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Fortsatt mildvær fører til at det trolig er begrenset med snø igjen å flytte på. Eldre fokksnøflak forventes å ha stabilisert seg og at det skal stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i disse.
Snødekket er preget av vindpåvirket snø under et lag med fuktig nysnø. Tirsdagens mildvær antas å ha fuktet snøpakka et godt stykke nedover. Det er fremdeles noe terreng som preger snøoverflaten. Mest snø finner man i østlige og nordvendte leområder.
Det finnes kantkornet snø ved bakken, men snøen må trolig ligge på glatte flater av litt størrelse for at det skal skje brudd av betydning.
Observasjoner viser tidligere at det også var mulig å få brudd i sjiktoverganger innad i fokksnøen, men dette krevde stor tilleggsbelastning. Antakelig har tirsdagens mildvær jevnet ut sjiktovergangene noe.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 14:26

1291 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet sett fra bjøberg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt østover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Tydelige lehaler som følge av vind fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  En god del steiner og andre terrengformasjoner er fremdeles godt synlige.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Blokka snudd opp ned og kantkornet snø ved bakken synes i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@70cmQ2 Brudd i kantkorn ved bakken. Fikk også brudd i sjiktoverganger innad i fokksnø.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket er preget av vind under en tynn hinne av nysnø. Det er fremdeles mye terreng som preger snøoverflate og det trengs mer snø for å glatte ut terrengformasjoner. Økende snømengde med høyden, spesielt i øst og nordvendte leområder. Alt i alt godt skiføre på et snødekke som fremstod spenningsløst og relativt homogent.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke omkringliggende fjell sett fra turen i dag.

Vær

Snø -7 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Noe snø kom med vind fra vest.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket fremstår uten spenninger og jeg fikk ingen alarmtegn som sprekker eller drønn. Det mest utpregede svake laget jeg fant var kantkornet snø ved bakken. Den kantkornede snøen skaper rufsete brudd og snøen må ligge på glatte litt større flater for at det skal skje noe brudd av betydning. Til tross for god trekk i dag også klarte ikke vinden å flytte på nevneverdig med snø, ved kraftigere vind kan det flyttes en god del. En svak fg 2 etter min mening i dag. Snødekket vil kunne suge til seg og holde på en god del fukt, men våte løssnø og noen flakskred som løsner av seg selv må påregnes. Noen utsatte steder kan skred av str 3 løsne til bakken dersom det kommer mye regn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

30 cm 1F/4F RG 1 mm D, 30 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D -1 °C @ 65 cm, -2,5 °C @ 55 cm, -5 °C @ 45 cm, -6 °C @ 35 cm, -8 °C @ 25 cm, -10 °C @ 10 cm

ObsID: 200325

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 12:09

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Lite vindtransport av snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i terrenget enda. Et lite dryss av nysnø lurer inntrykket.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 50% skyer Litt snø i lufta med sur vind fra v.

ObsID: 200248

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snø

01.12.2019 kl. 12:30

1128 moh

Amaanum (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Amaanum Kommentar:  Det gikk i brudd i et kantkornlag på 2-3 cm tykkelse.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Amaanum

Vær

Snø -5 °C fra NV ↘ 75% skyer

Tester

CTM12@20cmQ2 Dårlig Et tynt lag (2 cm) med fokksnø helt på toppen som gikk i brudd på 1. slaget, men fortsatte testen da det var svakere lag lenger ned.

ObsID: 200148

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org