Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 03.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Fare for naturlig utløste våte skred i lavere områder. I høyden svekkes snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk kuling, noe nedbør og økende temperatur fører til økende snøskredfare utover dagen. I de områder lengst vest i regionen som får mest nedbør øker muligheten for enkelte naturlig utløste våte løssnøskred. Høye temperaturer fører også til en forbigående svekkelse av snødekket og at det vil være lettere å løse ut flakskred som følge av mildværet.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra NV-V i skoggrensa og i høyfjellet. På skjermede steder og under skoggrensa finnes det fortsatt myk og løsere snø.
Lenger ned i snødekket / i bunn av snødekket har vi lag av kantkorn, men de ligger godt isolert under fokksnø, skare- og islag.
Observasjoner viser at det er mulig å påvirke svake lag høyt i snødekket, men evnen til bruddforplanting er begrenset.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 14:26

1291 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet sett fra bjøberg
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt østover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Tydelige lehaler som følge av vind fra vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  En god del steiner og andre terrengformasjoner er fremdeles godt synlige.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Blokka snudd opp ned og kantkornet snø ved bakken synes i bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket fremstår uten spenninger og jeg fikk ingen alarmtegn som sprekker eller drønn. Det mest utpregede svake laget jeg fant var kantkornet snø ved bakken. Den kantkornede snøen skaper rufsete brudd og snøen må ligge på glatte litt større flater for at det skal skje noe brudd av betydning. Til tross for god trekk i dag også klarte ikke vinden å flytte på nevneverdig med snø, ved kraftigere vind kan det flyttes en god del. En svak fg 2 etter min mening i dag. Snødekket vil kunne suge til seg og holde på en god del fukt, men våte løssnø og noen flakskred som løsner av seg selv må påregnes. Noen utsatte steder kan skred av str 3 løsne til bakken dersom det kommer mye regn. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@70cmQ2 Brudd i kantkorn ved bakken. Fikk også brudd i sjiktoverganger innad i fokksnø.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket er preget av vind under en tynn hinne av nysnø. Det er fremdeles mye terreng som preger snøoverflate og det trengs mer snø for å glatte ut terrengformasjoner. Økende snømengde med høyden, spesielt i øst og nordvendte leområder. Alt i alt godt skiføre på et snødekke som fremstod spenningsløst og relativt homogent.

Vær

Snø -7 °C 7 m/s fra SV ↗ 70% skyer Noe snø kom med vind fra vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke omkringliggende fjell sett fra turen i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

30 cm 1F/4F RG 1 mm D, 30 cm 1F RGxf 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D -1 °C @ 65 cm, -2,5 °C @ 55 cm, -5 °C @ 45 cm, -6 °C @ 35 cm, -8 °C @ 25 cm, -10 °C @ 10 cm

ObsID: 200325

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.12.2019 kl. 12:09

979 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Lite vindtransport av snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i terrenget enda. Et lite dryss av nysnø lurer inntrykket.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 50% skyer Litt snø i lufta med sur vind fra v.

ObsID: 200248

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snø

01.12.2019 kl. 12:30

1128 moh

Amaanum (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Amaanum Kommentar:  Det gikk i brudd i et kantkornlag på 2-3 cm tykkelse.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Amaanum

Tester

CTM12@20cmQ2 Dårlig Et tynt lag (2 cm) med fokksnø helt på toppen som gikk i brudd på 1. slaget, men fortsatte testen da det var svakere lag lenger ned.

Vær

Snø -5 °C fra NV ↘ 75% skyer

ObsID: 200148

Hallingdal / Hol

Snø

30.11.2019 kl. 14:08

1064 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Asmkar

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 199996

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org