Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 31.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt lite snø og hard snøoverflate, men i områder hvor det kommer nedbør kan man i enkelte leformasjoner løse ut flak av innblåst nysnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra vest vil føre til små ansamlinger av nysnøflak i østvendte leområder høyt til fjells. Små skred kan løsne der det har lagt seg opp mest snø. Det gamle snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Det er lite snø igjen i regionen og man må over 1200 moh for å finne sammenhengende skiføre. Mest snø ligger i renner og søkk som vender mot nord og øst. Vest- og sørvendt terreng har ikke snø eller usammenhengende snødekke. Snødekket er isotermt og består av smelteomvandlet snø som drenerer vann godt. Det er ikke observert lagdeling i snødekket.
Ingen skredaktivitet observert.
Natt til torsdag 30.05 ble det målt -2 grader på 1344 moh i Hemsedal.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

30.05.2019 kl. 12:57

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nysnø ned til ca 1100 moh i dag.

Vær

Regn 4 °C fra V → 100% skyer Kaldere vær siste dager fra vest. Nedbør starta ca 2300 i går kveld.

ObsID: 195980

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org