Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 30.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør i form av snø vil føre til små ansamlinger av nysnøflak i østvendte leområder. Nysnøen ventes å binde seg relativt dårlig til den gamle, harde snøoverflaten og små skred kan løsne der det har lagt seg opp mest snø. Det gamle snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling.
Det er lite snø igjen i regionen og man må over 1200 moh for å finne sammenhengende skiføre. Mest snø ligger i renner og søkk som vender mot nord og øst. Vest- og sørvendt terreng har ikke snø eller usammenhengende snødekke. Observasjon fra Hemsedal viser at snødekket er isotermt og består av smelteomvandlet snø som drenerer vann godt. Det er ikke observert lagdeling i snødekket.
Ingen skredaktivitet observert.
Natt til mandag 27.05 ble det målt -0,5 grader på 1344 moh i Hemsedal.
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

30.05.2019 kl. 12:57

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nysnø ned til ca 1100 moh i dag.

Vær

Regn 4 °C fra V → 100% skyer Kaldere vær siste dager fra vest. Nedbør starta ca 2300 i går kveld.

ObsID: 195980

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.