Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 25.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt godt tilpasset varme og regn siste tiden. Det kan være en viss mulighet for å løse ut små våte løssnøskred i enkelte bratte fjellsider, men utbredelsen er nok svær begrenset. På de høyeste toppene vil tilfrysing stabilisere det gamle våte snødekket. Her kan det komme nedbør som nysnø. Med lite vind, blir det liten utbredelse på ferske fokksnøflak. Vær oppmerksom på sigesprekker som kan være tegn på glideskred.
Det begynner å bli lite snø igjen i terrenget og man må stort sett over 1200 moh for å finne sammenhengende skiføre. Mest snø ligger i renner og søkk som vender mot nord og øst. Vest- og sørvendt terreng har usammenhengende skiføre. Observasjon fra Hemsedal mandag viser at snødekket er isotermt og består av smelteomvandlet snø som drenerer vann godt. Det er ikke observert lagdeling i snødekket.
Ingen skredaktivitet observert.
Siste tiden har det vært plussgrader hele døgnet helt til topps i regionen, men siste døgnet kan det ha vært minusgrader på de høyeste toppene.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org