Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 14.02.2019

2
Moderat
Publisert:

I lavlandet kan det komme våte skred. I leområder i høyden er fokksnø problemet. Unngå områder under glidesprekker.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind og nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider med forholdsvis stor utbredelse. Vedvarende svakt lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og litt regn svekke bindinger i snødekket. Der det kommer regn på snødekket kan det være fare for naturlig utløste skred, men utbredelsen er nok noe begrenset.
Det har kommet 5-15 cm nysnø siste døgnet, mange steder med sterk vind. Rygger og forhøyninger i terrenget er noe avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er lagt opp ferske fokksnøflak i hellinger mot NØ til S. I forsenkninger, renner og botner er det godt med løs snø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over/under et skarelag observert i Hemsedal.
De siste par dagene er det gjort flere observasjoner på str 2 og 3 skred som har gått i den siste fokksnøen. Enkelte steder har det gått helt ned til svake kantkornlag nede i snødekket.
Det er meldt om drønn i snødekket flere steder.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig i vest og nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Gråskallen

Snø

14.02.2019 kl. 18:20

1090 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Skredhendelse

13. feb 12:00 Skavlfall Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1282 moh og sluttet på 1119 moh Skål Fikk info om at mannskap far BaneNOR hadde observert dette.

ObsID: 181011

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:30

1028 moh

Bettinalundin (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 11:30 Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1239 moh og sluttet på 964 moh I renne eller forsenkning Pågående skred observert. Ukjent typeskred. Anledning for skavlfall og tørt løssnøskred

ObsID: 180771

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:29

1142 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Tester

ECTN18@35cmQ1

ECTN13@15cmQ1 På 13 slag kollapset 2 lag på 15 og 20cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180729

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:45

1111 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind siste dagene. Skredene så ut til å starte i øvre/nyere fokksnø lag, og dra med seg ned til kantkorn problematikk mot bakken. Observerte skre størrelse 3.

ObsID: 180675

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:38

1116 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Morten

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S

ObsID: 180673

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:34

1139 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  V

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180668

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:33

962 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Størrelse 3. 2 stk. I Leområde.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Markus@NVE

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180669

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:33

1208 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Morten

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S. Over 0 moh Bruddkant ca 800-meter. Str 2 skred

ObsID: 180670

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:33

1205 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 16 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str. 3 flakskred i SØ. Observert flere skred i samme himmelretning

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1100 moh

ObsID: 180671

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 17:23

1282 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Tynt til helt bart på avblåste plasser. Mye middelsfast fokksnø i sør vendt heng.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV over 0 moh 3-4mm kantkorn og begerkrystaller over smeltfryslag.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

ObsID: 180590

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 14:32

1387 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Red Kommentar:  Kantkorn over og under skare. BT avdekker brytning i kantkornlag over skare. Bryter lett og glatt. Videre ned i snødekke er det stor mengde kantkorn, store krystaller

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

-4 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng S, SV mellom 1300 moh og 0 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst skred under rapportert posisjon. Anslagsvis størrelse 3

ObsID: 180583

Hallingdal / HOL

Snø

12.02.2019 kl. 14:19

1074 moh

carlthemtnbum (Ukjent)

Tester

CTH28@75cmQ3 God Kantkornet lag på 5cm uppå ett hårt skarelag. Vanskelig å belaste nok for brudd. Litt lenger unna i tynt snødekke fikk jeg ett "whumpf" når jeg gick iväg men syntes ikke nån fortplantning av bruddet.

CTM15@50cmQ2 Middels Dårlig bindningerne mellom gamle fokksnö flak

CTE4@20cmQ1 Dårlig Dålig bindning i fokksnøen. Ny fokksnö uppå Gammel fokksnö med noe omvandlet nysnø emellan ~4mm

ObsID: 180612

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:05

1267 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Lang utløpslengde. Noe kortere på de andre skredene på samme sted.

Skredaktivitet

11. feb. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Leområde. Noe nysnø over. Løsnet trolig i går pga innlasting.

ObsID: 180536

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:03

1267 moh

Ole E (Ukjent)

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brudd i rimlag ved blokktest

ObsID: 180535

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:50

1267 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Rim @ 40cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Største skred opp mot str 3.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele dette henget har sklidd ut ila natten. Trolig på nedføyket nysnølag. Men rimet er også en mulighet. Bruddkanten er igjenføyket.

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket rimlag. Bryter lett og glatt. Ferske skred fra i natt i området.

ObsID: 180533

Hallingdal / HOL

Snø

12.02.2019 kl. 12:02

1185 moh

carlthemtnbum (Ukjent)

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Tørr Mye snö i leheng, søkk og renner samt jemt ca 1m snö under trädgränsen men annars tynt og avblåst till skarelag.

Vær

9 m/s fra NV ↘ Mye vind fra N/NV

Skredfarevurdering

3 Betydelig I vestre Hallingdal på grund av vind i sendte 48h så er det sannsynlig att lösenord ut små lite moderate skred i mange bratte heng i Östlige retninger Regn og plussgrader vill öke faren under 900m og över vill blöt till rört snö og fortsatt mye vind holde skredfaran på 3 og muligens lokalt öka till 4 Varslet faregrad er for lav

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Ulykke/hendelse

Det var et svært litet heng på kanske 20 meter lang å 5 meter högt med flatt terreng under så det var lav konsekvens men det var noe uventet måten det skjedde på. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

12. feb 12:02 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Vi var ett lag på 3 som skulle Grave en snöprofil och når vi gravt halveis klart så påvirket vi snön på nått sätt och skredet gick, vi blev tatt å frakta cirka 3 meter nedover. Ubehagelig og uventet da ikke noe skjedde förrens långt efter vi gått in og gravd en hel del. På bruddkanten var det svært tynt å kantkorn som muligens kolappset når vi gravde men som siden kun fikk det överliggande fokksnö flaket att skli på sin dårlige bindning till underliggande fokksnø. Väldigt svårt att tyda..

ObsID: 180610

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:00

1155 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  V

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ over 1000 moh

Tester

@56cmQ1 Dårlig Lille blokktest. Glatt brudd på liten belastning. Ved avløfting, brudd i to nedføykede nysnølag. På 5 cm og 25 cm.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180587

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:00

1279 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Hard vindpakket snø på vest side med sporadiske felt av løsere vindtransportert snø.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer Flatt lys.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sporadiske funn av svskt lag, men liten utbredning i området.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180591

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 10:30

1112 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn og begerkrystaller under skarelag

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kant og begerkrystaller under skare. Kollapser med stor tilleggsbelastning på tynt snødekke (70 cm). Kantlaget er tykt - 12 cm

ObsID: 180482

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 10:06

1103 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180473

Hallingdal / HOL

Snø

11.02.2019 kl. 15:32

1174 moh

Mikel (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel

Tester

12@50cm Dårlig Tok en rask og nok litt slurvete stabilitetstest i farta. Østvendt side. Løste ut i vedvarende svakt lag ved liten belastning på ca 50 cm dybde. Fokksnølag løsnet ikke før blokken skled ut på ca 20-30cm. Men som sagt, testen ble gjort i farta, så ikke ta alt for god fisk. Konklusjon: snødekket oppfattes som ustabilt. Målte 27grader helning på stedet med klinometer på kompass. Valgte rute videre under 30 grader. Sterk vind fra vest i dag. En del snø ble transportert inn i dette henget.

ObsID: 180404

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 15:00

1263 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Nedføyket nysnølag glir ut med liten tilleggsbelastning, men har liten forplantningsevne.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært varierende snødybde avhengig av eksponering for vind. Fortsatt mye ubundet tørr snø tilgjengelig i le områder. Ellers i terrenget er det mye avblåst.

Vær

Snø -8 °C 16 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket består av myke flak med nedføyket nysnø i enkelte heng som er lett er å løse ut, men forplantningsevnen er liten. Kantkorn over skare krever stor tilleggsbelastning men problemet finnes mange heng og med varierende tykkelse. Det vil være økende potensiale for naturlig utløste skred utover dagen dersom vindtransporten fortsetter. Dersom den varslede temperaturstigningen slår til i høyden vil dette ytterligere øke Varslet faregrad er riktig Det lokale varslet er riktig ihht til vår vurdering.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 1000 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fører til kraftig vindtransport. Denne snøen sprekker opp rundt skiene der hvor den ligger oppå et svakere lag nysnø.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Enkelte drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkorn over skarelag.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i kombinasjon med nedføykede lag med nysnø fører til at enkelte SØ og S vendte sider sklir ut. Største skredet som er observert er str 2.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh Vi har observert ett skred str 2 og en del str 1. Alle i Sør og sørøstvendte sider. Har gått på nedføyket nysnø.

ObsID: 180403

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 14:00

1614 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Kraftig snøfokk fra NV
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Naturlig løst ut flakskred i SØ renne av skogshorn

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Rygger og kuler er avblåst og har tynt snødekke. Mye Stein stikker opp i fjellet. Lilleblokktest avdekket et svakt lag med nysnø under vindpakket snø. Varierende tykkelse på overliggende flak

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra NV ↘ 16m/s vind i kastene

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og mye løssnø har ført til stor utbredelse av flakdannelser Det svake laget av nysnø er ikke vedvarende og vil stabilisere seg over tid Varslet faregrad er for lav

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: kulling fra nord vest. Store mengder med fokksnø

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 10m lang sprekk i folket flak

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørre fokksnø flakskred

Skredhendelse

11. feb 13:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng SØ renne på skogshorn Observert fra avstand

Notater

ObsID: 180385

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 12:30

1242 moh

Skigubben (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Skigubben Kommentar:  Profilen er tatt på 1055 MOH. I et le område. Profilen er dekkende for 150m over og under der profilen er tatt. Dette er det mest ustabile snødekket på turen opp til Eggen på svarthetta. I nedre del av skogen var skogen magisk.

Vær

Snø 5,5 °C fra NV ↘ Kraftig vind på ryggen. Kast opp til 15m/s. Kraftig vindtransport av snø. Avblåste rygger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemene som er beskrevet i Varsom stemmer godt med snødekket utfordringene vi har sett i dag. Med en ytterlig økning av vind og mye tilgjengelig nysnø vil faren for skred øke. Varslet faregrad er for lav

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Ikke gitt NØ

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng NØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett å få snøen til å sprekke, og løse ut mindre flak.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet På vei til svarthetta fra Bjøberg så vi 2 skred i østvendt side på Hemsedalsfjellet. Størrelse 1 skred. Vi har ikke sett noe skredaktivitet i tilknytning svarthetta. Har hatt begrenset sikt gjennom dagen.

ObsID: 180396

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 12:20

1227 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  V
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  V Kommentar:  Lille blokktest. Fikk et litt ujevnt/Q2 brudd på 20 cm i nedføyket nysnø på lett belastning. Med mer belastning fikk jeg et ujevnt Q2 brudd i kantkorn over skare/islaget på ca 75cm.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  V Kommentar:  Snølag mellom fokksnø i sterk sol..

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

-9 °C 12 m/s fra NV ↘

Skredfarevurdering

Sterk vind gir mer pålagring Har observert naturlig utløst skred på steder med stor pålagring fra nord/nordvest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 1000 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker

ObsID: 180408

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:35

1277 moh

ThomasH (Ukjent)

Snødekke

BT: Q3. Brudd i flere cm tykt kantkornlag under skarelag nederst i snødekke. Store kantkornkrystaller. Også funnet mindre kantkorn over skarelag.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 13 m/s fra NV ↘ Kraftig vind fra nordvest som førte til kraftig snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt Dårlig binding i fokksnølag, alternativt nedsnødd fragmenterte nysnø i tynt lag mellom fokksnø.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt

ObsID: 180401

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:32

1473 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gudmund

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på utsatte steder. Bilde fra Skogshorn

ObsID: 180321

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:30

1268 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gudmund

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr Store lokale variasjoner i hardhet på snøoverflaten.

Vær

15 m/s fra NV ↘ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Bryter lett og glatt i toppen av et 7 cm tykt kantkornlag mellom to skarelag

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Tester

ECTP4@30cmQ2 Dårlig Nedføyket nysnø på teststedet. Tykkelse og hardhet på både det svake og det overliggende laget varierer mye. På vindutsatte steder ser det ut til at dette svake laget har blåst bort

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene enkelte steder der det er kort vei ned til nedføyket nysnø

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk fra NV

ObsID: 180409

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:12

1106 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fersk sprekk i nylig pålagte heng løsnet på kantkorn ved bakken

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 180309

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 10:53

1173 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Str 1 nordvendt

Vær

Snø -8 °C 17 m/s fra NV ↘ 50% skyer Snøbyger inn på ettermiddagen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette laget har større krystaller og er mer potent der hvor snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Nedføyket nysnø under fokksnø med variasjoner i hardhet (4F - P)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn på tynt snødekke i kantkornlag over skare.

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk over tregrensa gjennom dagen i dag. Stor pålagring av nysnø i østlige leheng. Avtar til moderat på ettermiddagen.

Ferske skred Str 1 til 2 skred observert gjennom dagen. Myke fokksnøflak som løsner på nedføyket nysnø.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1000 moh Nedføyket nysnø. Ingen observasjoner av stepdown til kantkornlag.

ObsID: 180301

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

936 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Tidvis kraftig snøfokk i høyden. Her mot Nibbi.

Snødekke

ObsID: 180287

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 09:46

1094 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gudmund

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert fra vei. Tørt flakskred i bratt SØ vendt heng. Antatt gått under ny fokksnø

ObsID: 180274

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org