Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden minker forbigående, men øker til V eller SV liten kuling om kvelden, samtidig som temperaturen stiger. Snøtransporten til Ø-vendte lehellinger vil ta seg opp igjen siste del av dagen og danne ferske flak her. Det kan være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i fokksnøen. Det vil være lettere å løse ut skred i de ferskeste fokksnøflakene enn i de litt eldre flakene som ligger i hellinger mot V til NØ. Det finnes kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, men det skal en del belastning til for å påvirke disse. Vær ekstra oppmerksom der snødekket er tynt og mykt, der er det lettest å påvirke svake lag med kantkorn i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Rygger og forhøyninger i terrenget er mer avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er godt med løs og lite vindpåvirket snø i forsenkninger, renner og botner. Siste døgn har det kommet 2-5 cm snysnø, i tillegg til 10-30 cm nysnø siste uke. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over/under et skarelag observert i Hemsedal. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at dette lokalt er blitt et mer aktivt skredproblem.
Mandag observert flere naturlig utløste, tørre flakskred mot NØ til Ø. Søndag et lite personutløst skred mot S i Hemsedal. Fredag var det flere små, personutløste tørre flakskred i Hemsedal i sektor Ø til SØ.
Mandag NV kuling, med snøfokk over skoggrensen. Søndag er det observert drønn i snødekket flere steder i Hemsedal og Hol. Lørdag ble det også observert drønn i snødekket og ferske sprekker i Hemsedal. 
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør bare lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 17:23

1282 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV over 0 moh 3-4mm kantkorn og begerkrystaller over smeltfryslag.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s 75% skyer

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Tynt til helt bart på avblåste plasser. Mye middelsfast fokksnø i sør vendt heng.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

ObsID: 180590

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 14:32

1387 moh

Stian (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Red Kommentar:  Kantkorn over og under skare. BT avdekker brytning i kantkornlag over skare. Bryter lett og glatt. Videre ned i snødekke er det stor mengde kantkorn, store krystaller

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng S, SV mellom 1300 moh og 0 moh

Vær

-4 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst skred under rapportert posisjon. Anslagsvis størrelse 3

ObsID: 180583

Hallingdal / HOL

Snø

12.02.2019 kl. 14:19

1074 moh

carlthemtnbum (Ukjent)

Tester

CTH28@75cmQ3 God Kantkornet lag på 5cm uppå ett hårt skarelag. Vanskelig å belaste nok for brudd. Litt lenger unna i tynt snødekke fikk jeg ett "whumpf" når jeg gick iväg men syntes ikke nån fortplantning av bruddet.

CTM15@50cmQ2 Middels Dårlig bindningerne mellom gamle fokksnö flak

CTE4@20cmQ1 Dårlig Dålig bindning i fokksnøen. Ny fokksnö uppå Gammel fokksnö med noe omvandlet nysnø emellan ~4mm

ObsID: 180612

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:05

1267 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Lang utløpslengde. Noe kortere på de andre skredene på samme sted.

Skredaktivitet

11. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Leområde. Noe nysnø over. Løsnet trolig i går pga innlasting.

ObsID: 180536

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 13:03

1267 moh

Ole E (Ukjent)

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brudd i rimlag ved blokktest

ObsID: 180535

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:50

1267 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Rim @ 40cm
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Største skred opp mot str 3.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele dette henget har sklidd ut ila natten. Trolig på nedføyket nysnølag. Men rimet er også en mulighet. Bruddkanten er igjenføyket.

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket rimlag. Bryter lett og glatt. Ferske skred fra i natt i området.

ObsID: 180533

Hallingdal / HOL

Snø

12.02.2019 kl. 12:02

1185 moh

carlthemtnbum (Ukjent)

Skredhendelse

12. feb 12:02 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Vi var ett lag på 3 som skulle Grave en snöprofil och når vi gravt halveis klart så påvirket vi snön på nått sätt och skredet gick, vi blev tatt å frakta cirka 3 meter nedover. Ubehagelig og uventet da ikke noe skjedde förrens långt efter vi gått in og gravd en hel del. På bruddkanten var det svært tynt å kantkorn som muligens kolappset når vi gravde men som siden kun fikk det överliggande fokksnö flaket att skli på sin dårlige bindning till underliggande fokksnø. Väldigt svårt att tyda..

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Mange bratte heng NØ, Ø, SØ over 1100 moh

Vær

9 m/s fra NV ↘ Mye vind fra N/NV

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Tørr Mye snö i leheng, søkk og renner samt jemt ca 1m snö under trädgränsen men annars tynt og avblåst till skarelag.

Ulykke/hendelse

Det var et svært litet heng på kanske 20 meter lang å 5 meter högt med flatt terreng under så det var lav konsekvens men det var noe uventet måten det skjedde på. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredfarevurdering

3 Betydelig I vestre Hallingdal på grund av vind i sendte 48h så er det sannsynlig att lösenord ut små lite moderate skred i mange bratte heng i Östlige retninger Regn og plussgrader vill öke faren under 900m og över vill blöt till rört snö og fortsatt mye vind holde skredfaran på 3 og muligens lokalt öka till 4 Varslet faregrad er for lav

ObsID: 180610

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:00

1155 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  V

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ over 1000 moh

Tester

@56cmQ1 Dårlig Lille blokktest. Glatt brudd på liten belastning. Ved avløfting, brudd i to nedføykede nysnølag. På 5 cm og 25 cm.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180587

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:00

1279 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sporadiske funn av svskt lag, men liten utbredning i området.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer Flatt lys.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Hard vindpakket snø på vest side med sporadiske felt av løsere vindtransportert snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180591

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 10:30

1112 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn og begerkrystaller under skarelag

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kant og begerkrystaller under skare. Kollapser med stor tilleggsbelastning på tynt snødekke (70 cm). Kantlaget er tykt - 12 cm

ObsID: 180482

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

12.02.2019 kl. 10:06

1103 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180473

Hallingdal / HOL

Snø

11.02.2019 kl. 15:32

1174 moh

Mikel (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mikel

Tester

12@50cm Dårlig Tok en rask og nok litt slurvete stabilitetstest i farta. Østvendt side. Løste ut i vedvarende svakt lag ved liten belastning på ca 50 cm dybde. Fokksnølag løsnet ikke før blokken skled ut på ca 20-30cm. Men som sagt, testen ble gjort i farta, så ikke ta alt for god fisk. Konklusjon: snødekket oppfattes som ustabilt. Målte 27grader helning på stedet med klinometer på kompass. Valgte rute videre under 30 grader. Sterk vind fra vest i dag. En del snø ble transportert inn i dette henget.

ObsID: 180404

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 15:00

1263 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Nedføyket nysnølag glir ut med liten tilleggsbelastning, men har liten forplantningsevne.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 1000 moh

Vær

Snø -8 °C 16 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 1000 moh Vi har observert ett skred str 2 og en del str 1. Alle i Sør og sørøstvendte sider. Har gått på nedføyket nysnø.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært varierende snødybde avhengig av eksponering for vind. Fortsatt mye ubundet tørr snø tilgjengelig i le områder. Ellers i terrenget er det mye avblåst.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket består av myke flak med nedføyket nysnø i enkelte heng som er lett er å løse ut, men forplantningsevnen er liten. Kantkorn over skare krever stor tilleggsbelastning men problemet finnes mange heng og med varierende tykkelse. Det vil være økende potensiale for naturlig utløste skred utover dagen dersom vindtransporten fortsetter. Dersom den varslede temperaturstigningen slår til i høyden vil dette ytterligere øke Varslet faregrad er riktig Det lokale varslet er riktig ihht til vår vurdering.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fører til kraftig vindtransport. Denne snøen sprekker opp rundt skiene der hvor den ligger oppå et svakere lag nysnø.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Enkelte drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkorn over skarelag.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i kombinasjon med nedføykede lag med nysnø fører til at enkelte SØ og S vendte sider sklir ut. Største skredet som er observert er str 2.

ObsID: 180403

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 14:00

1614 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Kraftig snøfokk fra NV
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Naturlig løst ut flakskred i SØ renne av skogshorn

Skredhendelse

11. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng SØ renne på skogshorn Observert fra avstand

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra NV ↘ 16m/s vind i kastene

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Rygger og kuler er avblåst og har tynt snødekke. Mye Stein stikker opp i fjellet. Lilleblokktest avdekket et svakt lag med nysnø under vindpakket snø. Varierende tykkelse på overliggende flak

Notater

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig vind og mye løssnø har ført til stor utbredelse av flakdannelser Det svake laget av nysnø er ikke vedvarende og vil stabilisere seg over tid Varslet faregrad er for lav

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: kulling fra nord vest. Store mengder med fokksnø

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 10m lang sprekk i folket flak

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tørre fokksnø flakskred

ObsID: 180385

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 12:30

1242 moh

Skigubben (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Skigubben Kommentar:  Profilen er tatt på 1055 MOH. I et le område. Profilen er dekkende for 150m over og under der profilen er tatt. Dette er det mest ustabile snødekket på turen opp til Eggen på svarthetta. I nedre del av skogen var skogen magisk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Ikke gitt NØ

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng NØ

Vær

Snø 5,5 °C fra NV ↘ Kraftig vind på ryggen. Kast opp til 15m/s. Kraftig vindtransport av snø. Avblåste rygger.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet På vei til svarthetta fra Bjøberg så vi 2 skred i østvendt side på Hemsedalsfjellet. Størrelse 1 skred. Vi har ikke sett noe skredaktivitet i tilknytning svarthetta. Har hatt begrenset sikt gjennom dagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemene som er beskrevet i Varsom stemmer godt med snødekket utfordringene vi har sett i dag. Med en ytterlig økning av vind og mye tilgjengelig nysnø vil faren for skred øke. Varslet faregrad er for lav

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett å få snøen til å sprekke, og løse ut mindre flak.

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 180396

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 12:20

1227 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  V
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  V Kommentar:  Lille blokktest. Fikk et litt ujevnt/Q2 brudd på 20 cm i nedføyket nysnø på lett belastning. Med mer belastning fikk jeg et ujevnt Q2 brudd i kantkorn over skare/islaget på ca 75cm.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  V Kommentar:  Snølag mellom fokksnø i sterk sol..

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S over 1000 moh

Vær

-9 °C 12 m/s fra NV ↘

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

Sterk vind gir mer pålagring Har observert naturlig utløst skred på steder med stor pålagring fra nord/nordvest.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker

ObsID: 180408

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:35

1277 moh

ThomasH (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt Dårlig binding i fokksnølag, alternativt nedsnødd fragmenterte nysnø i tynt lag mellom fokksnø.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør -5 °C 13 m/s fra NV ↘ Kraftig vind fra nordvest som førte til kraftig snøfokk

Snødekke

BT: Q3. Brudd i flere cm tykt kantkornlag under skarelag nederst i snødekke. Store kantkornkrystaller. Også funnet mindre kantkorn over skarelag.

ObsID: 180401

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:32

1473 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gudmund

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på utsatte steder. Bilde fra Skogshorn

ObsID: 180321

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:30

1268 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gudmund

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Bryter lett og glatt i toppen av et 7 cm tykt kantkornlag mellom to skarelag

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Vær

15 m/s fra NV ↘ 10% skyer

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr Store lokale variasjoner i hardhet på snøoverflaten.

Tester

ECTP4@30cmQ2 Dårlig Nedføyket nysnø på teststedet. Tykkelse og hardhet på både det svake og det overliggende laget varierer mye. På vindutsatte steder ser det ut til at dette svake laget har blåst bort

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøen sprekker opp rundt skiene enkelte steder der det er kort vei ned til nedføyket nysnø

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøfokk fra NV

ObsID: 180409

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 11:12

1106 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Fersk sprekk i nylig pålagte heng løsnet på kantkorn ved bakken

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 180309

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 10:53

1173 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Str 1 nordvendt

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette laget har større krystaller og er mer potent der hvor snødekket er tynt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Nedføyket nysnø under fokksnø med variasjoner i hardhet (4F - P)

Vær

Snø -8 °C 17 m/s fra NV ↘ 50% skyer Snøbyger inn på ettermiddagen

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1000 moh Nedføyket nysnø. Ingen observasjoner av stepdown til kantkornlag.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn på tynt snødekke i kantkornlag over skare.

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk over tregrensa gjennom dagen i dag. Stor pålagring av nysnø i østlige leheng. Avtar til moderat på ettermiddagen.

Ferske skred Str 1 til 2 skred observert gjennom dagen. Myke fokksnøflak som løsner på nedføyket nysnø.

ObsID: 180301

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 10:27

936 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Tidvis kraftig snøfokk i høyden. Her mot Nibbi.

Snødekke

ObsID: 180287

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

11.02.2019 kl. 09:46

1094 moh

Gudmund (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gudmund

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert fra vei. Tørt flakskred i bratt SØ vendt heng. Antatt gått under ny fokksnø

ObsID: 180274

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 16:30

1395 moh

VidarG@NRH (Ukjent)

Ulykke/hendelse

På topp tur. Ingen stor risiko der vi krysset renna. Kan være plasser med større risiko i området. Snø Topptur

Skredhendelse

10. feb 16:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 4 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Blåste opp kl 15:30. Løsnet lett. Størrelse 3m x3m. Forflyttet seg ca 0,5 m

ObsID: 180211

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 15:30

1332 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Rim funnet i le område. Mest sannsynlig kun i små lommer og ikke utbredt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Tester gjort i le områder. Antageligvis mindre overliggende snødybde i vindutsatte områder som vil øke sannsynligheten for å løse det ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Observasjoner kun gjort i le sider

Vær

Ikke nedbør 3 m/s 80% skyer

Snødekke

60 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Avblåst på lo sider og topper

Notater

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 180182

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:35

1316 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180147

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:31

1318 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimlag funnet under 25 cm mykt flak. Nordlig leside

ObsID: 180145

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:00

1298 moh

Larsen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Larsen Kommentar:  BT hard @ 50 Q3 Når vi løftet av blokken brøyt det i kantkorn over skare @ 30 Q3

Vær

2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket hard

ObsID: 180161

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 13:55

1320 moh

ThomasH (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasH Kommentar:  Brudd i snødekket ved sag. Skarelaget mellom sag og sort plate. Ca 40 cm fokksnø overmed varierende hardhet fra 4F til 1F

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 1300 moh

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 75% skyer

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr BT: brudd etter ca 50 cm dyp etter passe slagkraft. Bruddet kommer over et skarelag på ca 1-2 cm. Bruddflate: Q2

ObsID: 180140

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 13:45

1337 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  V

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng V over 1100 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Kantkorn over skare lag. Tykkere i vest.

Tester

BT. Lille blokktest brøyt på 30 cm. Q1/glatt brudd. Ved moderat til hard banking.

ObsID: 180177

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:45

1222 moh

Gox (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Snøprofil

Notater

BT M @79 Q2. Bryter over islag på stein.

ObsID: 180159

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:18

1174 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 180163

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:05

1457 moh

ThomasH (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 1400 moh

Vær

Snø -5 °C 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt Tørr Lagdelt snø. Et kantkornlag på ca 25 cm dybde. Kankornlaget ligger over skarelag på ca 0,5 cm

ObsID: 180104

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:04

1390 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  V
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  V Kommentar:  Kantkorne over skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, V over 1300 moh

Vær

-5 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye avblåst i høyden og vindutsatte steder

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarende svakt lag. Varslet faregrad er riktig Nedføykede nysnølag har etter min observasjon begynt å stabilisere seg. Dagens nysnø gir mulighet for nytt nedføyket snølag. Kantkornet snø observert over skare lag. Kantkornlaget over skaren er ca 1 cm i nord og ca 10 i vest.

Tester

ECTX Lille blokktest viste resultat etter liten belastning. ETC ga ingen resultater, selv etter mange kraftige slag i 15 grader helling.

2Q2 Dårlig BT test. Liten belastning førte til brudd i 1 cm tynt kankornlag over skare/islag.

Faretegn

Ferske sprekker Drønn i store flater når 3 og fler går tett.

ObsID: 180168

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:45

1130 moh

Larsen (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt Bryter ikke lett. Q2

Vær

100% skyer Noe lett snøvær

Snødekke

100 cm totalt 5 cm nysnø Mer vindtransportert og bundet snø like ovenfor

ObsID: 180158

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:45

1098 moh

Gox (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Begerkrystall i bunn. Rutenettet er 2x2 mm
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Kantkorn/begerkrystaller under skarelag
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Dagens vær.

Vær

Snø -4 °C 90% skyer Tidvis lett snødrev. Gløtt av blå himmel av og til.

Notater

BT E @40 Q2

ObsID: 180156

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:44

1082 moh

Philip (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gruppe på 6, stort drønn, alle merket det og sa oj.. Vi gikk i allerede spora snø, så skulle tydeligvis stor tilleggsbelastning til. Kantkorna var 1-2 mm store, men det svake laget virket ikke spesielt tynt. Den overliggende snøen er veldig myk, bare såvidt bubden, tipper 70-100 kg/m^3

ObsID: 180098

Hallingdal / HOL

Snø

10.02.2019 kl. 10:58

904 moh

hermstad (Ukjent)

Vær

Snø

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180086

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 10:41

1130 moh

Morten (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180080

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 17:53

1240 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Nysnø fra en periode med snøfall uten vind. Utbredt i alle himmelretninger, spesielt le heng.

Vær

Snø fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvær med vind i hele dag

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

3@30cmQ1 God Lilleblokktest. Avdekket tynt lag med nedføyka nysnø/delvis nedbrutt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mulig drønn fra kantkorn ned mot bakken.

ObsID: 179976

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:28

1122 moh

Markus@NVE (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkorn undrer skare kal være problem der den der dekket Av fokksnø. Det varierer fra 10 cm til 1,5 meter. Derfor vanskelig å bestemme hvor dette er et problem selv om kantkornet har stor utbredelse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng over 1100 moh Leområder i alle himmelretninger

Vær

Snø 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lette Snøbyger. 6 ms på 1387.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke god sikt, men har tidvis hatt sikt inn i leområder. Ingen skredaktivitet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tung nysnø, seig. Stigende temp i løpet sv dagen avblåst på toppene og på rygger. Mest snø i skog og i le-områder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i skog og over skog. Både i øst og i vest. Trolig i kantkorn ved bakken

ObsID: 179947

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:15

1271 moh

Jacko (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Lille blokk test ga brytning i påbegynt kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng V over 1000 moh

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 180008

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:08

1363 moh

MortimerSand (Ukjent)

Tester

ECTP6@45cmQ2

ObsID: 179938

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:58

994 moh

Philip (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 4 drønn i området kun 5 meter fra sporet

ObsID: 179935

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:56

1067 moh

stian hovi (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Kabtkorn under skare 35cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Brudd i sjiktovergang 80cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Krystaller i sjiktovergang 80cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V Sjiktovergang i fokksnøen 30 cm u overflaten, 80 cm over bakken. Kantkorn rett over bakken og under skarelag 35 cm over bakken, ca 1.5mm store krystaller. Snøen synes homogen og stabil mellom 35cm (skare) og 80 cm (Sjiktovergang av nyere dato, ennå ikke stabilisert). Snøtemp ca - 5 i overflate, - 1 ved bakken.

Vær

4 m/s fra Ø ←

ObsID: 179937

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:55

1228 moh

Ali (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Økende temp med fuktig snø.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred mellom hemsedal senter og store skar

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Utsette plasser avblåst. Ellers ganske jevnt

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes to svake lager i snøpakket. Med gunstig bruk av terreng, veg valg, og gruppe håndtering kan man ungå fare sone, f.eks der det finnes mye vind transportert snø i bratte henger. Lav sannsynlighet for å løse ut stor skred. Snø pågår, meldt mildere temp.vvind vil økes skredfare raskt pga god mengde tilgjengelig laussnø Varslet faregrad er riktig Veksling i vindretning mener at fokksnø problemet finnes alle himmelretninger

Tester

ECTP10@50cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179948

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:54

1378 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Gjorde blokktest. Brøt ved svakt lag under skare.

ObsID: 179987

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:50

1197 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Avslører av drønn ved 4-5 personer. Har ikke observert andre tegn i fjellet på at dette er et utbredt problem.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 0 moh I høgden er det mulig det overliggende lag er hard fokksnø med mer spenstige egenskaper.

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 95% skyer Økende temp. mot null ved Fv.vegen

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Annet Tørr Opp til skoggrensen er hardheten myk og løssnø er tilgjengelig for transport, over skoggrensen økende til hard.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hovedproblem er nysnø unner myk og/eller hard innblåst snø, der snø er innlastet. Snødekket med myk overliggende snø virker stabilt pga. tykt svak lag med nysnø. Der er oveliggende lag er hard, kan det være mer potent, men igjen begrenset til steder med innblåst snø. Rimlaget ligg relativt dypt, og med relativt hard overliggende snødekke, og vil trulig være vanskelig å løse ut. Økende vindtransport inn i læheng vil kunne øke belastningen på allerede nedføyket nysnø. Fortsatt løssnø tilgjengelig i terrenget. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP17@70cmQ1 Middels Brydd på overfalterim

ECTP4@30cmQ3 God Tykt lag med nedføtket nysnø, gir god stabilitet trods for enkelt brud og forplantning.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Formasjoner i le for SØ vind

ObsID: 179945

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:50

1231 moh

RasmusRamstad (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  RasmusRamstad
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RasmusRamstad

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Usikker på utbredelsen av rimlaget

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Temperatur stigning til rundt 0.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Løs snø i skogen. Myke flak i skoggrensen. Hardt på fjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket løs nysnø - varierende grad av hardhet på det overliggende flaket. Problemet kan finnes i leområder på hele fjellet men er mest utbredt i vestlig sektor. Generelt vil det være vanskelig å løse ut med liten tilleggsbelastning men aktsomhet må vises i terreng med innføyket snø. Nedføyket overflate rim - utbredelse usikker. Mulig å løse ut, men lite sannsynlig Løs snø følsom for vindøkning. Vindøkning vil føre til høyere faregrad. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP17@70cmQ1 Middels Brudd i nedføyket overflate rim

ECTP4@30cmQ3 God Bruddet gikk i tykt nysnølag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pålagring i vestheng

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i overflaterim

ObsID: 179943

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:45

1368 moh

MortimerSand (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Vær

fra SØ ↖

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

Tester

ECTP13@35cmQ3

ObsID: 179932

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:32

1368 moh

ThomasH (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. To skredproblem: 1)kantkornet snølag dypt i snødekke, og 2) et nedføyket nysnølag høyere i snødekke. Varierende hardhet på det øverste laget, avhengig av vindpåvirkning.

Vær

Snø -4 °C fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard

Faretegn

Drønn i snøen I lavere høyde hvor snødekket var mykere

ObsID: 179928

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1095 moh

Larsen (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt

Vær

fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvær gjennom dagen

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179984

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:44

1279 moh

BjørnEmil (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen I denne fjellsiden.

ObsID: 179916

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:10

1098 moh

Fisback (Ukjent)

Skredhendelse

9. feb 13:10 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 180217

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:57

1140 moh

MortimerSand (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MortimerSand
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MortimerSand
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall

Drønn i snøen

ObsID: 179901

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:55

1174 moh

Jonasoestrem (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonasoestrem

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Hovedvindretningen har vært fra øst og vest men på grunn av terrengformasjoner kan man finne skredproblemet i alle himmelretninger.

Vær

Snø -1,7 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ca -1 på 600moh. Temperaturen har økt gradvis det siste døgnet da snøen kom.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredfare observert fra Hemsedal sentrum og storeskar.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er flyttet mye med vinden og dermed varierer snødybden mye. På ryggger og utstikkende formasjoner er det lite til ingen snø. I søkk og le områder og i skogen finnes det snødybde opp mot flere meter.

Skredfarevurdering

2 Moderat På grunn av tidligere mildvær og oppbyggende prosesser i snødekket har man over 1100m et vedvarende svakt lag, kantkorn. Dette laget ligger under en varierende tykk skare og hardpakket snø som gjør det vanskelig å påvirke. vurderer dette laget som lite aktivt pga fravær av skred og faresignaler. Nyere snø og vind har dannet sjiktovergang i fokksnø og myk flakdannelse i alle eksposisjoner. På grunn av gunstige temperaturer stabiliseres dette rakst og det virker som det er den helt ferske fokksnøen som utgjør skredproblemet. Varslet faregrad er riktig Utbredelsen av fokksnøen er utbredt i alle himmelretninger

Tester

ECTN12@25cmQ3 God Sjiktovergang i fokksnøen

ECTN2@15cmQ3 God Sjiktovergang i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179965

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:52

1331 moh

Linda (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Opphold mellom bygene

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Mye snø tilgjengelig for snøtransport

Snøprofil

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F PP 0 mm/0 mm D Rimlag , 22 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Rimlag , 2 cm F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 4 mm/0 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm, 3 cm F FC/DH 0 mm/4 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm F DH 4 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

Relativt mye nedbør siste 48 timer. Vinden tok seg opp ut over dagen (frisk bris, 10 m/s) og tydelig vindtransport over 1000 moh. Mye fokksnø i mange heng. Lokal oppsprekking rundt skiene fra skoggrensen og opp. Fikk drønn på 1130 moh. Sannsylig kantkorn midt i gammelt fokksnølag. Kollapsen var tydelig ved lille blokktest. Snør fortsatt, vinden ikke avtatt. Gunstige temperaturer i fokksnøen. Muligheter for relativt hurtig stabilisering.

Tester

CTE7@15cmQ2 Dårlig Fokksnøen sitter dårlig til underlaget.

Faretegn

Drønn i snøen Kantkornlag, trolig midt i gammelt fokksnølag

ObsID: 179934

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:50

1265 moh

Michael (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael Kommentar:  Snøoverflate overgang skog/høyfjell

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Drønn når 4 skiløpere går tett. ECT så løsner blokk ved utskjæring. Få heng, grunnet ikke observert andre faretegn som naturlig utløste skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh I høyden mulig at flakene er hardere

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Temperatustigning fra -3,6 til rundt null

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Tørr Snødekkehardhet: Løs i skogen, myke flak i skoggrensen, harde flak i høyden

Skredfarevurdering

2 Moderat Det generelle skredproblemet er knyttet til nysnøflak. I skogen er det generelt ubundet snø, men går gradvis over til nysnøflak i skoggrensen, og fokksnøflak i høyden. Problemet virker å være knyttet til alle himmelretninger pga vekslende vind. Stabilitetstester underbygger dette, men virker å ha dårlig bruddforplantning. I høyden får vi drønn ved belastning fra 4 skiløpere, som ved en titt i snøen viser seg å være ett nedføyket lag med overflaterim. Ved ECT løsner dette ved utskjæring. Ikke gjort andre observasjoner som indikerer at dette er ett utbredt skredproblem, men begrenset til få enkeltheng. Ved vindøkning vil nysnøproblemet kunne tilta. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN20@30cmQ3 God Brudd i nysnølag

ECTN11@15cmQ3 God Brudd i nysnølag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pålagring i vestlige heng

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflate rim

ObsID: 179942

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:39

1276 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Overflaterim på skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng over 1100 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim på gammel MFcr.

ObsID: 179898

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:36

1085 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Kant over skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser hvor det gikk til brudd

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Brudd i kant over skarelag dannet rundt nyttår.

ObsID: 179903

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

1179 moh

OscarAlmgren (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OscarAlmgren

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng SV, V, NV over 1300 moh Gruppa stod på ryggen da rimen kollapset. Veldig uklart hvor stor utbredelsen av problemet er. God oppgave for observatører i området for dei kommende dagene. Vi lagde et ECT og fikk utgliding på isolering

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Vi var tilbake ved bilen ca 14.00 og da var temperaturen på 0c. Tydligt at det var kaldere når vi startet turen ca 9.00

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Hardt og avblåst ovafor tredgrens med mye avblåste rygger og godt med snø i leformasjoner. Nede i skogen myk snø med men vindpåvirkning. Tydleg utbredelse av kantkorn rundt vegetasjonen nede i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt stabile forhold med isolerte plasser med skredproblemen. På dei plasser der vinden har lagt inn snø er det lettere å løse ut skred - særlig da i vestlig sektor. Vær obs i leformasjoner i og ovafor tredgrens der det er svake bindinger i nysnøen. I tillegg er det oppdaget overflaterim ovafor tredgrens - utbredelsen av denne er uviss men noe en skal være obs på. Det er mye løs snø tilgjengelig for snøtransport i og ovafor tredgrens. Økende vind i dagene fremover vill føre til økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN21@30cmQ3 Middels

ECTN11@15cmQ3 Middels Brudd i nysnølag.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Høgare opp i siden, ved observasjoner fra Jonas i RegObs

ObsID: 179944

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

1120 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av nedfokket nysnø som ble funnet i S helling

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Fant godt utviklede kantkorn/begerkrystaller under skarelag, og noe kantkorn over skaren.

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. over 1100 moh Nedføyket løssnø i lesider over tregrensa.

Vær

Snø -2,3 °C 100% skyer

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt 30 cm nysnø Mye løssnø opp til tregrensa, ca 1100moh, deretter mer vindpåvirket snø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opplevde flere drønn i snøen, fra kantkornlag rett under skarelag.

ObsID: 179978

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

1113 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenK

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 700 moh Kantkorn har vært observert både over og under skarelag, samt ved bakken. Det mest utviklede har vært observert under skarelaget og inneholder en del begerkrystaller.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær, tidvis opphold og tåke og flatt lys over skoggrensa.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt i dag, spesielt over skoggrensa, har derfor ikke sett stort.

Snødekke

70 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) I skogen er det mye tørr ubundet nysnø. Opp mot skoggrensen blir snøen på overflaten fuktigere og virker seig. Over skoggrensen er det avblåst på rabbene og lite snø på utsatte streder. Avbildet profil er fra skogen på ca 1100 MOH. Her fikk vi brudd i kantkorn/begerkrystaller under skarelag. (Høyere opp på fjellet fikk vi brudd i kantkorn over skarelaget.) Det nedsnødde nysnølaget har har vært tilstede i alle høyder mellom 800 og 1387moh.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte tydelige drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkornlag over eller under skarelag.

ObsID: 179986

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 11:43

1158 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV mellom 1300 moh og 1000 moh Nysnøflak.

ObsID: 179889

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:34

945 moh

LarsBandasj (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsBandasj Kommentar:  Flere drlnn i sjøen, også på lavere grader... godt under 30

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179877

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:28

1162 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett bundne flak av nysnø.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ved samling av gruppe.

ObsID: 179875

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:26

1162 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune

Snødekke

ObsID: 179874

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 08:14

623 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

10 cm nysnø Tørr 10 cm ila natta.

ObsID: 179857

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 07:28

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Vær

Snø -2 °C Snødd 5-10 cm siden midnatt. Gradvis mildere, men fremdeles minusgrader på 700 moh.

ObsID: 179853

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.