Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt rolig vind og litt nysnø søndag vil i liten grad påvirke snødekket. Skredproblemet vil være instabilitet i ferske fokksnøflak, men lite vind og lite nedbør vil føre til at flakene stabiliserer seg noe. De ferskeste fokksnøflakene ligger i hellinger mot V til NØ. Kantkorn og nedsnødd rim er dekket av fokksnø eller løs snø, og det skal en del til for å påvirke disse svake lagene. Men vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her kan det være mulig å påvirke svake lag med kantkorn i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Rygger og forhøyninger i terrenget er mer avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er godt med lite vindpåvirlket, løs snø i forsenkninger, renner og botner. De siste dagene har det kommet 10-25 cm nysnø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over et skarelag observert i Hemsedal. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at dette lokalt er blitt et mer aktivt skredproblem.
Fredag var det flere små, personutløste tørre flakskred i Hemsedal i sektor Ø til SØ.
Natt til lørdag omlag 10 cm nysnø i Hemsedal, i tillegg til nysnø de seneste dagene. Ellers i regionen 2-6 cm nysnø. Lørdag observert drønn i snødekket og ferske sprekker i Hemsedal. Drønn i snødekket i Ål fredag.
8 - 13 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Skyet.
Økende nedbør mot kvelden. Mest vind i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til søndag.
Skyet.
NW liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 16:30

1395 moh

VidarG@NRH (Ukjent)

Ulykke/hendelse

På topp tur. Ingen stor risiko der vi krysset renna. Kan være plasser med større risiko i området. Snø Topptur

Skredhendelse

10. feb 16:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 4 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Blåste opp kl 15:30. Løsnet lett. Størrelse 3m x3m. Forflyttet seg ca 0,5 m

ObsID: 180211

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 15:30

1332 moh

Toppturmathias (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Toppturmathias Kommentar:  Rim funnet i le område. Mest sannsynlig kun i små lommer og ikke utbredt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

60 cm totalt 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Avblåst på lo sider og topper

Notater

Vær

Ikke nedbør 3 m/s 80% skyer

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Tester gjort i le områder. Antageligvis mindre overliggende snødybde i vindutsatte områder som vil øke sannsynligheten for å løse det ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Observasjoner kun gjort i le sider

ObsID: 180182

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:35

1316 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 180147

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:31

1318 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimlag funnet under 25 cm mykt flak. Nordlig leside

ObsID: 180145

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 14:00

1298 moh

Larsen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Larsen Kommentar:  BT hard @ 50 Q3 Når vi løftet av blokken brøyt det i kantkorn over skare @ 30 Q3

Vær

2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Snødekke

50 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket hard

ObsID: 180161

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 13:55

1320 moh

ThomasH (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasH Kommentar:  Brudd i snødekket ved sag. Skarelaget mellom sag og sort plate. Ca 40 cm fokksnø overmed varierende hardhet fra 4F til 1F

Vær

Ikke nedbør fra NV ↘ 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 1300 moh

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr BT: brudd etter ca 50 cm dyp etter passe slagkraft. Bruddet kommer over et skarelag på ca 1-2 cm. Bruddflate: Q2

ObsID: 180140

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 13:45

1337 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  V

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Kantkorn over skare lag. Tykkere i vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng V over 1100 moh

Tester

BT. Lille blokktest brøyt på 30 cm. Q1/glatt brudd. Ved moderat til hard banking.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 180177

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:45

1222 moh

Gox (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Snøprofil

Notater

BT M @79 Q2. Bryter over islag på stein.

ObsID: 180159

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:18

1174 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 180163

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:05

1457 moh

ThomasH (Ukjent)

Vær

Snø -5 °C 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 1400 moh

Snødekke

50 cm totalt Tørr Lagdelt snø. Et kantkornlag på ca 25 cm dybde. Kankornlaget ligger over skarelag på ca 0,5 cm

ObsID: 180104

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 12:04

1390 moh

V (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  V
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  V Kommentar:  Kantkorne over skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Lille blokktest viste resultat etter liten belastning. ETC ga ingen resultater, selv etter mange kraftige slag i 15 grader helling.

2Q2 Dårlig BT test. Liten belastning førte til brudd i 1 cm tynt kankornlag over skare/islag.

Faretegn

Ferske sprekker Drønn i store flater når 3 og fler går tett.

Vær

-5 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarende svakt lag. Varslet faregrad er riktig Nedføykede nysnølag har etter min observasjon begynt å stabilisere seg. Dagens nysnø gir mulighet for nytt nedføyket snølag. Kantkornet snø observert over skare lag. Kantkornlaget over skaren er ca 1 cm i nord og ca 10 i vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, V over 1300 moh

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye avblåst i høyden og vindutsatte steder

ObsID: 180168

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:45

1098 moh

Gox (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Snøprofil
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Begerkrystall i bunn. Rutenettet er 2x2 mm
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Kantkorn/begerkrystaller under skarelag
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Gox Kommentar:  Dagens vær.

Notater

BT E @40 Q2

Vær

Snø -4 °C 90% skyer Tidvis lett snødrev. Gløtt av blå himmel av og til.

ObsID: 180156

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:45

1130 moh

Larsen (Ukjent)

Vær

100% skyer Noe lett snøvær

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt Bryter ikke lett. Q2

Snødekke

100 cm totalt 5 cm nysnø Mer vindtransportert og bundet snø like ovenfor

ObsID: 180158

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 11:44

1082 moh

Philip (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Gruppe på 6, stort drønn, alle merket det og sa oj.. Vi gikk i allerede spora snø, så skulle tydeligvis stor tilleggsbelastning til. Kantkorna var 1-2 mm store, men det svake laget virket ikke spesielt tynt. Den overliggende snøen er veldig myk, bare såvidt bubden, tipper 70-100 kg/m^3

ObsID: 180098

Hallingdal / HOL

Snø

10.02.2019 kl. 10:58

904 moh

hermstad (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø

ObsID: 180086

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

10.02.2019 kl. 10:41

1130 moh

Morten (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180080

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 17:53

1240 moh

Radicalex1 (Ukjent)

Tester

3@30cmQ1 God Lilleblokktest. Avdekket tynt lag med nedføyka nysnø/delvis nedbrutt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mulig drønn fra kantkorn ned mot bakken.

Vær

Snø fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvær med vind i hele dag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Nysnø fra en periode med snøfall uten vind. Utbredt i alle himmelretninger, spesielt le heng.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 179976

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:28

1122 moh

Markus@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i skog og over skog. Både i øst og i vest. Trolig i kantkorn ved bakken

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke god sikt, men har tidvis hatt sikt inn i leområder. Ingen skredaktivitet.

Vær

Snø 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lette Snøbyger. 6 ms på 1387.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkorn undrer skare kal være problem der den der dekket Av fokksnø. Det varierer fra 10 cm til 1,5 meter. Derfor vanskelig å bestemme hvor dette er et problem selv om kantkornet har stor utbredelse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng over 1100 moh Leområder i alle himmelretninger

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tung nysnø, seig. Stigende temp i løpet sv dagen avblåst på toppene og på rygger. Mest snø i skog og i le-områder.

ObsID: 179947

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:15

1271 moh

Jacko (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Lille blokk test ga brytning i påbegynt kantkorn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng V over 1000 moh

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 180008

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 15:08

1363 moh

MortimerSand (Ukjent)

Tester

ECTP6@45cmQ2

ObsID: 179938

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:58

994 moh

Philip (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 4 drønn i området kun 5 meter fra sporet

ObsID: 179935

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:56

1067 moh

stian hovi (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Kabtkorn under skare 35cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Brudd i sjiktovergang 80cm
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  stian hovi Kommentar:  Krystaller i sjiktovergang 80cm

Vær

4 m/s fra Ø ←

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng V Sjiktovergang i fokksnøen 30 cm u overflaten, 80 cm over bakken. Kantkorn rett over bakken og under skarelag 35 cm over bakken, ca 1.5mm store krystaller. Snøen synes homogen og stabil mellom 35cm (skare) og 80 cm (Sjiktovergang av nyere dato, ennå ikke stabilisert). Snøtemp ca - 5 i overflate, - 1 ved bakken.

ObsID: 179937

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:55

1228 moh

Ali@nortind (Ukjent)

Tester

ECTP10@50cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred mellom hemsedal senter og store skar

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Økende temp med fuktig snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes to svake lager i snøpakket. Med gunstig bruk av terreng, veg valg, og gruppe håndtering kan man ungå fare sone, f.eks der det finnes mye vind transportert snø i bratte henger. Lav sannsynlighet for å løse ut stor skred. Snø pågår, meldt mildere temp.vvind vil økes skredfare raskt pga god mengde tilgjengelig laussnø Varslet faregrad er riktig Veksling i vindretning mener at fokksnø problemet finnes alle himmelretninger

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Utsette plasser avblåst. Ellers ganske jevnt

ObsID: 179948

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:54

1378 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Gjorde blokktest. Brøt ved svakt lag under skare.

ObsID: 179987

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:50

1231 moh

Rasmus@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  RasmusRamstad
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  RasmusRamstad

Tester

ECTP17@70cmQ1 Middels Brudd i nedføyket overflate rim

ECTP4@30cmQ3 God Bruddet gikk i tykt nysnølag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pålagring i vestheng

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i overflaterim

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Temperatur stigning til rundt 0.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyket løs nysnø - varierende grad av hardhet på det overliggende flaket. Problemet kan finnes i leområder på hele fjellet men er mest utbredt i vestlig sektor. Generelt vil det være vanskelig å løse ut med liten tilleggsbelastning men aktsomhet må vises i terreng med innføyket snø. Nedføyket overflate rim - utbredelse usikker. Mulig å løse ut, men lite sannsynlig Løs snø følsom for vindøkning. Vindøkning vil føre til høyere faregrad. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Usikker på utbredelsen av rimlaget

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Løs snø i skogen. Myke flak i skoggrensen. Hardt på fjellet.

ObsID: 179943

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:50

1197 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune

Tester

ECTP17@70cmQ1 Middels Brydd på overfalterim

ECTP4@30cmQ3 God Tykt lag med nedføtket nysnø, gir god stabilitet trods for enkelt brud og forplantning.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Formasjoner i le for SØ vind

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 95% skyer Økende temp. mot null ved Fv.vegen

Skredfarevurdering

2 Moderat Hovedproblem er nysnø unner myk og/eller hard innblåst snø, der snø er innlastet. Snødekket med myk overliggende snø virker stabilt pga. tykt svak lag med nysnø. Der er oveliggende lag er hard, kan det være mer potent, men igjen begrenset til steder med innblåst snø. Rimlaget ligg relativt dypt, og med relativt hard overliggende snødekke, og vil trulig være vanskelig å løse ut. Økende vindtransport inn i læheng vil kunne øke belastningen på allerede nedføyket nysnø. Fortsatt løssnø tilgjengelig i terrenget. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Avslører av drønn ved 4-5 personer. Har ikke observert andre tegn i fjellet på at dette er et utbredt problem.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, V, NV over 0 moh I høgden er det mulig det overliggende lag er hard fokksnø med mer spenstige egenskaper.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Annet Tørr Opp til skoggrensen er hardheten myk og løssnø er tilgjengelig for transport, over skoggrensen økende til hard.

ObsID: 179945

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:45

1368 moh

MortimerSand (Ukjent)

Vær

fra SØ ↖

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

ECTP13@35cmQ3

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 179932

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:32

1368 moh

ThomasH (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen I lavere høyde hvor snødekket var mykere

Vær

Snø -4 °C fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. To skredproblem: 1)kantkornet snølag dypt i snødekke, og 2) et nedføyket nysnølag høyere i snødekke. Varierende hardhet på det øverste laget, avhengig av vindpåvirkning.

Snødekke

75 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard

ObsID: 179928

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1095 moh

Larsen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

fra SØ ↖ 100% skyer Lett snøvær gjennom dagen

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179984

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:44

1279 moh

BjørnEmil (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen I denne fjellsiden.

ObsID: 179916

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 13:10

1098 moh

Fisback (Ukjent)

Skredhendelse

9. feb 13:10 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 180217

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:57

1140 moh

MortimerSand (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MortimerSand
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MortimerSand
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall

Drønn i snøen

ObsID: 179901

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:55

1174 moh

JonasØ@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jonasoestrem

Tester

ECTN12@25cmQ3 God Sjiktovergang i fokksnøen

ECTN2@15cmQ3 God Sjiktovergang i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredfare observert fra Hemsedal sentrum og storeskar.

Vær

Snø -1,7 °C 5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ca -1 på 600moh. Temperaturen har økt gradvis det siste døgnet da snøen kom.

Skredfarevurdering

2 Moderat På grunn av tidligere mildvær og oppbyggende prosesser i snødekket har man over 1100m et vedvarende svakt lag, kantkorn. Dette laget ligger under en varierende tykk skare og hardpakket snø som gjør det vanskelig å påvirke. vurderer dette laget som lite aktivt pga fravær av skred og faresignaler. Nyere snø og vind har dannet sjiktovergang i fokksnø og myk flakdannelse i alle eksposisjoner. På grunn av gunstige temperaturer stabiliseres dette rakst og det virker som det er den helt ferske fokksnøen som utgjør skredproblemet. Varslet faregrad er riktig Utbredelsen av fokksnøen er utbredt i alle himmelretninger

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Hovedvindretningen har vært fra øst og vest men på grunn av terrengformasjoner kan man finne skredproblemet i alle himmelretninger.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er flyttet mye med vinden og dermed varierer snødybden mye. På ryggger og utstikkende formasjoner er det lite til ingen snø. I søkk og le områder og i skogen finnes det snødybde opp mot flere meter.

ObsID: 179965

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:52

1331 moh

Linda@Nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE7@15cmQ2 Dårlig Fokksnøen sitter dårlig til underlaget.

Faretegn

Drønn i snøen Kantkornlag, trolig midt i gammelt fokksnølag

Snøprofil

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F PP 0 mm/0 mm D Rimlag , 22 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D Rimlag , 2 cm F FC 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 4 mm/0 mm, 15 cm K MF 0 mm/0 mm, 3 cm F FC/DH 0 mm/4 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm F DH 4 mm/0 mm -2 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Opphold mellom bygene

Skredfarevurdering

Relativt mye nedbør siste 48 timer. Vinden tok seg opp ut over dagen (frisk bris, 10 m/s) og tydelig vindtransport over 1000 moh. Mye fokksnø i mange heng. Lokal oppsprekking rundt skiene fra skoggrensen og opp. Fikk drønn på 1130 moh. Sannsylig kantkorn midt i gammelt fokksnølag. Kollapsen var tydelig ved lille blokktest. Snør fortsatt, vinden ikke avtatt. Gunstige temperaturer i fokksnøen. Muligheter for relativt hurtig stabilisering.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Mye snø tilgjengelig for snøtransport

ObsID: 179934

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:50

1265 moh

Michael@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Michael Kommentar:  Snøoverflate overgang skog/høyfjell

Tester

ECTN20@30cmQ3 God Brudd i nysnølag

ECTN11@15cmQ3 God Brudd i nysnølag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pålagring i vestlige heng

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflate rim

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Temperatustigning fra -3,6 til rundt null

Skredfarevurdering

2 Moderat Det generelle skredproblemet er knyttet til nysnøflak. I skogen er det generelt ubundet snø, men går gradvis over til nysnøflak i skoggrensen, og fokksnøflak i høyden. Problemet virker å være knyttet til alle himmelretninger pga vekslende vind. Stabilitetstester underbygger dette, men virker å ha dårlig bruddforplantning. I høyden får vi drønn ved belastning fra 4 skiløpere, som ved en titt i snøen viser seg å være ett nedføyket lag med overflaterim. Ved ECT løsner dette ved utskjæring. Ikke gjort andre observasjoner som indikerer at dette er ett utbredt skredproblem, men begrenset til få enkeltheng. Ved vindøkning vil nysnøproblemet kunne tilta. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng V over 1200 moh Drønn når 4 skiløpere går tett. ECT så løsner blokk ved utskjæring. Få heng, grunnet ikke observert andre faretegn som naturlig utløste skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh I høyden mulig at flakene er hardere

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Tørr Snødekkehardhet: Løs i skogen, myke flak i skoggrensen, harde flak i høyden

ObsID: 179942

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:39

1276 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Overflaterim på skare.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim på gammel MFcr.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng over 1100 moh

ObsID: 179898

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:36

1085 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Kant over skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser hvor det gikk til brudd

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Brudd i kant over skarelag dannet rundt nyttår.

ObsID: 179903

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

1179 moh

OscarAlmgren (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  OscarAlmgren

Tester

ECTN21@30cmQ3 Middels

ECTN11@15cmQ3 Middels Brudd i nysnølag.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Høgare opp i siden, ved observasjoner fra Jonas i RegObs

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 5 m/s fra Ø ← 90% skyer Vi var tilbake ved bilen ca 14.00 og da var temperaturen på 0c. Tydligt at det var kaldere når vi startet turen ca 9.00

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt stabile forhold med isolerte plasser med skredproblemen. På dei plasser der vinden har lagt inn snø er det lettere å løse ut skred - særlig da i vestlig sektor. Vær obs i leformasjoner i og ovafor tredgrens der det er svake bindinger i nysnøen. I tillegg er det oppdaget overflaterim ovafor tredgrens - utbredelsen av denne er uviss men noe en skal være obs på. Det er mye løs snø tilgjengelig for snøtransport i og ovafor tredgrens. Økende vind i dagene fremover vill føre til økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng SV, V, NV over 1300 moh Gruppa stod på ryggen da rimen kollapset. Veldig uklart hvor stor utbredelsen av problemet er. God oppgave for observatører i området for dei kommende dagene. Vi lagde et ECT og fikk utgliding på isolering

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Hardt og avblåst ovafor tredgrens med mye avblåste rygger og godt med snø i leformasjoner. Nede i skogen myk snø med men vindpåvirkning. Tydleg utbredelse av kantkorn rundt vegetasjonen nede i skogen.

ObsID: 179944

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:30

1120 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av nedfokket nysnø som ble funnet i S helling

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opplevde flere drønn i snøen, fra kantkornlag rett under skarelag.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -2,3 °C 100% skyer

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Fant godt utviklede kantkorn/begerkrystaller under skarelag, og noe kantkorn over skaren.

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. over 1100 moh Nedføyket løssnø i lesider over tregrensa.

Snødekke

100 cm totalt 30 cm nysnø Mye løssnø opp til tregrensa, ca 1100moh, deretter mer vindpåvirket snø.

ObsID: 179978

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

1113 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MortenK

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte tydelige drønn ved stor tilleggsbelastning. Trolig i kantkornlag over eller under skarelag.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt i dag, spesielt over skoggrensa, har derfor ikke sett stort.

Vær

Snø -2 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær, tidvis opphold og tåke og flatt lys over skoggrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 700 moh Kantkorn har vært observert både over og under skarelag, samt ved bakken. Det mest utviklede har vært observert under skarelaget og inneholder en del begerkrystaller.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

70 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) I skogen er det mye tørr ubundet nysnø. Opp mot skoggrensen blir snøen på overflaten fuktigere og virker seig. Over skoggrensen er det avblåst på rabbene og lite snø på utsatte streder. Avbildet profil er fra skogen på ca 1100 MOH. Her fikk vi brudd i kantkorn/begerkrystaller under skarelag. (Høyere opp på fjellet fikk vi brudd i kantkorn over skarelaget.) Det nedsnødde nysnølaget har har vært tilstede i alle høyder mellom 800 og 1387moh.

ObsID: 179986

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 11:43

1158 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV mellom 1300 moh og 1000 moh Nysnøflak.

ObsID: 179889

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:34

945 moh

LarsBandasj (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LarsBandasj Kommentar:  Flere drlnn i sjøen, også på lavere grader... godt under 30

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179877

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:28

1162 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett bundne flak av nysnø.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ved samling av gruppe.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179875

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 10:26

1162 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune

Snødekke

ObsID: 179874

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 08:14

623 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

10 cm nysnø Tørr 10 cm ila natta.

ObsID: 179857

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

09.02.2019 kl. 07:28

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Vær

Snø -2 °C Snødd 5-10 cm siden midnatt. Gradvis mildere, men fremdeles minusgrader på 700 moh.

ObsID: 179853

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:48

1296 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Tester

ECTP27@60cmQ3 God Kollaps og full forplantning i kantkorn/beger under skarelag. Skarelaget ble isolert.

ECTP24@54cmQ2 Middels Går i begynnede kantkorndannelse over skarelag. Under 1 mm i størrelse på krystallene. Skarelaget under ble ikke isolert (skjært igjennom).

ECTN14@20cm Middels Vanskelig å lokalisere laget, virker som dårlig binding i fokksnøen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftige, gjentatt drønn på flata, knyttets til kantkorn/begerkrystaller under skarelag. Oppleves kun der overliggende snø i hardere og dermed samler vekten av skigruppen.

Snøprofil

10 cm F DF/PP 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm Skiktovergang Begynnede kantkorndannelse., 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC/DH 0 mm/3 mm, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F DH 0 mm/0 mm 3 tester knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra V → 60% skyer Fint oppholdsvær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren virke å være knyttet til snøen som har vært på reis med vinden. Det er ujevn fordeling i terrenget, men jevn utbredelse av problemet etter vinden fra alle kanter. Kantkorn vil å være mulig å løse ut, men virker mindre potent siden skarelaget over trolig å med på å holde laget i skjakk til tross for at skarelaget er tynt (5 mm - 10 mm). Over skarelaget er det begynnende kantkorn som viser tegne til forplantning. Det er generelt under 100 cm med snø i terrenget så alle lagene i snøpakken påregnes å kunne belastes. Skredfaren vurderes som en liten 2'er pga, av lite futt i det myke fokksnøen og av evt. kollaps i kantkorn/beger under skare ikke vil sette igang store snømengder. Det må primært være vindøkning som kan endre situasjonen. Følg med på kantkorn over skaren, kraftig temp.gradient (1,7gr/10 cm) til overliggende lag. Varslet faregrad er riktig Ikke sikkert at kant under skare lag må være med som eget skredproblem.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Myke fokksnøflak. Litt vanskelig å få grep om situasjonen. Men dette laget virker som det mest fremtredende.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørre, kalde forhold i snøen. Primært myke fokksnøflak som preger bildet. Ujevn fordel over skoggrensen, med avblåste rabber og rygger. Bra med løs snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 179800

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:08

1229 moh

Fisback (Ukjent)

Skredhendelse

8. feb 15:07 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Reidarskaret ned mot Bananen

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Dumpa i natt

ObsID: 179799

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:07

1084 moh

Fisback (Ukjent)

Skredhendelse

8. feb 15:08 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 20 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179801

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

08.02.2019 kl. 12:59

1319 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Været midt på dagen fredag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindtegn i overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Kantkornlag jeg fikk brudd i, så jeg ikke ved første øyekast, men det er innad i fokksnøen under de myke lagene lengre opp mot snøoverflaten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe transport av snø fra topper tidlig i dag. Vinden løyet i løpet av dagen, men tydelige vindtegn i snøoverflaten etter vestavind i dag.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert i noen heng med god sikt og utsikt fra Solgladberget i dag.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Snødd ca 10 cm natt til fredag. Opphold fra ca klokka 10 på fredag og betraktelig mildere i dag. Nedbør startet ca 1900 og det har snødd ca 10 cm til midnatt og det snør fremdeles. Fortsatt mildt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø i østlig sektor er problemet. Det gir lite indikasjon på fare, spesielt pga rufsete bruddflate. Kantkornlag innad i fokksnø er også så jeg også på som skredproblem i dag. Det finnes kantkornlag dypere ned i snødekket også, men de er generelt dypere begravd og ligger under skarelag som vil være noe bærende til tross for at det er tynt og er i ferd med å bli spist opp av kantkorn. Det er en god del løs snø tilgjengelig i terrenget generelt for vindtransport, mest i østlig sektor. Vind vil øke skredfaren raskt og øke pålagring slik at svake lag svekkes og blir mer framtredende. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh Problemet finnes innad i litt eldre fokksnø. Jeg antar at problemet sammenfaller i utbredelse og høydenivå med skredproblem 1. Litt usikker på dette, men vestavind har høyst sannsynlig frakta den snøen som problemet har oppstått i til østvendte leområder. Fikk utslag i lb, ct og ect på dette laget, men generelt måtte det stor belastning til for å fremprovosere brudd.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh Mykheten på det overliggende laget/flatet varierer. Det varierer også mye i mektighet.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Jevnt fordelt snødekke, men vindtegn i overflaten etter vestavind. Ingen/lite flakdannelse i skogen. Gradvis mer vindpåvirket snø i høyden. Fremdeles for det meste mykere flak. Mer skjerma østvendt terreng har nærmest ubundet snø og der det finnes tendenser til flakdannelse er det liten evne til forplantning. Utsatte områder har lite snø og stein/terreng stikker opp.

ObsID: 179829

Hallingdal / ÅL

Snø

08.02.2019 kl. 10:42

1124 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt skavel erodert av vind fra vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt. Markerte kantkornlag 2 mm krystaller mellom skarelag. Fokksnø oppå.

Tester

ECTN12@15cmQ3 God Brudd i sjikt i fokksnø, ikke forplantning. Gikk videre med slagserien, og fikk da brudd i kantkornlag ETCP 15@65 cm Q2.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: På flatmark, tynt snødekke. Antagelig kantkornlag

Snødekke

ObsID: 179722

Hallingdal / ÅL

Snø

08.02.2019 kl. 09:46

1129 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Myke dyner og fersk fokksnø myke flak i heng mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-‘vendt heng relativt tynt snødekke. 35 cm gammelt snødekke med kantkorn ved bakken og under skarelag. Fokksnø over det gamle, totalt 100 cm. Virker bra stabilt, se stabilitetstest

Tester

ECTN13@35cmQ3 God Brudd i overgang 1F fokksnø og løsere snø, ikke forplantning. Måtte jekke med spade for å få brudd i kantkorn under skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V i natt og i morges har flytta en del snø over i Ø-SØ vendte heng.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra V → 70% skyer Har snødd litt nå og da de siste dagene. Temperaturinversjon, -12 i dalen, -6 på fjellet. Lette snøbyger, mer vær lenger vest

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter ei periode med snøvær og vind fra ulike retninger er det nå mer jevnt fordelt snødekke, med ubunden snø i lune områder og fokksnø i myke flak i stort sett alle hellingsretninger. Fokksnøen virker generelt ganske stabil, men sjiktning kan forekomme. Det foregår fortsatt pålagring i heng mot SØ, og det er ventet mer snø. Det fins kantkornlag dypere i snødekket, som gir drønn her og der, men utbredelsen som skredproblem er begrenset. Noe mildere nå, så fokksnøen stabiliserer seg raskt. Kan vente ytterligere pålagring så situasjonen vil vel bli omtrent uendret de nærmeste dagene. Kantkornlag er uendret. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra med de rådende forhold når det gjelder skredproblem og grad. Dagens observasjoner (vind fra V-NV) gir fokksnøproblem i alle himmelretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Kantkornlag fins i alle hellingsretninger. Har i dag oppsøkt terreng med relativt tynt snødekke for å se etter kantkorn. Hvis en ser tilbake på vinterens historikk, oppsto skarelaget med mildværet rundt jul. Da var det lite snø og lite sammenhengende snødekke med unntak av Ø-vendte heng. Etter det har det vært jevnlige påfyll med snø og jevnt kaldt. Ut ifra det skulle en tro at kantkornlaget er begrenset til de områdene som hadde snø ved juletider, og altså ikke store sammenhengende områder med unntak av Ø-vendte heng. Tror ikke skred str 3 er særlig aktuelt av den grunn, i hvert fall ikke i heng mot N-V-S

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Finner fokksnø i alle himmelretninger, ferskest i heng mot S og SØ. Mest snø i heng mot Ø og V, sidelasting også i renner og søkk mot N og S. Stort sett myke flak over alt unntatt nær kuler og rugger. Dagens stabilitetstester i Ø og V-vendt terreng viser ingen dramatisk sjiktning i fokksnøen som generelt virker bra stabil. Pålagring skjer fortsatt og det kommer mere snø.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Begynner å nærme seg normale snømengder, og mer jevnt fordelt i terrenget. Avblåst på rygger og rabber, opp mot 30 cm ubunden snø fortsatt i lune søkk og ned mot skogen. Overflata er ellers preget av vind fra skiftende retning, ferskest påfyll av fokksnø i heng mot Ø-SØ. Finner fokksnø i alle himmelretninger, virker generelt ganske stabilt. Myke flak og fortsatt mye løssnø til vindtransport selv om det har satt seg noe.

ObsID: 179712

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.02.2019 kl. 16:30

1259 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Utsikten i høyfjellet bilde er tatt nordover mot Holsteinskardet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og skibakken. Her på jordet er det 60cm ca 30 cm løsere nysnø og 30 cm gammel snø, som nå er smelte og kantkorn former.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak sprakk litt opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  1250moh. Vest. - 5 i lufta. Ikke til bakken. I en søkkformasjon. Noen steder er det litt mer flak oppå løsere snø / overflatekant, enn der jeg gravde. Tenker profilen er ganske så representativ for høyfjellet. Og gjelder trolig flere himmelretninger. Snødybde er veldig forskjellig men vi har et eldre dekke også denne nyere snø oppå dette eldre dekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn bortsett fra tråkker lett ut myke skavler og sprekker lett opp i mindre området. Myke flak uten noe særlig form for å forplante sprekken/ flaket.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Kom inn snøbyge sånn rundt kl 16. Ellers overskyet og noe lave skyer. Litt dårlig sikt i høyfjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur, 750moh-1250moh mye i Sør til vest. ekke er jevnere fordelt nå enn sist jeg var på tur tidlig i Januar var det i denne region. Det har blåst fra litt her og der siste dager og det finnes mykere flak på løsere snø / småe kantkorn. Lengre ned i dekke er det kantkorn under skare / ved bakken. Så kantkorn utgjør skredproblemet ulik dybde avgjør belastning og størrelse på skredene. All snø er litt vind påvirket men løsere snø i lune formasjoner. I skogen er det helt løst på toppen så mye kant/smelteformer. Synker ned til hofta i skogen hvis du tar av skiene, så mye løst der altså. Vind vil lage hardere flak i høyfjellet. Skal mer til å trigge hardere flak men skredene vil også bli større. Varslet faregrad er riktig Vært mye forskjellige utsatt himmelretning siste dager. Mitt forslag er å ta med alle. Myke fokksnøflak lå der jeg var på en blanding av løsere snø og småe kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Mye kant i dekke under skare og ved bakken. Finnes over alt. Men er beskyttet mange steder under skaren. ( Stehvis fant jeg også i dag kant oppå skaren, men betydelig mindre under 1mm-så kun på øye mål, under skaren er de store flere mm) Det finnes flak over, hardere flak. Ser det på som lite sannsynlig . Men fra tynt dekke kan man treffe denne «nåla i høystakken» som gjør at hardt flakskred går, trolig også ved liten belastning. De kan nok bli store str 3.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Over skogen finnes mykere flak på løsere snø / småe kantkorn. Trolig str 1 skred på dette der jeg var. Kan være større skred andre steder der flakene er hardere.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kom inn litt snø ellers snøfall i går ca 5cm. Snøen er betydelig mer jevnere fordelt nå enn jeg var i området i starten av Januar. Det ligger snø i alle himmelretninger og skavler både mot øst og vest. Har vært skiftende vind som har gjort at dekke er jevnere. Det er avblåst / steinete på rygger/topper mens i søkk/lune formasjoner ligger snø. Dekke har svært ulikt dybde fra 1,5 meter til kun noen cm på få meter i disse søkene. Der jeg var.

Snøprofil

5 cm F+ PP/FCsf 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm F PP/FCsf 0 mm/0 mm, 45 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 10 cm P+ RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr/IF 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 0 mm/0 mm, 25 cm 1F MFcr/FC 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 0 mm/0 mm 1250moh. Vest. - 5 i lufta. Ikke til bakken. I en søkkformasjon. Noen steder er det litt mer flak oppå løsere snø / overflatekant, enn der jeg gravde. Tenker profilen er ganske så representativ for høyfjellet. Og gjelder trolig flere himmelretninger. Snødybde er veldig forskjellig men vi har et eldre dekke også denne nyere snø oppå dette eldre dekke.

ObsID: 179641

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.02.2019 kl. 16:30

1099 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm F/4F+ PP/DF 0 mm/0 mm Småe overflatekant trolig også i dette lag, 20 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm 4F FC/MFcl 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm P+ MFcl 0 mm/0 mm 900moh -3 i luften, så og si til bakken, traff noe is helt nederst. Sør vest. Men gjelder nok alle himmelretninger på denne høyden i skogen.

ObsID: 179645

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org