Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind kan føre til ferske fokksnøflak i lesider og terreng som samler fokksnø. Skredfaren vil være størst i de områder som har mest løssnø tilgjengelig i overflaten, samt der det blir mest vind. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Mange steder er nysnøen stort sett lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det mange steder hardere fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Mye snø har ført til pålagring over dette laget og flere drønn i snødekket siste tiden tyder på at dette nå er blitt et mer aktivt skredproblem.
De siste par dager er det observert flere drønn i snødekket ved Hemsedal. Det har kommet oppti l5 cm nysnø siste døgn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal skisenter

Snø

06.02.2019 kl. 16:20

648 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lettere skydekke og opphold nå i ettermiddag. Betydelig varmere enn først på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 5cm lett nysnø oppå skiboksen etter formiddagens snøvær.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 80% skyer Kald morgen i bygda varmere i høyden. I formiddag kom det inn snøbyger. Tørr lett snø. Nå i ettermiddag har det blitt oppholdsvær.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kom ca 5cm lett nysnø i formiddag. Det har vært lite vind men på utsatte plasser har det vært noe transport.

ObsID: 179408

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.02.2019 kl. 12:14

1171 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snøvær begynte ca 10.00. Lavt skydekke. Betraktelig mildere i høyden.

ObsID: 179365

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.02.2019 kl. 08:08

1339 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren oppleves som liten i skisenteret. Området er ikke fulgt ut representativt, men selv i urørte testheng med representativt oppbygd snødekke er snødekket relativt stabilt. Under et 5-10 cm med lett vindpåvirket nysnø ligger et 4f/1F fast nysnøflak som sprekker opp og danner mindre utglidning av myke snøflak. Nysnøflaka ligger på mykt lag av nedføyka snø og forplantningsevnen er liten. Faregraden slik jeg opplevde den i dag ligger nærmere 1 enn 2, men jeg tenker fg 2 generelt for regionen i og med større sammenhengede leområder med snø og mere vind tidligere i høyden. Kaldt vær fører til sein stabilisering og mulig bidrag til oppbyggende omvandling. Vind vil raskt øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 60% skyer En klar dag med god sikt i går. Kaldt i natt (rapport om -26 ved målestasjon). Ser ut til å bli en rolig og kald dag nå.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert fra en hel dag med PDF-piste kjøring i skianlegget. Ingenting på nabofjell heller.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfordeling er nogenlunde jevn. Utsatte steder er avblåst , men både øst- og vestvendte leområder har godt med snø. Det er fremdeles områder i terrenget som har tynt snødekke med dårlig underlag for skikjøring, men alt av renner/botner/daler har nå generelt godt med snø. Vinden som var meldt i går kom ikke slik at det ligger i overkant av 10 cm løs snø tilgjengelig overalt i terrenget.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Ingen skred i dette laget så vidt jeg vet, men troverdige kilder hevder å ha fått drønn i dette laget senest for et par dager siden. Laget kan bli mer aktivt med økt pålagring når vind flytter snø. Laget vil også bli aktualisert når hardere og større overliggende flak dannes.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Jeg tenker at tb ligger på mellom liten og stor. Foreløpig er utbredelsen stor og jeg setter alle hengretn.

ObsID: 179317

Hallingdal / Hemsedal sksenter

Snø

05.02.2019 kl. 16:00

1106 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Det klarna opp i skisenteret utover dagen. Så ingen transport fersk transport på nabofjell. Og her på bilde i skogen er snøen løs og uten vindtegn.

Skredfarevurdering

Kjørt utenfor løypene i skisenteret. Ingen vindtegn i snøen av betydning. Stedhvis kunne du finne mindre lommer av myke flak. Men maks str 1 skred trolig også under den størrelse. Mye fin løs snø i samtlige himmelretninger. Ingen fersk transport å se på nabofjell, god sikt utover dagen. Det finnes kantkorn i dekke mange plasser. Men ikke opplevd noe faretegn i dette, men mye kjørt terreng jeg var i. Så har ikke oversikt helt over dette kantkorn laget. Men vær obs på tynnere dekke der det ligger flak over. Tørre løssnøskred vil skje der snøen ligger løs, i brattere terreng. Skredfaren vil øke raskt når løs snø blir flyttet på.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Mer skyet i dag tidlig enn meldt. Men klarna opp som meldt. Så og si vindstille, men en liten trekk var det nå og da, litt fra både vest og øst følte jeg. Nå kl 18 i kveld blåser det 2.4ms fra syd ved Hemsedal Skisenter , 1344moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun småe småe sprekker i myke flak

Snødekke

Ikke snøfokk 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt ligger det løs snø tilgjengelig for transport. Nysnø dybde er tatt sånn ca var kommet 5cm frem til 15.30 og kom nok et par etter det også.

ObsID: 179280

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

04.02.2019 kl. 16:00

1274 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ca20cm relativt løs snø klar for transport her. Noen steder er det 5cm lett snø andre steder kanskje mer enn 20cm også.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekke i ormådet jeg gikk i dag. Stein på rygger mer snø i søkene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Overskyet og dårlig sikt i høyfjellet i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Beger på 2mm rasterplate. Ganske så store og tydelige.

Skredfarevurdering

Kort tur for å grave en profil. Skyet dag med dårlig sikt i høyfjellet. Har kommet 5cm nysnø kl 15.30 men snødde mer etter det også. Snøen har kommet uten vind, så det ligger svært lett snø i alle himmelretninger. Det ligger ca 20cm+- lett snø, i skjerma formasjoner, det er fint skiføre mange plasser, men stedhvis skjuler det seg stein under denne lette snø, så vær litt obs på det. Skal svært lite vind til før denne lette snø i overflaten blir flytta på. Skredfaren vil øke rask hvis det begynner å blåse.

Vær

Snø -7 °C 0 m/s 100% skyer Stor temp stigning fra i går. Da det var -20+- i Hemsedal, klarvær. Men fortsatt godt på minussiden. Skyet dag med lett snøvær, vindstille så og si mange plasser. Så feks ingen transport av snø selv høyt til fjells i dag.

Snødekke

74 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 5-20cm lett snø klar for transport, stehvis også kanskje mer. Nysnø dybde ble målt kl 15.30, kom snø etter det også. Dårlig sikt så begrenset hva terreng jeg har sett. Og har nok vært i et området med noe tynt dekke. Men snødekkes tykkelse vil variere mye, pga vind før i vinter. Snøen ligger for det meste i søkk og skjerma formasjoner. Betydelig mer stein på rygger og topper. Mest snø i østlige heng, men vind fra øst siste tid, har fraktet noe snø også over i vest. I dag kom det nysnø uten vind.

Tester

CTM11@66cmQ2 Middels Bruddet var ikke helt glatt men trolig ville det har forplantet seg hadde jeg tatt en ECT feks. Stabilitets testen kutter skarelag, så skal nok noe mer til å påvirke laget enn testen viser.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F- RG 0 mm/0 mm, 24 cm 4F-/4F+ DF/RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F- RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F DH 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F DH 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen 1285moh sør vest. -7 i luften vindstille

ObsID: 179156

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

04.02.2019 kl. 14:24

1224 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen I kantkorn ved bakken. Tynt dekke ca 50cm blyant/1finger snø oppå, så helt løs kant / smelteformer nede ved lyngen/busker. En skiløper belastning.

ObsID: 179134

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

04.02.2019 kl. 12:28

1221 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179123

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

03.02.2019 kl. 14:00

1373 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Moderat snøfokk Annet Tørr Svert varierende snødekke og dypde, jevnt snødrev langs bakken hele dagen og fokksnø faner fra toppene.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V over 0 moh Ny fokksnø løsner lett på gammen hard fokksnø. Kjaptest, gir lett brud men q2/3

ObsID: 179034

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

03.02.2019 kl. 13:04

1315 moh

knut (*)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye tilgjengelig snø for transport. Vinden økte gradvis i dag, om den øker mer er det raskt oppe på fg3. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra, usikker på om kantkorn fremdeles er et reelt skredproblem?

Vær

Ikke nedbør fra V → 10% skyer Lite vind i lavlandet, men noe vind og tegn til snøtransoort over ca 1100

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen har blitt mer kompakt. Men det er fremdeles mye snø tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng

Tester

Q2 God Lille bloktest gir brudd innad i fokksnø på et litt mykere lag med tydelige krystaller, muligens rim?

ObsID: 179036

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org