Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden siste dager har lagt opp fersk fokksnø i mange bratte heng. Roligere vind vil føre til en gradvis stabilisering av denne ferske fokksnøen, men stabiliseringen går sakte i det kalde været. Faregraden forventes å avta noe, men det vil fortsatt være mulig å løse ut middels store flakskred i noen bratte heng for skiløpere. Vinddreining utover ettermiddagen kan føre til at flere himmelretninger blir utsatt. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Vær oppmerksom på ferske fokksnøflak som har lagt seg over tynt snødekke fra tidligere mot N-V. Her er det lettere å påvirke svake lag i det gamle snødekket.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng i flere himmelretninger etter vind og nysnø de siste dagene. I høyfjellet og på vindutsatte plasser kan fokksnøen være hardere. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Regionen har fremdeles noe mindre snø enn normalt for årstiden.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i det gamle snødekket i tilknytning til skarelag. Det virker for tiden lite aktivt, men utviklingen må følges med på. Rim som ble dannet før helga kan stedvis være intakt under den ferske fokksnøen.
Ingen skredativitet observert siste dager, men sikten har vært begrenset.
Fredag viser observasjoner fra Hemsedal til mye fersk vindtransportert snø også litt ned i skoggrensen. Denne ferske fokksnøen er lett å løse ut som skiløper. Natt til lørdag blåste det liten kuling på Hemsedal skisenter 1344 moh. Lørdag ble det observert flere drønn i snødekket sør for Vavatn.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

03.02.2019 kl. 14:00

1373 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V over 0 moh Ny fokksnø løsner lett på gammen hard fokksnø. Kjaptest, gir lett brud men q2/3

Snødekke

Moderat snøfokk Annet Tørr Svert varierende snødekke og dypde, jevnt snødrev langs bakken hele dagen og fokksnø faner fra toppene.

ObsID: 179034

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

03.02.2019 kl. 13:04

1315 moh

knut (*)

Tester

Q2 God Lille bloktest gir brudd innad i fokksnø på et litt mykere lag med tydelige krystaller, muligens rim?

Vær

Ikke nedbør fra V → 10% skyer Lite vind i lavlandet, men noe vind og tegn til snøtransoort over ca 1100

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye tilgjengelig snø for transport. Vinden økte gradvis i dag, om den øker mer er det raskt oppe på fg3. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra, usikker på om kantkorn fremdeles er et reelt skredproblem?

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen har blitt mer kompakt. Men det er fremdeles mye snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 179036

Hallingdal / HOL

Snø

02.02.2019 kl. 16:27

1221 moh

Mikel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mikel

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen i relativt flatt terreng. snøen sank ned under drønn.

ObsID: 178894

Hallingdal / ÅL

Snø

02.02.2019 kl. 14:20

930 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

-10 °C 1,5 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Sluttet å snø på formiddagen

Snødekke

77 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nordøstlig vind 2-7 m/s mens det snødde i går og i natt har gitt noe refordeling også i bjørkeskogen som er eksponert.

ObsID: 178854

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

02.02.2019 kl. 12:00

1213 moh

knut (*)

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s 50% skyer Sikten kom og gikk, tidvis god sikt. Ikke nedbør.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dersom det blåser opp er det store mengder snø tilgjengelig for vindtransport. Enkelte steder opp mot 100cm løs snø. Vind vil raskt kunne øke skredfaren. Varslet faregrad er for høy I terrenget opp til 1350 virker varslet fg å være noe hø, men stemmer muligens der vinden har tatt kraftigere.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Enkelte vestvendte heng har lastet opp mot en meter snø. Lite bindinger i den transporterte snøen og den fremstår som tilnærmet ubunden.

Drønn i snøen Enkelte drønn, virker som kolaps i fersk snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 1000 moh Det meste av snøen virker ubundet, fikk ikke ut testheng. Men det kan se ut til at den enkelte steder er i ferd med å binde seg, uten at det ble observert flak er det lett å tenke seg at det er flakdannelse der vinden har tatt litt mer.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr målte fra 30 - 200 cm snødybde. Sålen i bunn er tynn, og enkelte steder helt fraværende..

ObsID: 178915

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

02.02.2019 kl. 10:42

1173 moh

Jens@SVV (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen på flata der snøen er litt vindpåvirka. Fekk fleire drønn på veg bort

ObsID: 178828

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

01.02.2019 kl. 15:50

1298 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser utsatte steder som har lite snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nysnøen kollapser/går i stykker ved test. Fremprovoserte brudd i fokksnø under nysnø, men det er nysnøen som er skredproblemet. Kantkornlag under skare skal mye til for å påvirke.

Vær

Snø -10 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Noe nedbør med vind jevnt og trutt i dag. Gråvær.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke noe synlig fra skisenteret, men ingen sikt over tregrensa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø i vestlig sektor er skredproblemet. Myke flak sprekker lett opp ved liten tilleggsbelastning. Testheng løsner tilnærmet som et flakskred, men opptrer som et løssnøskred etterhvert. Det har lagt seg opp betydelige mengder fersk vindtransportert snø i leområder og mange steder rett på bakken med is, frossen jord under. Selv mindre skred av typen beskrevet over vil kunne føre til stor skade grunnet lite/intet underlag. Fokksnø fra tidligere i uka i østvendte heng virker til å ha stabilisert seg relativt godt. Kantkornproblem er tilstede, men er på grensa til å bli meldt inn som skredproblem per nå. Kan muligens bare nevnes i tekst. Vind vil øke skredfaren og skape hardere og større flak med nysnø som svakt lag Varslet faregrad er riktig Det er nok en 2 er i øvre sjiktet og jeg tror fg 3 kan forsvares dersom vind av betydning fortsetter.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøføyke til litt ned i skogen i dag. Opp til 1 meter fersk vindtransportert snø i leområder.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, SV, V, NV over 900 moh

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snø i alle eksposisjoner nå. Utsatte steder har lite snø. Relativt mye vindtransportert snø fraktet til vestvendte leområder siste døgn.

ObsID: 178728

Hallingdal / ÅL

Snø

01.02.2019 kl. 11:29

1190 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt, nær rygg. 10 cm gammelt hardt snødekke, 90 cm lett vindtransportert nysnø, 4F-F. Representativ profil for store områder som først nå får snø av betydning, med 30+ cm nysnø. Ved ECT brudd i sjikt i fokksnø, ECTP2 @25 cm Q2. Mykt flak, bare såvidt bruddet bar.

Tester

ECTP2@25cmQ2 Middels Brudd i sjikt i fokksnø, myke flak som har begrenset evne til bruddforplantning. Bare områder nær rygger og der vinden har rusket litt i snøen som har antydning til flakdannelse

ObsID: 178684

Hallingdal / ÅL

Snø

01.02.2019 kl. 10:54

1144 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  V-vendt og lunt. Gammelt snødekke med skarelag og kantkorn til ca 50 cm. Over dette 20 cm 4F fokksnø og 30 cm veldig løs og lett nysnø (pudder 😀). I enkelte heng som har samla opp snø er det opp mot 100 cm løs og lett nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  V-vendt terreng med påfyll av laus snø, bak avblåst rygg.

Vær

Snø -10 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Har snødd jevnt og trutt på kaldt vær og relativt lite vind de siste dagene. Egentlig ikke store nedbørsmengder, veldig lett og løs snø.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, har ikke sett mye skredterreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet mye snø de siste dagene, vinden har begynt å danne myke flak i V-vendte heng, typisk nær rygger og vindeksponert terreng. Her er det opp mot en meter laus nysnø. Kantkornlag i det gamle snødekket fins fortsatt, liten endring der så det er greit at det er med i varselet. Men nedføyka nysnø er klart mest framtredende skredproblem, og vil bli de nærmeste dagene Økende vind vil gi økende fokksnøproblem, da det er mye løs snø til vindtransport. Ellers kaldt, stabilisering går seint. Varslet faregrad er riktig Bra varsel. Inntrykket fra denne delen av regionen er at vind har stått på fra Ø-NØ, slik at en har fokksnø også i S-vendt terreng, men mindre i N-vendt.

Faretegn

Stort snøfall Kommet ca 30 cm snø de siste dagene, 15 cm siste døgn. Veldig løs og lett snø.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Til dels mye ubunden løs og lett snø i alle eksposisjoner. Kan tenkes at skred kan starte som flakskred nær rygger der vinden har dannet flak, og forårsake skred i ubunden snø lenger ned i heng.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 1100 moh Nysnøen er stort sett løs og ubunden, med unntak av nær rygger og vindeksponerte områder, der vinden har rusket i snøen og dannet myke flak. Utbredelsen på skredproblemet er dermed ikke stor, men kan fort øke med økende vind da det er mye laus snø til vindtransport.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kjærkomment påfyll av snø, jevnt over 30 cm lett nysnø som vinden har flytta litt på fra eksponerte rygger og til V-vendte heng. Har gravd etter rimlag som kan gi trøbbel den dagen vinden pakker snøen i flak, uten å finne igjen noe alarmerende. Nedføyka nysnø ligger vel an til å bli herskende skredproblem på sikt

ObsID: 178679

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

31.01.2019 kl. 12:00

1291 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil på 1300 MOH. Viser tydelig kantkornlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN10@20cmQ3 God Snøen er løs. Bruddet er mer en kollaps i løssnøen. Måtte sette spaden bak og dra hardt for å få utslag i kantkornet

Vær

Snø -8 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Litt vind

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet ca 40 cm snø siden lørdag. 10 cm siste døgn. Nå er løssnøskred aktuelt i alle himmelretninger. Det blåser fra øst så det vil etterhvert dannes myke fokksnølag i vestlig sektor. Ett tydelig kantkornlag er observert ca 50 cm ned i snøen. Dette ligger mellom 2 skarelag. Kantkornlaget er svært tydelig, men blokktest og ect gav ingen utslag i dette laget. Det overliggende laget er mykt og ikke noe markert flak. Kaldt så stabilisering går sakte. Økende vind vil øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig Løssnøskred er nok nå hovedproblem. Vind vil føre til fokksnø slik det er beskrevet i varselet

Faretegn

Stort snøfall Ca 15 cm i natt og i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Vi observerte kantkorn i vestlig sektor på 1300 MOH. Vi har ikke observert dette så tydelig andre steder så vanskelig å si noe sikkert om utbredelse.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Mye løs og ubundet snø oppå skaren

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Tørr Mye løs snø som ikke er vindpåvirket. Det blåste litt, men ikke noe snøfokk. Lite bunden snø er observert

ObsID: 178530

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

31.01.2019 kl. 11:07

1304 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -9 °C fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 178538

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

31.01.2019 kl. 09:34

1001 moh

Rune@obskorps (****)

Vær

Snø -8 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer 9 ms på Hemsedalsfjellet

Snødekke

15 cm nysnø Tørr Ca 10-15 cm snø i natt

ObsID: 178498

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org