Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 23.01.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men vær likevel forsiktig i bratt terreng der det finst myke fokksnøflak som kan være lette å påvirke.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt ustabile fokksnøflak som utgjør hovedskredproblemet, men dette virker stadig å bli et mindre utbredt problem. I høyden der det er størst mulighet for at snødekket er mest vindpåvirket, er nok skredproblemet mest utbredt. Vær varsom der det ligger ferske myke fokksnøflak i terrenget. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells. Det kan være mulig med enkelte tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet.
Det siste døgnet har det vært rolige vindforhold, men tidligere har den dominerende vindretningen vært V-NV, så flakdannelse er mest utpreget i Ø-S lesider i høyfjellet. Den gamle fokksnøen ventes mange steder å ha stabilisert seg, men samtidig kan det være rom for lokale forskjeller. Under tregrensa er det stort sett tørr og ubunden snø.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i det gamle snødekket, men det virker å være lite aktivt.
Ikke nedbør av betydning og generelt lite vind i regionen siste døgn.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.01.2019 kl. 10:54

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser snøtransport på totten i Hemsedal sentrum.

Skredfarevurdering

Etter turer både lørdag og søndag er min vurdering at det skal stor tb til for å kunne påvirke begge aktuelle skredproblem. Utbredelse og skredstørrelse er den samme. Litt transport av snø i dag vil føre til mindre ansamlinger av str 1 skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport av snø til østvendte leområder.

ObsID: 176836

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org