Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt ustabile ferske fokksnøflak som utgjør hovedskredproblemet. I høyden der snøen er mest vindpåvirket, er det nok størst utbredelse på flakene. Snødekket vil gradvis stabiliseres, men der det er kalde temperaturer kan det ta noe tid. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlag i det gamle snødekket, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells. Det kan være mulig med noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet.
Den dominerende vindretningen siste tiden har vært V-NV, så mye løssnø er vindtransportert til Ø-S vendte fjellsider og dannet ferske fokksnøflak og skavler. Det finnes ferske flak på opp mot en meter i disse hengene. N og V fjellsider er stort sett avblåst ned til gammelt skarelag. I skogen ligger det stort sett ubunden snø over skare.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i det gamle snødekket. Observasjon fredag fra Hemsedal og Strandavatnet melder om drønn i dette svake laget. Laget kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, og er særlig aktuelt i Ø lesider der det ligger ferske fokksnøflak.
Torsdag ble det observert flere naturlig utløste flakskred av str 2 - middels i nærheten av Hemsedal. Torsdag utløste en skiløper et tørt flakskred av str. 2 - middels i bratt SØ-heng ved Hallingskarvet.
Ikke nedbør av betydning i regionen siste par døgn.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-14 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-16 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.01.2019 kl. 10:54

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Viser snøtransport på totten i Hemsedal sentrum.

Skredfarevurdering

Etter turer både lørdag og søndag er min vurdering at det skal stor tb til for å kunne påvirke begge aktuelle skredproblem. Utbredelse og skredstørrelse er den samme. Litt transport av snø i dag vil føre til mindre ansamlinger av str 1 skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport av snø til østvendte leområder.

ObsID: 176836

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.01.2019 kl. 14:00

1205 moh

Reidarbj (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprakk opp rundt skiene

Vær

-4 °C

ObsID: 176587

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.01.2019 kl. 18:17

1518 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Typisk for flatere terreng/ litt vestvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skavler og relativt store mengder vindtransportert snø i østvendte leområder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i kantkornlag ved bakken på relativt tynt snødekke. Testa også fokksnø i leområder med opp til flere meter snø og her skulle det stor tb for å skape sprekker/brudd i fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindtransportert snø fra i går er i ferd med å stabilisere seg, men det er flere tydelige sjiktoverganger med nedføyka løssnø som svake lag. Kantkornlag finnes i alle himmelretninger, men er først et skredproblem der det finnes nylig innblåst snø over, altså i østvendte leområder. Vær oppmerksom på terreng som har fått sidelasting. I overgangene mellom tykt og tynt snødekke kan kantkornlag påvirkes og utløse skred i fokksnø. Stabilisering av fokksnø. Svekkelse av kantkorn. Varslet faregrad er riktig Kantkornlag bør inn i varselet igjen da det er aktualisert når fokksnø har kommet på toppen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På tynt snødekke i kantkornlag under skare ved bakken.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Kaldt og klart i dag, betraktelig mindre vind enn i går. Nesten ikke synlig snøtransport, kun litt fra noen topper.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Vestvendt terreng er preget av vind og er noen steder avblåst. Snøen har flytta seg til østvendte leområder. Kun skjerma terreng har ubundet snø. Betydelige mengder snø ble flytta på i går og vindtegn og småskavler preger snøoverflaten. Toppskavler har også bygd seg opp. Fokksnøen har hardna til og stabilisert seg ganske godt siden i går når vinden stod på som verst.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Gjelder spesielt på tynt snødekke. Fikk to tydelige drønn på tynt snødekke der det lå en halvmeter fokksnø over. Det svake laget er tykt så jeg er i tvil om hvor potent det er. I det gamle snødekket er det flere kantkornlag og skarelag som nå, i alle fall på tynt snødekke, er i ferd med å bli et tjukt kantkornlag. Mulig i enkelte leområder med mye fokksnø at enkelte skred kan bli str. 2,5/3

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg og tb vil per nå være mellom liten og stor.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke i dag, men rester etter flere str 1 og 2 skred i østlig sektor. De løsnet sannsynligvis i går og var delvis nedføyka.

ObsID: 176420

Hallingdal / Hol

Snø

18.01.2019 kl. 12:22

1332 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  SØ-vendt heng med fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Brudd i sjikt i fokksnø ved sprekk ved naturlig utløst skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Begynner å bli litt mengder med fokksnø i S-Ø-vendte heng, mulig å få til skred av str 2. Dagens observasjon viser forekomst av ustabile kantkornlag i samme sektor, bør ihvertfall nevnes i varslingsteksten og følges med på Kald så stabilisering går seint. Fortsatt pålagring Varslet faregrad er riktig Bra!

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Naturlig utløst str 1 skred. Antagelig fra i går da det er delvis nedføyka. Bruddkant på 60 cm men lite i utbredelse gir str 1, i større heng kunne det fort vært str 2. S-vendt heng

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport til heng mot SØ pågår

Vær

Ikke nedbør -7 °C 7 m/s fra NV ↘ 20% skyer Nokså kaldt og vind fra NV i går og i dag

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Tørr 10 cm snø på onsdag, vind fra NV i går og i dag har transportert det meste av snøen til SØ-vendte heng, myke flak. Opp mot en meter fersk fokksnø i disse. Ellers blåst ned på gammelt hardt snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Finner igjen problematisk kantkornlag men antar at utbredelsen er begrenset til områder med tynt gammelt snødekke i kombinasjon med pålagring av fersk fokksnø. Der det er tykkere snødekke kreves større tilleggsbelastning. Det opererer uansett i samme sektor og høydelag som fokksnøproblemet.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1000 moh Begynner å bli såpass tykkelse på fokksnølagene at skred str 2 er mulig. Men lommene med fokksnø er nokså små og klart avgrenset da det fortsatt er generelt lite snø fortsatt. Ytterligere pålagring foregår

Skredaktivitet

18. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 1000 moh Se snøprofil/ faretegn

ObsID: 176366

Hallingdal / Hol

Snø

18.01.2019 kl. 11:09

1183 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Kantkornlag mellom sprø skarelag øverst i det «gamle» snødekket. Ikke utprega store kantkorn men sprøtt, tørt og laust sjikt med mye luft. Ganske stort sprang i temp og. 35 cm fokksnø fra onsdag og torsdag oppå dette.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Markert drønn, kommer antagelig fra kantkornlag mellom skarelag, se snøprofil

Tester

ECTP2@42cmQ2 Dårlig Brudd ved liten tilleggsbelastning i kantkornlag i heng med drønn. Nok fokksnø til å gi skred str 2.

ObsID: 176360

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org