Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra vest og nordvest vil fortsette byggingen av fokksnøflak i lehellinger mot østlig sektor. En skiløper vil lett kunne løse ut små til middels store skred i fersk fokksnø, mens det skal noe mer belastning til for å påvirke skarelag/kantkorn lnger nede i snødekket. Faregraden er høyest lengst vest og nordvest i regionen, der det har kommet mest nedbør den siste tiden.
Det er lite snø i regionen for årstiden og snøen er ujevnt fordelt. Nysnø siste uka har flere ganger blitt utsatt for sterk vind fra mellom vest og nord, og fraktet til leområder i øst- til sørvestvendte hellinger eller ned i skogen. Vindutsatte områder er stort sett avblåst eller har lite snø. I lehellinger er det blanding av fokksnøflak og skare. Vær obs på at det også kan ha blitt dannet fokksnøflak under skoggrensa.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Et nedføyket rimlag fra desember er også tilstede i enkelte lommer i regionen. I slutten av forrige uke er det i Hemsedal observert begynnende kantkorndannelse i fokksnø mellom to skarelag noe ned i snødekket. Man må følge med på utviklingen i dette laget.
Ingen rapporter om ferske skred siste tre døgn.
Stort sett oppholdsvær siste døgn. Natt til tirsdag rundt -10 grader natt. Søndag ble det observert ferske sprekker i den nyeste fokksnøen nordvest i Hemsedal.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest og nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Forbigående stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.01.2019 kl. 13:30

1475 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  hrb@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Nysnø på bilen etter dag ute.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Det kom endel snø i bygene. I skogen ellers er det mer løsere snø.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5 cm / 1,5 t

Vær

Snø -7 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Sikt og pent vær gikk over til en skikkelig vindfull snøbyge mens vi grov profil. Særdeles redusert sikt. Kraftig snøfokk. Etter etter 1,5 t passerte bygen, vinden avtok og det klarnet opp.

Snødekke

95 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen har det antageligvis kommet 30 cm siste døgn. I fjellet har snøen flyttet så mye på seg at det er umulig å gi et anslag på nysnømengde. Nysnøflak i leområder på snaufjellet, myke nysnøflak, til dels ubunden snø, i skogen.

Tester

ECTN22@30cmQ2 God Brudd i kantkorn over skare.

Skredfarevurdering

1 Liten Akkurat der vi var tenker vi at det er liten snøskredfare på grunn av lite snø (altså fg1) og nysnøflakene vil ha begrenset størrelse. Men om det er mer snø andre steder i regionen, kan jo flakene være større og skredene kan bli større (str2 gir Fg2 med samme belastning og utbredelse). Kantkornet er ikke noe hyperpotent skredproblem per nå (lite sannsynlig med skred). Kantkornet gir altså brudd på ECTen, men dette svake laget er ikke noe skredproblem av betydning per nå. Sett det i dvale som skredproblem, men nevn det i teksten. Utviklingen av skredfaren i dagene fremover er avhengig av været. Det er en temperaturgradient i snødekket, så blir det kaldt og klarvær, så vil kantkornlagene utvikles. Nysnøflakene vil gradvis stabiliseres. Uten påfyll av ny nedbør vil nysnøflakene stabiliseres i løpet av et til to døgn. Nysnøproblemet burde helt klart legges til nordhellinger siden det tidvis blåste kraftig fra S. Slik det var varslet for i dag og i morgen stemmer ikke utsatt terreng med observasjoner i felt. Vind fra S gir nysnøflak i nordvendte områder! Og det har snøddsåpass/ ikke blåst nok at snøflakene fremstår som nysnøflak som er morsomme å kjøre på ski i.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 900 moh Vinden har lagt opp mye nysnøflak i leformasjoner over skog grensen. Her virket det som om nysnøflakene bandt godt til det gamle snødekket. Merk: i det terrenget vi hadde oversikt over besto terrenget av lite snø/mye stein og der hvor vi var tror vi ikke at det er mulig å få større skred enn str 1 rett og slett fordi det er for lite snø i terrenget. Større fare for riper i skia der vi var. I skogen ligger det myke nysnøflak/ubunden snø over glatt skare/is.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1700 moh En forutsetning for at dette skredproblemet finnes er at det ligger nok snø over. Skarelaget antar vi er fra mildværet tidlig i januar og utbredelsen (moh) er begrenset av hvor høyt det mildværet gikk.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det var ca to timer med forbigående sikt, men så ingen skred da.

Snøprofil

10 cm F/4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 0,3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 15 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC/DH 2 mm/3 mm D Skarelag, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC/MF 2 mm/0 mm D, 40 cm P/K MFcl 0 mm/0 mm, 10 cm P FC/MF 1 mm/0 mm D -7,1 °C @ 0 cm, -8,6 °C @ 10 cm, -8,3 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -7,7 °C @ 33 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -3,7 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176004

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.01.2019 kl. 13:16

1492 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Snøfokk langs bakken. Tidvis, og der vinden får tak i nok snø, snøfokk til knehøyde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S frakter tilgjengelig løssnø over i N-vendt terreng

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Vindpakket myk snø eller avblåst over tregrensa.

Notater

Det blåser på toppene.

ObsID: 175957

Hallingdal / Hemsedal

Snø

16.01.2019 kl. 13:01

1447 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Mot V

Vær

Ikke nedbør -10 °C 10 m/s fra S ↑ 50% skyer Sett som om været letter forbigående

ObsID: 175955

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2019 kl. 15:30

1346 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  vindtransportert nysnø som hadde lagt seg opp i veiskjæring i løpet av noen timer ved parkering.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestvendt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i nedføyka lag med nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vekslende vindretning i dag, men i ettermiddag ca 10 m/s fra vest med moderat snøfokk.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra V → 85% skyer Vekslende vindretning og varierende vær i dag. Fra vest nå med noe nedbør og vind som fører til moderat vindtransport.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket er ujevnt fordelt med avblåst og lite snø i vestvendte leområder. Skjerma østvendt terreng har innblåst snø og her er snødekket ganske jevnt og dekkende. Fersk vindtransportert snø ser ut til å binde seg godt til underliggende snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er nedføyka nysnø i østvendte leområder. Snøen er foreløpig ustabil, men maks str 2 skred forventes i relativt kort tidsrom da stabilisering forventes med temp som er nå. Skredproblemet vil være enkelt å identifisere da det sammenfaller med terreng som det er interessant å ferdes på ski i. Vedvarende svake lag av kantkorn er ikke skredproblem nå, slik jeg vurderer det. Med påfyll av snø i morgen, men lite meldt vind vil nysnø trenge et par dager på å stabilisere seg. Skredfaren vil avhenge på vinden. Varslet faregrad er riktig Fint varsel, men jeg ville vurdert å fjerne vedvarende svakt lag som skredproblem nå. Det skal stor tb og har få heng som utbredelse. Problemet kan aktualiseres seinere men per nå er det ikke et reelt problem slik jeg ser det.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 1100 moh Får sprekker i leområder, men de har begrenset lengde. Ujevn bruddflate i nedføyka nysnø.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 175820

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:56

1104 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Skare områder og innblåste lommer med tyne fokksnø lommer. Kom 2cm i går og 0,5cm i dag.

Faretegn

Ferske sprekker Denne ferske snø sprekker opp. Enten på løs snø eller skare. Avhengig av tykkelse på flakene. Det er mindre områder/lommer. Som det fraktes inn i maks str 1 øst sektor.

Fersk vindtransportert snø Moderat til kraftig fokk i dag tidlig. Begrenset mengden som fraktes. Så lett transport . Avtagende nå, men fortsatt noe vind.

ObsID: 175429

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

1200 moh

Larsah (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Larsah
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Larsah

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker på konveks formasjon. Lite flak på 10cm vart tråkka ut av skiløpar. Fokksnø på skare.

ObsID: 175504

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:12

1057 moh

Philip (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Philip

Skredhendelse

13. jan 12:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 8 cm høy og 7 m bred bruddkant Leområder Testheng

Faretegn

Ferske skred

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175417

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org