Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 15.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær forsiktig i områder det snødekket er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes snøfall, forbigående minkende vestavind og stigende temperatur. Byggingen av fokksnøflak i lehellinger mot sektor nordøst til sørvest vil fortsette, men i mindre omfang enn mandag. En skiløper vil lett kunne løse ut små til middels store skred i fersk fokksnø, mens det skal noe mer belastning til for å påvirke skarelag/kantkorn noe ned i snødekket. Faregraden er høyest lengst vest og nordvest i regionen, der det kommer mest nedbør. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Det er lite snø i regionen for årstiden og snødekket består nederst i hovedsak av en eldre del preget av vind og mildvær som nå har frosset til. Over dette har noe nysnø siste uka flere ganger blitt utsatt for sterk vind fra mellom vest og nord, og fraktet til definerte leområder i øst- til sørvestvendte hellinger eller ned i skogen. Vindutsatte områder er stort sett avblåst eller har lite snø. I lehellinger blanding av fokksnøflak og skare. Mildvær til 1200-1400 moh et par ganger etter nyttår.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Et nedføyket rimlag fra desember er også tilstede i enkelte lommer i regionen. I slutten av forrige uke er det i Hemsedal observert begynnende kantkorndannelse i fokksnø mellom to skarelag noe ned i snødekket. Man må følge med på utviklingen i dette laget.
Ingen rapporter om ferske skred siste tre døgn.
Siste døgn frem til mandag morgen 1 - 6 cm nysnø, vest og nordvest i regionen. -13 til -9 grader de kaldeste stedene natt til mandag. Det har blåst nordvestlig kuling fra søndag kveld og det meste av mandag. Lørdag var det drønn i snøen i 1300-1400 moh øst i Hemsedal. Søndag ble det observert ferske sprekker i den nyeste fokksnøen nordvest i Hemsedal.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest og nordvest. Perioder med nordvest sterk kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest og nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

15.01.2019 kl. 15:30

1346 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  vindtransportert nysnø som hadde lagt seg opp i veiskjæring i løpet av noen timer ved parkering.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestvendt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i nedføyka lag med nysnø.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra V → 85% skyer Vekslende vindretning og varierende vær i dag. Fra vest nå med noe nedbør og vind som fører til moderat vindtransport.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekket er ujevnt fordelt med avblåst og lite snø i vestvendte leområder. Skjerma østvendt terreng har innblåst snø og her er snødekket ganske jevnt og dekkende. Fersk vindtransportert snø ser ut til å binde seg godt til underliggende snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet er nedføyka nysnø i østvendte leområder. Snøen er foreløpig ustabil, men maks str 2 skred forventes i relativt kort tidsrom da stabilisering forventes med temp som er nå. Skredproblemet vil være enkelt å identifisere da det sammenfaller med terreng som det er interessant å ferdes på ski i. Vedvarende svake lag av kantkorn er ikke skredproblem nå, slik jeg vurderer det. Med påfyll av snø i morgen, men lite meldt vind vil nysnø trenge et par dager på å stabilisere seg. Skredfaren vil avhenge på vinden. Varslet faregrad er riktig Fint varsel, men jeg ville vurdert å fjerne vedvarende svakt lag som skredproblem nå. Det skal stor tb og har få heng som utbredelse. Problemet kan aktualiseres seinere men per nå er det ikke et reelt problem slik jeg ser det.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vekslende vindretning i dag, men i ettermiddag ca 10 m/s fra vest med moderat snøfokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 1100 moh Får sprekker i leområder, men de har begrenset lengde. Ujevn bruddflate i nedføyka nysnø.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 175820

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:56

1104 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Skare områder og innblåste lommer med tyne fokksnø lommer. Kom 2cm i går og 0,5cm i dag.

Faretegn

Ferske sprekker Denne ferske snø sprekker opp. Enten på løs snø eller skare. Avhengig av tykkelse på flakene. Det er mindre områder/lommer. Som det fraktes inn i maks str 1 øst sektor.

Fersk vindtransportert snø Moderat til kraftig fokk i dag tidlig. Begrenset mengden som fraktes. Så lett transport . Avtagende nå, men fortsatt noe vind.

ObsID: 175429

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

1200 moh

Larsah (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Larsah
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Larsah

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker på konveks formasjon. Lite flak på 10cm vart tråkka ut av skiløpar. Fokksnø på skare.

ObsID: 175504

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.01.2019 kl. 12:12

1057 moh

Philip (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Philip

Skredhendelse

13. jan 12:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 8 cm høy og 7 m bred bruddkant Leområder Testheng

Faretegn

Ferske skred

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175417

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2019 kl. 14:08

1381 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vegard@ Kommentar:  Liggende rim under den nyeste fokksnøen ,
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Vegard@
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Vegard@

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 40% skyer Lett skya, ett litt dryss med snø

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 90 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekket er ujevnt fordelt. Det ligger noen fokksnøflak i sø ø nø heng.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snødekket ved stor tillegsbelastning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng Ø, SØ

Tester

CTV@13cmQ2 Middels Flaket kommer ikke ut lett og glatt. Kollapser på 13 slag

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 175279

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2019 kl. 14:07

1380 moh

Eirik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  Rimkrystallene i det svake laget

Vær

Snø 2 m/s fra Ø ← 20% skyer Litt snø i lufta. God sikt og bra lys

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ over 0 moh

Tester

CTE7@20cmQ3 Middels Brudd i lag med overflaterim.

ObsID: 175280

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2019 kl. 13:56

1393 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  saaj@nortind

Notater

Observasjon kommer

ObsID: 175298

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2019 kl. 13:15

1190 moh

Toftagen (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Tester

CTV@26cmQ2 Lille blokktest ble gravd 3-4 meter N-V for snøprofil og ECT. Turfølge utførte testen, mulig feil i utgraving var skyld i brudd under frigjøring. Brudd skjedde i samme lag (kant/runda ) som ECT. (det lå mindre oppsamlet snø der CT ble gjort)

ECTP26@47cmQ1

Snøprofil

4 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 9 cm K RG 0 mm/0 mm, 34 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K FC 0 mm/0 mm, 26 cm P RG 0 mm/0 mm, 44 cm K RG 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Blanding av kant og runda i lag der ECT gikk i brudd.

ObsID: 175319

Hallingdal / Hemsedal

Snø

12.01.2019 kl. 12:27

907 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyet over kom lett snø rundt kl 11.30.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  1-2cm tørr lett snø her oppå hard skare. Dette fra ca 900moh. Binder Seg dårlig.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Høyfjellet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Innblåst formasjoner i øst. Men består av skare/hard fokksnø. Skal trolig en god del til å få ting ut, pga hard overflate. Ingen drønn eller sprekker observert.

Vær

Snø -4 °C 0 m/s 100% skyer Lett snøvær. Kommer uten vind. Lander enten på bar bakke/skare/hard fokksnø. Vindtavle på Hemsedalsfjellet ca 1150moh viste 1ms nå i formiddag.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ligger ca 2cm svært lett snø i alle himmelretninger, klar for transport.

Skredfarevurdering

Får ingen åpenbare faretegn. Høyfjellet har en hard snøoverflate, skare eller blyant fokksnø. Mildt før helgen så kaldere i kombinasjon med sterk vind. Tydelig forskjell på le lo, lo(vest) er avblåst nærmest ingen snø. Mens i le ( øst) er det betydelig mer snø. Synes det er lite snø mange steder. Ikke gravd noe under skaren / fokksnøen. Men virker hardt og stabilt. Kom 2cm lett dryss i dag, uten vind. Første dag på skitur i høyfjellet. 2cm nysnø ligger klar til transport. Ikke nok til å øke fg, men kan løsne ved liten belastning der. Meldt mer vind og snø utover uken , skredfaren er økende.

Faretegn

Gått med stor gruppe over tynt / tykt snødekke overganger. Ingen drønn observert.

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 175259

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org