Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 07.01.2019

1
Liten
Publisert:

Lite snø og generelt stabile forhold, kun mulighet for å løse ut skred i noen få leheng med mjuke nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind av skiftende retning kan gi mjuke nysnøflak i leheng i ulike himmelretninger, som stedvis kan ligge på glatt skare. I noen få heng kan det være lett å løse ut små skred. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Snødekket er preget av mye vær og mildvær. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø og i terreng mot Ø-S. Kuldegrader etter mildværet har gitt skare over store områder, med varierende bæreevne i skogen.
Det er tidligere funnet kantkorn med smelteformer ved bakken. Onsdag ble det meldt om begynnende kantkorn mellom den siste fokksnøen og skare, og torsdag nedføyket rim som responderte på tilleggsbelastning i et fuktig snødekke. Mildvær ventes nå til dels å ha brutt ned svake lag, men det må bekreftes med observasjoner.
Søndag morgen periodevis frisk bris fra omkring vest, oppholdsvær og to minusgrader ved toppen av Tinden i Hemsedal skisenter (1344 moh).
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 0 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.01.2019 kl. 14:31

1302 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot Såta/ vestover.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Rimkrystaller i overflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Typisk bilde av snødekket i høyden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Områder med fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Område med lite innblåst fokksnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Forholdene fremstår som stabile. Det er lite snø i fjellet og sammenhengende snø/skiføre kun i østvendte skjerma leområder. Her ligger fokksnø som har en fast overflate. Ved liten tb klarer man normalt ikke å påvirke svake lag av nedføyka løssnø og kantkorn, men i overgang mellom tykt og tynt snødekke og ved stor tb kan det være mulig. Områder som omfattes av skredfare er få og de er relativt enkle å identifisere da mye av terrenget i andre himmelretninger enn østlig er avblåst. Overflaterim som også finnes på hard overflate kan snø ned og danne svakt lag. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: For det meste på ruglete overflate, men i skjerma områder der det finnes fokksnø har rimet lagt seg på relativt hard og jevn overflate.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk et drønn med stor tb i en lun dump med innblåst fokksnø. Trolig kantkornlag over skare som kollapset.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng NØ, Ø, SØ over 1200 moh Utbredelsen ligger et sted mellom noen og få heng.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra V → 60% skyer Litt kaldere i dag. Snødekket har tørket ut noe og er ikke lengre fuktig.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det er skare som dominerer overflaten på snødekket, generelt sett. I områder som omfattes av skredfare er det vindpakket hard overflate.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174343

Hallingdal / Skarvanfjellet

Snø

06.01.2019 kl. 14:25

1333 moh

krissikross (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

3 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTX

ObsID: 174344

Hallingdal / ÅL

Snø

06.01.2019 kl. 14:00

1242 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Snødekke

Marmorert snøoverflate, vekselvis bare rabber, oppstikkende lyng og kjerr, is og bærende skare.

ObsID: 174321

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.01.2019 kl. 13:55

1234 moh

knut (*)

Skredfarevurdering

2 Moderat Enkelte heng vil kunne påvirkes, men generelt svært stabilt. Varslet faregrad er riktig Fg 1 i store deler av området vi beveget oss i i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

@80cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1200 moh Noen leformasjoner har samlet nok snø til å kunne utgjøre en fare. Men det skal mye til å utløse. Ellers bart og avblåst.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 75% skyer Klarvær i natt har tørket opp snødekket en del.

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Vindpakket hard Tørr Varierer mellom lommer med vindpakket hard snø og skare.

ObsID: 174315

Hallingdal / ÅL

Snø

04.01.2019 kl. 11:26

1121 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-vent heng. Fuktig til bakken. Finner fortsatt gammelt rimlag, litt overraskende brudd her ved ECT. Altså ikke vært fuktig nok til å uskadeliggjøre dette enda, men kanskje fuktig nok til å svekke overliggende lag. Ikke opphopning av vann men temmelig vått i overflata, kan tenkes å trenge lenger nedover etter hvert.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Rester av rimlag, noe avrunda av fukt

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær har svekket bindingene i snødekket, og ført til at gamle nedsnødde rimlag/kantkornlag virker mer aktive. Utbredelsen av disse er til gjengjeld begrenset. Fokksnøen er fuktig og virker stabil på 1200 moh, men tar det med som skredproblem da en kan anta at det er mer utbredt vest i regionen/høgere til fjells. Snødekket er fuktig men ikke opphopning av vann (enda). En kan si at situasjonen er kompleks med vedvarende svake lag, mer og mindre vått/fuktig svekket snødekke og fokksnø på toppene. På den andre sida kan en si at alle skredproblemer er knyttet til Ø-vendte sider, og gjerne lune heng, som har tilstrekkelig ssammenhengende snødekke til at skred er sannsynlig. Men det betyr også at en har skredproblemene der det er mulig/fristende å ferdes på ski. Et godt ferdselsråd kan være å unngå terrengfeller, der en gjerne har både bevart rimlag (lunt) og tilstrekkelige snømengder til at eventuelle skred kan bli av ubehagelig størrelse Er forhåpentligvis et spørsmål om tid før mildværet bryter ned plagsomme rim/kantkornlag. Når det blir kaldt igjen, vil det gå mot et kompakt snødekke og fg1 Varslet faregrad er riktig Bra varsel mht hvor en finner skredproblematikk. Jeg finner litt andre skredproblemer enn det som er nevnt i varselet, det betyr vel at situasjonen er noe kompleks og sikkert lokale variasjoner, og det går fram av teksten i varselet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP6@55cmQ2 Dårlig Test viser alarmerende lett brudd under nokså tykt og tungt snødekke. Utbredelsen av problemet vil jeg si er begrenset ut fra det vi vet om rimlaget, og at det er relativt små områder som har sammenhngende snødekke oppå dette

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1500 moh Det fins små ansamlinger av fersk fokksnø i Ø-vendte heng. På 1200 moh er fokksnøen fuktig og binder seg godt. Ser ikke bort fra at det kan være mer utbredt skredproblem lenger vest i regionen der vestaværet gjerne fører med seg mer snø, samt høgere på fjellet der snøen kan være tørrere (selv om mildværet anttagelig går helt til topps)

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh Dagens observasjon viser at rimlag fra før jul fortsatt fins og kankje er mer aktivt nå pga at mildvær svekker overliggende lag. Utbreedelsen av rimlaget er antagelig begrenset til lune dalsøkk der rimet ikke blåste bort før det snødde ned. I enkelte lommer fins det under temmelig tykke lag (50 - 100 cm) så skred kan tenkes å bli str 2. Men utbredelsen av skredproblemet, terrenget sett under ett, er nokså liten da det generelt er lite snø.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra V → 90% skyer Slo om til plussgrader utpå dagen i går

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Våt Sammenhengende snødekke kun i renner og søkk, mer i Ø- vendte heng pga mye vestavær. Fins ansamlinger med fokksnø i Ø-vendte lune heng, denne er fuktig og fast, 1F-P. Fuktig til bakken.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ser ikke mye skredterreng herfra

ObsID: 173959
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.