Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 04.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær og noe regn vil kanskje svekke bindingene i snødekket noe, men det virker som det har satt seg godt. Kraftig vind og noe vindtransport vil gi noe fersk fokksnø i leheng mot Ø-SØ før temperaturen stiger. Det forventes at fersk fokksnø stabiliseres raskt og at det er vanskelig å løse ut skred i fokksnøen. Vedvarende svakt lag av kantkorn er under utvikling mellom fokksnø og skarelag. Vær oppmerksom der fokksnølag går fra tynt til tykt.
Vestvendt og vindeksponert terreng er for det meste avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. I skjermet terreng kan man finne løsere snø også, men ellers mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet. Under nysnøen er snødekket i varierende grad påvirket av mildvær/regn og gjenfrysing opp til ca 1400 moh.
Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, bl.a. en blanding av kantkorn og frosne smelteformer nær bakken. Onsdag meldte observatør om begynnende kantkorn under den siste regn-/mildværsskaren. Utviklingen må følges med på.
Torsdag morgen har det stort sett vært oppholdsvær. Det var minusgrader og kuling fra V i fjellet. Observatør melder om moderat snøfokk og fortsatt noen løs snø tilgjengelig for vindtransport i Hemsedal torsdag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om kvelden.
Skyet.
Sterkest vind i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / ÅL

Snø

04.01.2019 kl. 11:26

1121 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Ø-vent heng. Fuktig til bakken. Finner fortsatt gammelt rimlag, litt overraskende brudd her ved ECT. Altså ikke vært fuktig nok til å uskadeliggjøre dette enda, men kanskje fuktig nok til å svekke overliggende lag. Ikke opphopning av vann men temmelig vått i overflata, kan tenkes å trenge lenger nedover etter hvert.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Rester av rimlag, noe avrunda av fukt

Tester

ECTP6@55cmQ2 Dårlig Test viser alarmerende lett brudd under nokså tykt og tungt snødekke. Utbredelsen av problemet vil jeg si er begrenset ut fra det vi vet om rimlaget, og at det er relativt små områder som har sammenhngende snødekke oppå dette

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær har svekket bindingene i snødekket, og ført til at gamle nedsnødde rimlag/kantkornlag virker mer aktive. Utbredelsen av disse er til gjengjeld begrenset. Fokksnøen er fuktig og virker stabil på 1200 moh, men tar det med som skredproblem da en kan anta at det er mer utbredt vest i regionen/høgere til fjells. Snødekket er fuktig men ikke opphopning av vann (enda). En kan si at situasjonen er kompleks med vedvarende svake lag, mer og mindre vått/fuktig svekket snødekke og fokksnø på toppene. På den andre sida kan en si at alle skredproblemer er knyttet til Ø-vendte sider, og gjerne lune heng, som har tilstrekkelig ssammenhengende snødekke til at skred er sannsynlig. Men det betyr også at en har skredproblemene der det er mulig/fristende å ferdes på ski. Et godt ferdselsråd kan være å unngå terrengfeller, der en gjerne har både bevart rimlag (lunt) og tilstrekkelige snømengder til at eventuelle skred kan bli av ubehagelig størrelse Er forhåpentligvis et spørsmål om tid før mildværet bryter ned plagsomme rim/kantkornlag. Når det blir kaldt igjen, vil det gå mot et kompakt snødekke og fg1 Varslet faregrad er riktig Bra varsel mht hvor en finner skredproblematikk. Jeg finner litt andre skredproblemer enn det som er nevnt i varselet, det betyr vel at situasjonen er noe kompleks og sikkert lokale variasjoner, og det går fram av teksten i varselet.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra V → 90% skyer Slo om til plussgrader utpå dagen i går

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Våt Sammenhengende snødekke kun i renner og søkk, mer i Ø- vendte heng pga mye vestavær. Fins ansamlinger med fokksnø i Ø-vendte lune heng, denne er fuktig og fast, 1F-P. Fuktig til bakken.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1500 moh Det fins små ansamlinger av fersk fokksnø i Ø-vendte heng. På 1200 moh er fokksnøen fuktig og binder seg godt. Ser ikke bort fra at det kan være mer utbredt skredproblem lenger vest i regionen der vestaværet gjerne fører med seg mer snø, samt høgere på fjellet der snøen kan være tørrere (selv om mildværet anttagelig går helt til topps)

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh Dagens observasjon viser at rimlag fra før jul fortsatt fins og kankje er mer aktivt nå pga at mildvær svekker overliggende lag. Utbreedelsen av rimlaget er antagelig begrenset til lune dalsøkk der rimet ikke blåste bort før det snødde ned. I enkelte lommer fins det under temmelig tykke lag (50 - 100 cm) så skred kan tenkes å bli str 2. Men utbredelsen av skredproblemet, terrenget sett under ett, er nokså liten da det generelt er lite snø.

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser ikke mye skredterreng herfra

ObsID: 173959

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

03.01.2019 kl. 13:02

1511 moh

Even@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør -3 °C 15 m/s fra NV ↘

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bra me snøfokk. Fortsatt noe snø tilgjengelig for vindtransport.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Snøen ligger i leformasjoner mot S-SØ. Tørt over tregrensa, mer og mer vindpakket i høyden. Fra 4f til blyant hard.

ObsID: 173821

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

02.01.2019 kl. 14:51

1401 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Fra bjøberg mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Eksempel på terreng som har fått sidelasting fra vestavær. Veldig lite snø, bortsett fra formasjoner med brå overgang for flatt til bratt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Brudd i fokksnø uten forplantning og Q3. Brudd i kantkornlag under fokksnø med stor tilleggsbelastning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind har ført til svært definerte områder som omfattes av skredfare. Fokksnø fra siste dager er i ferd med å stabilisere seg. Ingen sprekker eller tegn til forplantningsevne i fokksnø. Regn har ført til skarelag i alle himmelretninger i forbindelse med dette er det kantkornlag som ikke utgjør noen stor trussel nå, men må følges med på. Lite snø i terrenget, ok skiføre i østvendte definerte leområder. Stabilisering av fokksnø vil fortsette. Hvis kaldt fremover vil kantkornlag utvikles. Varslet faregrad er riktig Fokksnø er mest fremtredende skredproblem nå, men relativt raskt vil det også gå over til å kreve stor tb.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Roligere vær i dag, men relativt god blåst fra vest i dag også. Kombinert med minusgrader er det surt i fjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe vindtransport inn i østvendte leområder.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøen er preget av kraftig vind fra vest siste dager. Vestvendte områder og utsatt terreng er avblåst, eller har veldig lite snø og da gjerne skare. Østvendte, definerte leområder kan ha godt med snø og noe av det er av løsere kvalitet. All snø er vindpåvirket i en eller annen forstand også et stykke ned i skogen. Det finnes noe løs snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ over 900 moh Skredproblemet er allerede i ferd med å stabilisere seg.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet registrert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

ObsID: 173651

Hallingdal / ÅL

Snø

01.01.2019 kl. 08:32

946 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra NV ↘ 10% skyer Stor variasjon i vindstyrke. Ofte nesten vindstille, så plutselig et ordentlig pust.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Få cm med snø flyttes rundt på toppen av våt og hard gammel snøoverflate. Ingen vindtransport av det gamle våte snødekket.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Noen cm med tørr nysnø på toppen av snøen det regnet på i går. Øvre cm eller to av det gamle snødekket har fryst til skare, fortsatt vått under.

ObsID: 173415

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org