Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mindre vind og nysnø gir ferske fokksnøflak tid til stabilisering. Nær skogrensen er det mest tørr snø tilgjengelig for vinden, så her vil det være størst utbredelse på ferske fokksnøflak. Der snødekket er tynt/mykt kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag ved bakken. Der det er mye snø, kan skredene bli str 2 middels store.
Den siste tiden har det kommet nysnø med periodevis mye vind fra S-V. Over ca 900 moh er snøen vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det er tilnærmet avblåst på rygger og topper. I leområder ligger det stedvis mye snø, og det finnes fokksnø med varierende vindpåvirkning og hardhet. I skogen ligger det løs snø.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn ved bakken i de fleste himmelretninger. Det kan være mulig å påvirke dette der snødekket er tynt/mykt, men utbredelsen virker å være begrenset. Det finnes også stedvis rundt skarelag, men dette virker å være lite aktivt.
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-9 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / ÅL

Snø

14.12.2019 kl. 12:42

1026 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Pålagring i V-vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  4F lett vindtransportert snø i V-vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Terrenget er stort sett snødekt unntatt de mest eksponerte ryggene som er avblåst. Fokksnø i de fleste himmelretninger, ferskest i V-vendte heng som har fått påfyll i natt og fortsatt får. Mest myke dyner her ved tregrensa, antagelig mer vindpakket høgere på fjellet.

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noe skredaktivitet, men heller ikke sikt til mye skredterreng

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest fram i dagen skredproblem er dårlig binding i fersk fokksnø. Kantkornlag lurer lenger nede i snødekket, men utbredelsen som skredproblem er liten. Pålagring skjer fortsatt i V-vendte sider. Gunstig temp for stabilisering slik at i sum vil situasjonen i fokksnøen bli uendret. Tilstanden til kantkornlag vil også være nokså uendret så lenge det er mild og skyet og ingen markant temp.gradient i snøen. Varslet faregrad er riktig Bra varsel!

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Lavt skydekke og lett snøvær

Tester

ECTN5@15cmQ2 God Brudd i sjikt i fersk fokksnø. Ikke forplantning da snøen er laust pakka. Kan tenkes at det er mer vindpakket høgere på fjellet og dermed mer flakdannelse

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Finner kantkornlag i dagens observasjon også, men overliggende lag har liten evne til bruddforplantning. Ved tester slår en istykker overliggende sprø skarelag uten tegn til mer dramatikk. Utbredelse som skredproblem er veldig begrenset

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1100 moh Fokksnøen viser liten evne til bruddforplantning her ved tregrensa, må ta høyde for mer vindpakking og muligens skred str 2 høgere på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø fra i natt i V-vendte sider. Små mengder og mykt her ved tregrensa. Pålagring foregår fortsatt. Ellers ingen tegn på ustabilitet fra snødekket

Snøprofil

18 cm 4F DF/DFbk 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 38 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D -4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202052

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

14.12.2019 kl. 10:43

1233 moh

Eirik (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  0-30cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  70-120cm

Snøprofil

0-30cm pakket sukkersnø 30 cm glasskarelag 30-70cm sukkersnø 70 cm glasskarelag 70-120 homogent snølag, vindpåvirket, semihard 120-125 pudder 125 cm totaldybde

ObsID: 202034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org