Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 28.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke mot kvelden vil mest truleg ikkje medøre noko nye skredproblem sidan det er lite laus snø som kan flyttast. Fokksnøen som vart danna i helga og i byrjinga av veka vil stabilisere seg, men det vil framleis vere mogeleg å løyse ut skred i denne.
Snøoverflata består for det meste av hard fokksnø, men det er også mogeleg å finne områder med mjukare snø. Mest fokksnø finn ein i austvendte leområder. Snøen ligg nokonlunde jamnt fordelt i terrenget. Vindutsatte områder er stadvis avblåst ned til skare. Det gamle, underliggande snødekket vert rekna som stabilt.
Det finst kantkornlag høgt i snødekket, men det er framleis lite overliggande snø over dette. Det er også kantkornlag ved bakke og i samband med skarelag i nokre områder, men dette er ikkje aktive skredproblem.
Tysdag vert det observert snøfokk på Hemsedalsfjellet. Observasjoner fra Hemsedal måndag viser at kantkorn har utvikla seg høgt i snødekket. Temperaturgradienten i snødekket tilseier at denne utviklinga kan halde fram.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -12 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / GOL

Snø

27.02.2020 kl. 11:54

1114 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Bilde av tynt snødekke. Skare og begerkrystaller.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er hakket mer stabilt i denne delen av regionen enn lenger vest. Det er vanskelig å løse ut skred i fokksnøen og vi finner ikke utviklede kantkorn nedover i snøpakka. Med fortsatt kaldt vær, kan kantkorn utvikle seg i lag nedover i snøpakka, men det virker å gå sakte. Ingen store forandringer før endringer i været. Varslet faregrad er riktig I denne delen av regionen er faregraden på en lav 2-er.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Mindre snø i denne delen av regionen enn lenger vest (der vi var i går), men også her godt med fokksnøansamlinger i østlige heng. I vestlig heng tynnere snødekke. Rygger og topper er avblåst ned til gammel skare, og har tynt snødekke(30 cm) som kun består av grovkornet snø med begerkrystaller. Under tregrensa finnes det 10-20 cm med løs snø tilgjengelig for transport.

Tester

ECTN20@10cmQ2 God Brudd i fokksnøen. Bruddet er glatt, men flaket må nesten dyttes ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -10 °C 3 m/s fra S ↑ 60% skyer Det drysser lett snø ut av høye skyer. Sol innimellom.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

ObsID: 217788

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

27.02.2020 kl. 11:52

1341 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skjerma østvendt terreng. Hard og jevn, kald fokksnø. Litt spenninger I den, men øverste del er tjukk og hard slik at den er vanskelig for skiløper å påvirke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Spor i hard fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekke på utsatt sted.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold, men det er sjiktoverganger I fokksnø og fokksnø har spenninger grunnet kulde siste par døgn. Det skal etter min mening stor tb for å påvirke fokksnø, men jeg så et skavlbrekk som hadde løst ut et str 1,5 flakskred for kanskje et døgn siden. Ikke overflaterim observert. Kulda har gått lengre ned i snødekket, men ingen alarmerende utvikling av kantkorn. Det er mer gradvis større deler av fokksnøen får kanting. Nysnø som er meldt vil legge seg på hard, tørr overflate I østvendte heng. I vestvendt er det en del skare, men også mye terreng og stein som stikker opp. Varslet faregrad er riktig Svak fg 2 slik jeg ser det i dag. Muligens fg 1.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke på omkringliggende fjell heller

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Skare til ca 800 moh. Vindpåvirket snø, selv i skogen fra ca 900 moh. Over dette er all snø i en eller annen grad vindpåvirket med ulik fasthet. Godt skjermet østvendt terreng har jevn overflate og fast hard fokksnø der ski knapt setter spor. En del skare på utsatte plasser og småskavler på flate partier. Ikke overflaterim observert i dag. 1 cm PP nysnø I dag som blir frakta til ørsmå flak i n vendte leområder over skogen. Østvendte leområder har klart mest snø og det er mye avblåst terreng. Som vender mot vest.

Tester

LBT@50cmQ2 Innad i fokksnø, sjiktovergang

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -11 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Kaldere de siste par dager. Surt på fjellet i dag med konstant trekk hele turen og vindfullt på toppen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 900 moh

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F FCxr 1 mm/0 mm D, 60 cm K MF/FC 0 mm/0 mm D -11 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 217845

Hallingdal / GOL

Snø

27.02.2020 kl. 11:25

1083 moh

Andreas@nve (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten En tur helt øst i regionen i dag for å se på ulikheter og lokale forskjeller. Det store bildet er ganske likt, men fokksnøen virker mer stabil her. Ingen faretegn eller skredaktivitet observert, så et eldre str 1,5 flakskred i SØ på ca 1150 moh. Det er høy temperaturgradient i øvre 20 cm av snødekket nå og forholdene ligger til rette for oppbyggende omvandling i snødekket (se temp profil fra steinar i samme området https://api.nve.no/hydrology/regobs/plot_v1.0/SnowProfile/217795) Varslet faregrad er riktig Faregraden her helt øst i regionen virker noe lavere og fokksnøen nærmer seg svært vanskelig å løse ut i noen bratte heng, str 2

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

270 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket virker jevnere fordelt her øst i regionen. Men fortsatt noe mer i Ø og terreng som samler fokksnø etter mye vind fra vestlig kant tidligere. Snøoverflaten over skoggrensa veksler mellom vindpakket hard og myk fokksnø, avblåst til gammel skare på vindutsatte steder og rygger. I skjermede formasjoner ligger det fortsatt løs og tørr snø. Under skoggrensa er snøen i hovedsak tørr og løs (ca 15 cm). Det finnes kantkorn og begerkrystaller under skarelag og ned mot bakken i gammelt snødekke, men disse lagene er for tiden reaktive og viser ingen dårlige egenskaper eller utslag i tester. De regnes derfor ikke som aktive skredproblem.

Tester

ECTN23@35cmQ3 God Nedføyket lag av løsere snø

ECTN14@20cmQ2 God Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt og overblikk. Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Her helt øst i regionen nærmer vi oss svært vanskelig å løse ut og dermed en FG 1. Tenker likevel faregrad 2 er riktig for regionen som helhet pr i dag.

ObsID: 217755

Hallingdal / GOL

Snø

27.02.2020 kl. 11:08

1070 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot Ø. I forgrunnen myk vindpakka snø i lun formasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot NV. Leheng med fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket virker gjennomgående stabilt i den østlige delen av regionen, med skredproblem knyttet til ustabil fokksnø har begrenset utbredelse. Fg1 her, men i varselet må en ta høyde for større utbredelse på fokksnøproblem vest i regionen Kaldt, så ytterligere stabilisering går sakte. Høy temperaturgradient høyt i snødekke kan gi gode vekstforhold for kantkorn nær snøoverflata Varslet faregrad er riktig Lander på fg1 øst i regionen, men erfaring fra vestlige deler av regionen tilsier at fg 2 er riktig samlet sett

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred. Noe skredterreng med små SØ-Ø-vendte heng. Ett eldre skred str 1-2 som kan ha startet som skavlbrudd

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr I skogen og i lune formasjoner 10-15 cm ubunden snø. Ellers fokksnø med varierende fasthet i heng mot NØ-SØ. På rygger og rabber og S-V-vendt terreng er det avblåst ned til gamle harde skarelag og tynt snødekke. Ørlite nysnø fra i natt, stjerner og plater kan mistenkes for å være overflaterim men er nysnø.

Tester

LBT@20cmQ2 Måtte legge på mye kraft for å få brudd. Tynt sjikt med lett omdannet snøkrystaller

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket virker generelt stabilt

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Forholdsvis kaldt i natt og ørlite snø. Oppklaring utover dagen og tiltagende vind fra S-SØ

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Snøprofil og LBT viser generelt god stabilitet i snødekket. I enkelte heng kan en finne lommer med ustabil sjiktning i fokksnøen, men i de fleste heng er fokksnøen hard og kompakt og tåler veldig stor tilleggsbelastning.

Snøprofil

1 cm F- PP 2 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 35 cm P- RG 0 mm, 45 cm P+ RG 0 mm D -10 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10,3 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6,2 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen NØ-vendt heng med relativt mye fokksnø. Totalt ca 2 meter snø

ObsID: 217795

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

27.02.2020 kl. 10:43

906 moh

Espen Granan (*****)

Notater

-7,5 grader i lufta -8,6 grader på snøoverflaten

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen respons i svake lag rundt skarelag. Hovedskredproblem er ustabilitet i fokksnøen, men dette virker å ha begrenset utbredelse der vi observerte. Ingenting som tyder på skytende sprekker og evne til bruddforplantning der vi var. Varslet faregrad er riktig Helt øst i regionen er det nok fg 1, men observasjon fra lenger vest i går, viser at fg 2 er riktig for regionen.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På vindutsatte steder ned til 10 cm. Lommer i østlige fjellsider der det har samlet seg 2-3m hard fokksnø. Ca 15 cm løs ubunden snø i skogen.

Tester

LBT@10cmQ3 Svært stabilt snødekke. Ingen respons på LBT. Dro ut øverste fokksnøen med spaden.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 4 m/s fra S ↑ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snøprofil

Total snødybde 95cm. 10-15 cm fokksnø øverst. Deretter flere skarelag. Et skarelag ca 20cm ned hadde svært løs begynnende kantkorn 1-3 mm. Nederste 30 cm var kompakt smelteomvandlet. Ingen respons på LBT.

ObsID: 217796

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 16:09

1222 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Bildet tatt sørvestover og viser snøfordeling og snøoverflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes enkelte små lommer av fersk fokksnø fra i går som kan være lett å løse ut, men disse er få og små. Det store bildet er eldre fokksnøflak som skal stor belastning til får å påvirke. Mest utbredt i terreng mot Ø. Tester viser ingen evne til bruddforplantning i eldre eller nyere fokksnøflak. Det finnes kantkorn og beger i eldre snødekke og mot bakken hvor tynt snødekke. Men dette er ikke noe aktivt skredproblem, ettersom det ikke viser dårlige egenskaper og ligger under hard fokksnø og skarelag. Uforandret med ventet vær. Varslet faregrad er riktig Opplever ikke fokksnø som problem i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Så noen 3 stk) eldre flakskred (str 1-2) som hadde gått i NØ-Ø vendt terreng over ca 1150 moh. Men ikke noe ferskt

Snødekke

320 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Snøoverflaten består over skogen av fokksnø med ulik hardhet. I beskyttede formasjoner og i skogen finnes løs snø. Mye vind fra V har gitt størst snømengder i østvendt terreng og formasjoner som samler snø. Vindutsatte rygger og kuler er stedvis avblåst til gammelt skarelag. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn under skare og beger mot bakken ved tynnere snødekke. Men disse lagene ligger nå under tykke lag med fokksnø, og regnes derfor ikke som noe aktivt skredproblem.

Tester

ECTN23@14cmQ3 God Går til brudd i dårlig bindiger innad i fokksnøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det ligger enkelte små lommer med fersk fokksnø fra i går, men utbredelsen er liten. Eldre fokksnøansamlinger mot Ø dominerer bildet.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Rolig kaldt vintervær og sol

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snøprofil

45 cm 1F+ /P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/1 mm D, 21 cm P+ RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 47,5 cm P/1F MF/FCxr 1 mm/1 mm, 15 cm F+ DH 3 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8,3 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm NB! Denne profilen er representativ for tynt snødekke, med eldre fokksnøflak over.

ObsID: 217610

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 14:19

1214 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Forgrunn: vindpakket NØ-vendt, bakgrunn: V-vendt side med lommer med fersk fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Ustabil fokksnø er eneste aktuelle skredproblem, i form av ustabile sjikt eller nedføyka nysnø. Ferskest fokksnø i V-vendte heng men ubetydelige mengder. Kaldt, så ytterligere stabilisering tar tid. Fortsatt en del ubunden snø til vindtransport i lune formasjoner Varslet faregrad er riktig Riktig å justere utsatt sektor til Ø-vendt

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen eldre skred str 2 i NØ-vendte heng i Sudndalen, antagelig fra søndag. Ingen ferske skred i området Sudndalen-Hallingskarvet

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Fokksnø i de fleste hellingsretninger, på vindutsatte rygger og rabber avblåst til gammelt hardt snødekke. Mest fokksnø i heng mot NØ-Ø, denne har fått noen dager å stabilisere seg på. Ferskest fokksnø i heng mot V, men bare små mengder i små lommer. Ubunden snø 10-20 cm i skogen og i lune formasjoner.

Tester

ECTN23@14cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Litt fersk vindtransportert snø i heng mot V etter kortvarig vindvær i går. Kun små mengder

Vær

Ikke nedbør -14 °C 1 m/s fra Ø ← 10% skyer Kaldt, stille og klart

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Ferskest fokksnø i heng mot V etter kortvarig vind fra Ø i går, men kun små mengder med liten utbredelse. Mer fokksnø i heng mot N-Ø-SØ, denne har fått noen dager på å stabilisere seg og virker jevnt over stabil. Snøprofil og ECT viser at det fins sjiktning i fokksnøen, men krever stor tilleggsbelastning for å få brudd.

Snøprofil

2 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 60 cm P RG 0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen 320 cm totalt. Representativ for Ø-vendt side med innblåst fokksnø

ObsID: 217619

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 14:18

1214 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilitetstester tyder på at det er instabilitet i den ferske fokksnøen som kan utgjøre et skredproblem, men utbredelsen på denne pbsturen virker å være begrenset. Lenger vest i regionen kan det være mer nysnø og dermed noe større utbredelse på fokksnøproblemet. Snøprofil viser at snødekket under fokksnøen består av enkelte svakere lag rundt skarelag, samt tykt lag med velutviklet kantkorn ved bunnen. Disse virker ikke nå å være et skredproblem, men bør følges med på. Ved kalde temperaturer vil fokksnøen bruke tid på å stabilisere seg. Fokksnøproblemet vil derfor fortsatt være tilstede, til temperaturen stiger. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det ligger en del ubundet tørr løssnø i skogen. Over skoggrensen er snødekket i større grad vindpåvirket. Økende hardhet med høyden. Det ligger lommer med mykere flak. På vindutsatte steder er den siste nysnøen blåst vekk ned til gammel fokksnø eller skare.

Tester

ECTN24@14cmQ2 God Brudd i fokksnøen, men ikke forplantning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -14 °C 1 m/s fra V → 5% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Det kan finnes lommer med myke flak som det er mulig å påvirke. Snødekket viser liten evne til bruddforplantning, så fjernutløsning og skytende sprekker virker lite sannsynlig.

Snøprofil

2 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, 1 cm 1F RG D, 60 cm P RG D 1 test knyttet til snøprofilen Hatt fokus på fokksnø og funnet sted med innblåst snø med vind fra vest. Total snødybde på stedet er 320 cm, men ikke gravd til bunnen.

ObsID: 217616

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 14:09

1222 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Eldbjorg@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er lett å løse ut skred i det tynne øverste laget, men med denne tykkelsen vil ikke skredene bli store. Å løse ut større skred (brudd lenger ned i snøpakka) krevde større tilleggsbelastning. Vi fant begerkrystaller nede ved bakken, men dette lå stort sett under mange lag med fokksnø. Kan påvirkes der snøpakka er tynn. Det vil antakelig ikke skje så mye før det kommer mer vær. Varslet faregrad er riktig Ok, men i dette området tror jeg man gjerne kunne satt "små skred" ved "liten tilleggbelastning" elller "middels store skred" ved "stor tilleggsbelastning". Det spørs hva man fokuserer på.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Under tregrensa er det 20-30 cm løssnø. Over skoggrensa er snøen stort sett vindpåvirket i ulik grad, men det finnes også noe løs snø i senkninger i terrenget.

Tester

ECTN23@18cmQ3 God Denne testen ble tatt på en annen snøprofil enn den som vises i denne observasjonen. Testen ble tatt i et østvendt heng med mye fokksnø og total snødybde 3,2 meter.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 20% skyer Slørskyer. Sola skinte stort sett i gjennom.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh I en vestvendt helning fikk løst ut det øverste fokksnøflaket lett. Laget var kun 5-8 cm tykt. Der vi tok snøprofilen, fant vi ikke dette laget og her gikk bruddet lenger nede i snøpakka og var vanskeligere å løse ut.

Snøprofil

45 cm 1F/1F-P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F/4F-1F RG 1 mm/0 mm D, 21 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 42,5 cm P FC/FCxr 1 mm/0 mm D, 15 cm F DH 3 mm/0 mm D -2,5 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 45 cm, -3,3 °C @ 55 cm, -3,9 °C @ 65 cm, -4,3 °C @ 75 cm, -5 °C @ 85 cm, -6,4 °C @ 95 cm, -8,3 °C @ 105 cm, -11 °C @ 115 cm, -16 °C @ 125 cm Profil representativ for der det er tynnere snødekke.

ObsID: 217583

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 13:34

1222 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er preget av vind. Hovedsaklig fra vest, men det har også kommet noe vind fra øst de siste dagene. Hovedskredproblem ligger i østlig sektor pga vind i helga, men fokksnøen her har stabilisert seg bra. ECT gav brudd ved 24 slag, men ingen forplantning. Fokksnø i vestlig sektor fra de siste dagne er mindre stabil, men flaket er bare 2-5 cm tykt og vil bare gi str 1 skred. Det ligger kantkorn under skare og ved bakken. Disse lagene ligger under harde lag av kantkorn og skare og vil ikke utgjøre noe problem. Det er noe snø tilgjengelig for transport i enkelte områder. Kaldt vær framover vil gjøre at stabiliseringsprosessen går saktere, men snødekket er allerede forholdsvis stabilt. Kaldt vær vil kunne gi mer kantkorn. Varslet faregrad er riktig Faregrad og skredproblem er riktig, men skredproblemet fins nok mest i østlig sektor

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen eldre skred i nordlig/nordøstlig sektor observert med løsneområdet på rundt 1150 moh. Ingen ferske skred observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snøoverflaten varrierer mellom vindpakket myk, vindpakket har og noen steder litt løs snø

Tester

ECTN24@14cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Klart og kaldt vær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snøprofil

2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 60 cm P RG 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Total dybde 320 cm. Representantativ for fokksnø i østside

ObsID: 217591

Hallingdal / ÅL

Snø

26.02.2020 kl. 13:30

1054 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Markus@NVE

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -9 °C 10% skyer

ObsID: 217567

Hallingdal / HOL

Snø

26.02.2020 kl. 12:39

1160 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Eldbjorg@MET
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Vindtegn. Blir tatt mot nord.

Notater

ObsID: 217579

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org