Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det kan finnes områder med vedvarende svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning og litt nysnø utover dagen fører til at det i leheng vil dannes ferske fokksnøflak som lett kan påvirkes. I naboregionen Vest-Finnmark er det siste tiden observert utvikling av kantkorn i overflaten. Dette er trolig mindre utbredt i denne regionen, men om de skulle finnes og får føyke ned, så vil det kunne utgjøre et nytt skredproblem. Flak som blir liggende over et slikt kantkornlag vil være svært lette å løse ut, så vær oppmerksom der det dannes fersk fokksnø. Vær fortsatt oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke. Flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store.
Forrige uke kom det endel nysnø i kombinasjon med en del vind fra NV, så nysnøen ble flyttet inn i leområder og bundet i fokksnøflak av ulik hardhet. Siste dagers klarvær har sannsynligvis fuktet snøoverflaten der sola har tatt tak. Vindutsatte steder er avblåst, men i skjermede formasjoner finnes mer snø.
I nærheten av Billefjord ble det forrige helg observert et lag med små kantkorn mellom skare og siste fokksnø. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men det er svært vanskelig å påvirke dette nå.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-13 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nedbør fra øst om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.05.2021 kl. 23:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C E69 (0moh) kl 23:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271489

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

05.05.2021 kl. 21:54

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner godt .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C 889 (0moh) kl 21:54 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 271488

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.05.2021 kl. 22:40

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø å natte frost . Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C E69 (0moh) kl 22:40 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271267

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org