Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 23.04.2021

1
Liten
Publisert:

Bygevær kan gi ustabile fokksnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold. Bygevær gjør at det kan legge seg opp ferske fokksnøflak i enkelte heng, vær spesielt forsiktig hvis det ligger fersk fokksnø over solskare.
Kaldere vær gjør at det har dannet seg en skare over våt smelteomvandlet snø mange steder. I nordlige deler av regionen er det lite snø i lavlandet med en del oppstikkende stein på rygger og hauger.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i tilknytning til skarelag og ved bakken. I lavlandet er lagene gjennomfuktet. Det skal mye til for å få noen respons i de svake lagene, men det kan være mulig der snødekket er tynt.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-7 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stor usikkerhet i både vindretning/styrke og nedbørmengder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

23.04.2021 kl. 19:31

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost fremmover .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 0 °C Skipsfjord å E69 mot Hønsa (0moh) kl 19:31 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 269932

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.04.2021 kl. 15:00

277 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bilde er tatt mot vest og viser snømengde i SØ, Ø, NØ og N vendte sider. Som er de sidene med mest snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Skredproblemet finnes over store deler av terrenget. Skred størrelse 1 (små) forventes på plasser hvor det lar seg løse ut. Naturlig utløste skred størrelse 2 (middels store) kan gå på plasser det normalt går naturlig utløste skred på våren

Skredfarevurdering

1 Liten Våte løssnøskred er det eneste skredproblemet. Det finnes over store deler av terrenget, og er svært vanskelig å løse ut. Skred størrelse 1 (små) forventes på plasser hvor det lar seg løse ut Smelting går veldig fort nå. Ved stigende temperaturer, kan skred størrelse 2 (middels store) gå på plasser det normalt går naturlig utløste skred på våren. Det sner også, selv om det ikke er meldt. Snøbyger med vind i tillegg, kan føre til dårlig binding mellom fokksnøflak i sider med mye skygge Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 0,9 °C 5 m/s fra SV ↗ 20% skyer Delvis skyet, lite vind og mildt

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt Lite lag med nysnø, fra torsdag. Ellers ett jevnt lag med smelteformer over hele terrenget. Noen plasser i skygge har snødekket ett synt lag med smelte-fryse-skare

Snøprofil

2 cm 4F DF 2 mm W, 60 cm K MFcr/MF 2 mm V, 38 cm 1F MF 2 mm W -0,5 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 100 cm

ObsID: 270033

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

21.04.2021 kl. 23:45

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har stabilisert sæ..

Vær

Regn 5 °C Nordvågen (0moh) kl 23:45 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 269618

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

20.04.2021 kl. 23:25

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Fin værmelding å rolig tining.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hele kontrakten (0moh) kl 23:25 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 269497

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

20.04.2021 kl. 21:08

251 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johan@obskorps

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Det har gått små løssnøskred og små skavlbrekk i dette henget i flere uker pga. solinnstråling. Ett flakskred gått siste døgn. Sees i midten av bilde.

ObsID: 269490

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

20.04.2021 kl. 12:48

69 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

20. apr 12:49 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 539 moh og sluttet på 231 moh I renne eller forsenkning Antakeligvis gått siste 1-2 døgn

ObsID: 269449

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

20.04.2021 kl. 08:44

385 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@obskorps

Skredhendelse

20. apr 08:45 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 374 moh og sluttet på 315 moh Brattheng Skredet har gått ned til bakken. Antakelig har kantkorn/begerkrystaller ved bakken blitt påvirket. Skredet har gått siste 24 timer

ObsID: 269394

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org