Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 19.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker utover dagen når temperaturen stiger og sola tar tak. Det mest utsatte sektoren følger sola. Det forventes våte skred i fjellsider som vender mot sola. Hold god avstand til utløpssoner for både skred og skavler! Prognosen natt til mandag er litt usikker om det blir skyfritt eller skydekke. Skyfritt og nattefrost vil gi skare og lav skredfare tidlig på morgenen, mens skydekke vil forhindre skaredannelse og som gjør at snøoverflaten er myk og våt allerede fra morgenen av. Det er kantkornlag i indre strøk. Om varmen klarer å komme ned til disse lagene, så kan det gå et og annet større skred, men det er usikkert hvorvidt det skjer.
I nordlige deler av regionen er det lite snø i lavlandet med endel oppstikkende stein på rygger og hauger. I høyden er det noe mer snø, men snøoverflaten preges av å være påvirket av milde temperaturer siste par døgn. I sørlige deler av regionen er det opphopning av vann rundt skarelag høyt i snødekket. Snøoverflaten rapporteres om å være våt i heng som vender mot sola, mens i skyggen dannes det skarelag. I fjellene rundt Porsanger er det større sjanse for å treffe på fokksnøflak.
I indre del av regionen finnes det vedvarende svake lag med kantkorn i sammenheng med skare og som begerkrystaller ved bakken. Ved tynt snødekke kan disse påvirkes, men i skogen er disse nå blitt fuktig grunnet sol, regn og milde temperaturer og vil gradvis miste sine ugunstige egenskaper. Der snødekket er tykkere er det vanskelig å få respons i de svake lagene.
Natt til søndag har det vært nattefrost rundt Porsanger, mens i nordlige deler av regionen har det vært noen få plussgrader om natta.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-10 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris. Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.04.2021 kl. 21:43

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å lite snø I fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær melding.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 6 °C E69 Hønsa til Honningsvåg (0moh) kl 21:43 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 268346

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.04.2021 kl. 22:25

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø.. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 6 °C Fv til Nordvågen (0moh) kl 22:25 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 268198

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.04.2021 kl. 22:24

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn å vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værmelding .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Novva å kåfjord. (0moh) kl 22:24 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 268044

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.04.2021 kl. 14:42

269 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect 3 mm
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP14@33cmQ1 Middels

LBT@75cmQ3 Ved isolering

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er veldig fuktig og vann har hopet seg opp oppe i snødekket. Hele snødekket er fuktig. Der finnes fortsatt kantkornlag under skare mot bakken med begerkrystaller. Dette laget er tykt og luftig. Gikk mye drønn i snøen mot dette laget under tregrensen i områder med tynt snødekke. Tester indikerer at kantkornlag er vanskelig å påvirke I områder med tykkere snødekke. Opphopning av vann og fokksnø høyere til fjells er nok mest aktuelle problem per nå. Disse er lett å utløse, men har lavere bruddforplantningsevne og forventet skredstørelse er str 2. Forventer også små løssnøskred pga solinnstråling. Denne uken har første skikkelig gjennomfukting av snødekket skjedd, regner med at forholdene vil stabilisere seg etter dette. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Studer sørvendt stor fjellside med kikkert. Ikke sett skred, men mye "snøballer " fra skavler.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vannmettet snø etter regnvær torsdag og fredag

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye drønn i områder med tynnere snødekke under snøen. Går i kantkornlag under skare mot bakken

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Skredene blir størst i himmelretninger som har samlet mest snø

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 0 moh Vannopphopning over skarelag. Bryter mot løsere fokksnø under.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s 20% skyer Pent vær og sol. Stor temperaturstigning fra tidligere I uka.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 10 moh Våt løssnø Våt Mest snø I sørlig og østlig himmelretning. Snøoverflaten er våt. På tur ned hadde det dannet seg solskare i skyggen. Områder med tynt snødekke er i ferd med å smelte ned til bakken. Fortsatt ujevnt fordelte snømengder. Bart på topper og rabber.

Snøprofil

14 cm 4F MF W, 1 cm MFcr M, 17 cm 1F MF M Ser tydelig opphopning av vann mot skaren under. Stor vannmentning i bunn av laget ., 1 cm I MFcr M, 17 cm P RG 2 mm M, 1 cm I MFcr M, 12 cm 4F FC/MF 3 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 268042

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.04.2021 kl. 13:31

180 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  3 mm grid
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP2@20cmQ2 Dårlig

LBT@20cmQ2 Svært lett

Snøprofil

4 cm 4F MF W, 6 cm 1F MF M, 5 cm 1F MF, 1 cm MFcr, 6 cm P RG M, 1 cm MFcr, 20 cm F MF/FC 3 mm/6 mm M -0,2 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt under tregrensa

ObsID: 268041

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.04.2021 kl. 22:13

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 5 °C E69 (0moh) kl 22:13 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 267896

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org