Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 16.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Det kan gå skred i fersk fokksnø over mildvêrsgrensa, og våte skred under mildvêrsgrensa. Om vedvarande svake lag blir påverka kan det gå store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara vil auke utover dagen, og vere størst i nordlege delar av regionen der det er meldt mest nedbør. Fokksnøflak vil dannast først på dagen, men ettersom temperaturen stig vil det komme regn på snødekket. Over mildvêrsgrensa kan det vere lett å løyse ut skred i vindtransportert snø, medan det under mildvêrsgrensa kan gå våte laussnø- og flakskred. Det er usikkert om mildvêret er nok til å påverke dei vedvarande svake laga som ligg djupt i snødekket i indre delar av regionen. Om det er det, vil det kunne gå store skred.
Nysnø som kjem i kombinasjon med vind vil legge seg oppå det eksisterande harde snødekket, som består av vindpåverka og smelteomdanna snø. Sidan vinden har vore så sterk er det stadvis avblåst til bakken eller gamal skare.
I indre del av regionen finnast det vedvarande svake lag med kantkorn i samband med skare og som begerkrystallar ved bakken. Desse er svært vanskelege å påverke sidan dei ligg under hard snø.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-2 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i ytre strøk. Periodevis sterk kuling i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.04.2021 kl. 22:13

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C E69 (0moh) kl 22:13 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 267896

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.04.2021 kl. 21:58

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Uforandret skredfare neste døgn: Regn å mildvær .

Vær

Regn 2 °C Skipsfjord (0moh) kl 21:58 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 267717

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

15.04.2021 kl. 15:00

263 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  jevnere snødekke, enn tidligere i vinter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Tørt i snødekke over 200m. Skare noen få plasser i terrenget. Jevnt fordelt snødekke, men med mere snø i SØ, Ø, NØ vendte sider

Skredfarevurdering

1 Liten God stabilitet i snødekket ved observasjon. Men nedføyket lag med nysnø som er (vanskelig å løse ut) finnes i deler av terrenget. Som i forsenkninger, leheng og under skavler. Men endring i værsituasjon, som følge av mye regn og raskt stigende temperaturer. Fører til en rask endring av snødekket og skredproblem Påbegynt nedbør fra torsdags kveld, kombinert med kraftig regn hele fredag og sannsynligvis lørdag. Gjør at utløsbarhet for naturlig utløste skred i løpet av fredag, vurderes til "Stor" pålagring eller svekkelse. Grunnet svært stor pålagring eller svekkelse av ett eksisterende snødekke som ellers er vanskelig å løse ut Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S Skredproblemet finnes i deler av terrenget. Som i forsenkninger, leheng og under skavler

Vær

Ikke nedbør -1,7 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Overskyet, lite vind og mildt ved havnivå

Tester

ECTN17@46cmQ3

ECTN13@16cmQ3

Snøprofil

16 cm 4F DF 1 mm D, 30 cm F PP 2 mm D, 40 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr 1 mm/1 mm D, 14 cm P RG 0 mm M -2,5 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -1,8 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267727

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.04.2021 kl. 21:00

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder samme være.

Vær

Sludd 0 °C Sarnes å Nordvågen (0moh) kl 21:10 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 267501

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

14.04.2021 kl. 14:48

267 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps

Vær

Snø 15 m/s fra V → Kraftig snøfokk

ObsID: 267476

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.04.2021 kl. 22:47

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø I fjellan. Minkende skredfare neste døgn: Lite nedbør .

Vær

Ikke nedbør -1 °C 889 (100moh) kl 22:47 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 267362

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org