Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 04.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forsatt snøbyger sammen med vind vil danne ferske fokksnøflak i leområder. I høyden, der hvor mildværet ikke har gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø hard, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Men vær særlig varsom i overgang fra tynt til tykt snødekke.
Søndag var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har de siste dagene vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Dette fantes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men sannsynligvis er de ødelagt i lavereliggende områder.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-13 °C til -9 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.03.2021 kl. 20:03

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Kamøyvær (0moh) kl 20:03 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Lite vind.

ObsID: 259288

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

03.03.2021 kl. 22:41

233 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 22:41 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 259057

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.03.2021 kl. 21:53

152 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Hønsa (0moh) kl 21:53 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. EV69 Hønsa - Reinelv er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellan.

ObsID: 259051

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

03.03.2021 kl. 13:00

426 moh

GG (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  GG
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm F PP/DF 1 mm D, 25 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm P/P-K MFcr D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P/4F-1F MFcr D -5,2 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -1 °C @ 120 cm, -0,7 °C @ 130 cm

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Skiftende vær med tidvis mye snøfokk som gir dårlig sikt. Bildet er tatt i et opplett

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Etter regnværet søndag kveld og siste ukes storm er det gamle snødekket hardt. I skogen ligger det ca 5mm regnskare. I tregrensa er det stedvis ca 30 cm svært hard snø med glassert overflate. Siste dager har det kommet ny snø oppå dette.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I leområder (sør-øst) der det legger seg fokksnø sprekker denne lett opp med flytende sprekker

Tester

CTV@25cmQ2 Middels Fikk brudd i øverste laget ved utgraving av profil

Skredproblem

Tørre løssnøskred Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S Innblåst nysnø. Gammelt snødekke (før mandag 1/3) er svært hardt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 259259

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.03.2021 kl. 21:48

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Nordvågen (0moh) kl 21:48 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær.

ObsID: 258823

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

02.03.2021 kl. 18:16

233 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i skredløp langs veg. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Roligere vær og kaldere temperatur får snøenvtil å binde seg.

ObsID: 258811

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

02.03.2021 kl. 07:00

210 moh

Camillidae (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Camillidae
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Camillidae

Ulykke/hendelse

Ikke nådd ned i vårt arbeidsområde (anleggsvei). Ingen skade. Snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestlig og nordvestlig vind, polart lavtrykk

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng

Notater

Fra anleggsområde E69 Skarvbergtunnelen, Skarvbergdalen.

Skredhendelse

2. mar 07:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 197 moh og sluttet på 111 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Grovt estimerte data på avstand ifm oppfølging av anleggsområde.

ObsID: 258792

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.03.2021 kl. 22:42

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Skipsfjord (100moh) kl 22:42 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Det melder snø å kaldere.

ObsID: 258641

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

01.03.2021 kl. 18:48

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vann i snøen. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen faller, snøen fryser til og stabiliserer seg.

ObsID: 258636

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org