Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 01.03.2021

4
Stor
Publisert:

Krevende forhold i fjellet pga. polart lavtrykk med svært kraftig vind som vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Unngå skredterreng

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er forsatt stor fare for naturlig utløste skred. Mulig polart lavtrykk vil passere i løpet av dagen, det er ventet kraftig vind og nysnø. Dette vil danne fersk ustabil fokksnø, som kan løsne naturlig. Det er stor usikkerhet knyttet til lavtrykket, ved mindre vind og nedbør vil også faregraden være lavere. Belastningen av nedbøren kan også løse ut skred i vedvarende svake lag og gi større skred. Der snødekket forsatt er vått vil det kunne løsne våte flakskred først på dagen.
Søndag gikk mildværet opp til ca 800 moh. Tidligere snødekke har vært preget av sterk vind som har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.
Mulig polart lavtrykk gir kraftig vind og snø.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.03.2021 kl. 22:42

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Skipsfjord (100moh) kl 22:42 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Det melder snø å kaldere.

ObsID: 258641

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

01.03.2021 kl. 18:48

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:48 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vann i snøen. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temperaturen faller, snøen fryser til og stabiliserer seg.

ObsID: 258636

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

28.02.2021 kl. 16:35

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Oksevåg (100moh) kl 16:35

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snøen mettes av vann. Bratte skråninger utsatt men generelt lite snø i terreng og skredløp langs veg. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 258400

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.02.2021 kl. 11:39

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig bris, 4C, lette regnbyger. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende nedbør og vind fra sør-vest.

ObsID: 258349

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.02.2021 kl. 21:32

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:33 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, og det som ligger i skredløp har god binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det ventes temperaturstigning og regn.

ObsID: 258261

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.02.2021 kl. 15:31

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hele kontrakten (0moh) kl 15:32 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Hele kontrakten (100 moh) kl 19:44 Sludd, 0,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn å mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det e lite snø i fjellan..

ObsID: 258250

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

27.02.2021 kl. 14:37

274 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nesten bart mange plasser. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX

Vær

Snø -2,1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2, men utbredelse til mange bratte heng

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt nysnø 5cm. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø. Snødekket er veldig fuktig på grensen til våt. Store forskjeller på hvor det ligger snø og hvor mye. Nesten bart mange plasser, spesielt forhøyninger i terrenget

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm M, 60 cm P RG 1 mm M, 4 cm 1F FCxr 2 mm M -2,1 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken finnes over alt i terrenget og flere steder under skare. Selvom skredproblemet vurderes til tørre flakskred, er snøen veldig fuktig på grensen til våt. Når man tar høyde for værmelding framover med 4 varmegrader og regn. Er det svært sannsynlig at problemet framover vil være våte flakskred. Store forskjeller i overflaten av snødekket, sannsynliggjør at problemer med dårlig binding ennå kan være aktivt. Til tross for gunstige temperaturer for omdanning. Da spesielt siden overflaterim (flate krystaller) og tåkerim er observert. Skarelag virker å være sprøtt, sammenlignet med begynnelsen av februar. Det er sannsynligvis sprøtt nokk til at opphoping av vann, ikke vil være et problem med stor utbredelse Omdanning av krystallene i snødekket, har kommet godt i gang. Det er all grunn til å tro at det vil fortsette med temperaturene og nedbør i form av regn framover Varslet faregrad er riktig

ObsID: 258265

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.02.2021 kl. 21:24

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C E69 (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost til i morgen .

ObsID: 258109

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.02.2021 kl. 14:19

216 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@68cmQ3 Middels Gikk i kantkorn ved bakken.

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Væromslag siste døgn. Lette regnbyger i lavlandet. Snø/sludd over 200 meter. Temperaturer like over 0 grafer.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ett tydelig drønn under skoggrensa

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Lite snø. Mest snø i sørvendte hellinger, og mesteparten av snøen i denne sektoren stammer fra bygeværet for 3 uker siden. Avblåst på topper. Svært hard snøoverflate i hele snødekket, også under tregrensen. Både vindpakket og skare i overflaten.

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm D-M, 18 cm 1F RG 0 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken, under og over skare er fortsatt dominerende skredproblem. Lite nedbør siste tid, mye vind fra sør i tillegg til mildvær siste døgn har gjort overliggende lag svært hardt og gjør det vanskelig å påvirke kantkornlaget. Fordi mesteparten av nysnøen siste tid har blitt vindtransportert kan det forventes middels til store skred der formasjonene er store nok. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 258072

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org