Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 27.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag i snødekket. Siden snøoverflaten i hovedsak er hard så skal det litt til for å påvirke de svake lagene, men om en gjør det kan skred bli store. Det er lettest å løse ut skred der snødekket er tynt og/eller myk overflate, men det er også mulig andre steder. Skred kan også fjernutløses. Gunstig temperatur gjør at det skal mer til for å løse ut skred i fokksnøen. Unngå ferdsel i skredterreng.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Skyet.
Litt synkende temperatir utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.02.2021 kl. 21:32

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø, og det som ligger i skredløp har god binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Det ventes temperaturstigning og regn.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:33 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258261

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.02.2021 kl. 15:31

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn å mye vind. Uforandret skredfare neste døgn: Det e lite snø i fjellan..

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hele kontrakten (0moh) kl 15:32 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Hele kontrakten (100 moh) kl 19:44 Sludd, 0,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

ObsID: 258250

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

27.02.2021 kl. 14:37

274 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nesten bart mange plasser. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2, men utbredelse til mange bratte heng

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken finnes over alt i terrenget og flere steder under skare. Selvom skredproblemet vurderes til tørre flakskred, er snøen veldig fuktig på grensen til våt. Når man tar høyde for værmelding framover med 4 varmegrader og regn. Er det svært sannsynlig at problemet framover vil være våte flakskred. Store forskjeller i overflaten av snødekket, sannsynliggjør at problemer med dårlig binding ennå kan være aktivt. Til tross for gunstige temperaturer for omdanning. Da spesielt siden overflaterim (flate krystaller) og tåkerim er observert. Skarelag virker å være sprøtt, sammenlignet med begynnelsen av februar. Det er sannsynligvis sprøtt nokk til at opphoping av vann, ikke vil være et problem med stor utbredelse Omdanning av krystallene i snødekket, har kommet godt i gang. Det er all grunn til å tro at det vil fortsette med temperaturene og nedbør i form av regn framover Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2,1 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt nysnø 5cm. Veldig vindpåvirket med flere store haler av fokksnø. Snødekket er veldig fuktig på grensen til våt. Store forskjeller på hvor det ligger snø og hvor mye. Nesten bart mange plasser, spesielt forhøyninger i terrenget

Tester

ECTX

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm M, 60 cm P RG 1 mm M, 4 cm 1F FCxr 2 mm M -2,1 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258265

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.02.2021 kl. 21:24

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildvær. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost til i morgen .

Vær

Snø 0 °C E69 (0moh) kl 21:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 258109

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.02.2021 kl. 14:19

216 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@68cmQ3 Middels Gikk i kantkorn ved bakken.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ett tydelig drønn under skoggrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ved bakken, under og over skare er fortsatt dominerende skredproblem. Lite nedbør siste tid, mye vind fra sør i tillegg til mildvær siste døgn har gjort overliggende lag svært hardt og gjør det vanskelig å påvirke kantkornlaget. Fordi mesteparten av nysnøen siste tid har blitt vindtransportert kan det forventes middels til store skred der formasjonene er store nok. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 1 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Væromslag siste døgn. Lette regnbyger i lavlandet. Snø/sludd over 200 meter. Temperaturer like over 0 grafer.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Lite snø. Mest snø i sørvendte hellinger, og mesteparten av snøen i denne sektoren stammer fra bygeværet for 3 uker siden. Avblåst på topper. Svært hard snøoverflate i hele snødekket, også under tregrensen. Både vindpakket og skare i overflaten.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm K RG 0 mm D-M, 18 cm 1F RG 0 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -0,5 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3,5 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258072

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 22:59

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 257906

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. feb 12:05 (+01:00) - 23. feb 12:05 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 257628

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org