Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 25.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng. Skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag i snødekket. Siden snøoverflaten i hovedsak er hard så skal det litt til for å påvirke de svake lagene, men om en gjør det kan skred bli overraskende store. Det er lettest å løse ut skred der snødekket er tynt og/eller myk overflate, men det er også mulig andre steder. Skred kan også fjernutløses. Gunstig temperatur gjør at det skal mer til for å løse ut skred i fokksnøen. Unngå ferdsel i skredterreng.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til sterk kuling fra sør om formiddagen.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 22:59

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 257906

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. feb 12:05 (+01:00) - 23. feb 12:05 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 257628

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

23.02.2021 kl. 21:41

247 moh

GG (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Varslet faregrad er riktig Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Faretegn

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 200 moh Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.02.2021 kl. 06:49

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

23. feb 06:49 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

ObsID: 257504

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

22.02.2021 kl. 23:27

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -12 °C Kjøllefjord (0moh) kl 23:27 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257290

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

22.02.2021 kl. 21:50

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø. Økende skredfare neste døgn: Mye snøfokk.

Vær

Snø 14 °C Skipsfjord (0moh) kl 21:50 5 cm nysnø akkumulert siste 3 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 257278

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org