Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 25.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng. Skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag i snødekket. Siden snøoverflaten i hovedsak er hard så skal det litt til for å påvirke de svake lagene, men om en gjør det kan skred bli overraskende store. Det er lettest å løse ut skred der snødekket er tynt og/eller myk overflate, men det er også mulig andre steder. Skred kan også fjernutløses. Gunstig temperatur gjør at det skal mer til for å løse ut skred i fokksnøen. Unngå ferdsel i skredterreng.
Sterk vind fra forskjellige retninger har gitt et generelt hardt snødekke av fokksnø. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst med mye oppstikkende stein. I skjermede terrengformasjoner kan det være mykere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til sterk kuling fra sør om formiddagen.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 22:59

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fv889 (100moh) kl 22:59 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 257906

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

24. feb 12:05 - 23. feb 12:05 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv8048 Kamøyvær - , Et i sei bukta på E69 å tre på fv 8048 den 23.02.21

ObsID: 257627

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 11:52

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Melder dårlig vær mye vind å regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vil fylle opp med snø i fjellan.

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skipsfjord (100moh) kl 11:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 257628

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

23.02.2021 kl. 21:41

247 moh

GG (***)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Svært vindpåvirket etter siste dagers uvær. Mye snø er flyttet

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å påvirke svarkt lag der snødekket er tynt. Forplantningsevnen i snødekket et svært god hvis ting først starter. Det er store holdkrefter i snødekket pga mye vind siste tiden. Heng uten god understøtte vil være mest utsatt Mildværet som er meldt de neste dagene vil ikke gå høyt her i området. Snødekket vil kunne stabilisere seg. Svært mye kantkort i området Varslet faregrad er riktig Vil være vanskelig å få tegn på skredfare som drønn i snøen og skytende sprekker. Snødekket kan gi inntrykk av å være svært stabilt pga at den er så vindpåvirket og hard på overflaten.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer

Faretegn

Drønn i snøen forplantet seg da jeg satt spaden i snøen for å grave snøprofil. Fant igjen sprekk i snødekket ca 100 mot øst

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 200 moh Har ikke undersøkt nok til å si noe sikkert om utbredelsen. Men regner med det er stor utbredelse

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 50 cm 1F/4F FC/DH 1 mm/3 mm D -16 °C @ 0 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm

ObsID: 257503

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.02.2021 kl. 06:49

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

23. feb 06:49 Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på EV69 mellom 22.02.2021 kl. 23:55 og 23.02.2021 kl. 08:56.

ObsID: 257504

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org