Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 18.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng. Skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skred kan gå på vedvarande svake lag. Dei kan gå i alle himmelretningar og bli overraskande store. Dette kan skje der t.d. personar og snøskuterar påverkar snødekket, og det er også mogleg å fjernutløyse skred. Frå ettermiddagen kan skred gå naturleg som følgje av at vind lastar snø inn i leheng, noko som gir auka last på vedvarande svake lag. Då kan det også vere mogleg å løyse ut skred i den ferske fokksnøen. Unngå skredterreng.
Bygevêr og periodevis kraftig vind i helga har påverka snøoverflata. Det er mykje fokksnø, men i skjerma terrengformasjonar og der det er skog kan det vere ubunden snø.
Lengre ned i snødekket er det vedvarande svake lag av kantkorn og delvis begerkrystallar. Dette finnast enten ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen.
Det er observert eit flakskred ved Vaddovarri.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-19 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-19 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Om kvelden lokalt opp i sørøst sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

18.02.2021 kl. 16:51

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 16:51

ObsID: 256398

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

18.02.2021 kl. 15:04

48 moh

Kristin (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristin

Vær

kommer snøprofil

ObsID: 256393

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.02.2021 kl. 12:22

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vind som vil renske fjellan.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C E69 Hønsa (0moh) kl 12:22 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 256328

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

17.02.2021 kl. 18:10

233 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:10 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 256184

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.02.2021 kl. 15:38

154 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Meget hard fokksnø over tregrensa i sørlig eksposisjon gjør at kantkornlag ved bakken er vanskelig å påvirke i dette området. Dette tyder på at det var kraftig snøfokk her i helga. Ikke funnet svake lag i fokksnøen. Det forventes at skred kan bli store i noen bratte heng, men at skred er vanskelig å løse ut i områdene med hard fokksnø. Utelukker ikke at skred kan være lettere å løse ut i andre deler av regionen hvor fokksnø kan være mykere.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på hardt underlag Tørr Ligger mest snø i sørlige himmelretninger etter snøfokk den siste tiden. Snøoverflaten er løs under tregrensen og hard over tregrensen i områder hvor vinden har fått tak.

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn og tydelig forplantning under tregrensen. Ikke observert drønn over tregrensen

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ser ett gammelt løssnøskred str 1 som antakelig er noen dager gammelt

Tester

LBT@90cmQ3 Kant ved bakken

Vær

Ikke nedbør -16 °C 0 m/s Kaldt og klart. Inversjon. Temperaturer ned mot -25 natt til i dag

Snøprofil

1 cm 4F SH 4 mm/6 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm D, 18 cm P RG 0 mm D, 6 cm K RG 0 mm D, 46 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/2 mm D -17,9 °C @ 0 cm, -11,7 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -7,1 °C @ 30 cm, -5,6 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm

ObsID: 256186

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.02.2021 kl. 14:16

413 moh

malm@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  malm@forsvaret Kommentar:  Bilde tatt fra luften. Bruddkanten ser ut som den er føket igjen, så det må være noen dager gammelt. Ser også gamle skuterspor nedenfor til venstre for skredet. Ser ingen som går inn i skredet.

Skredhendelse

14. feb 14:16 (+01:00)

ObsID: 256112

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.02.2021 kl. 12:20

481 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Sørsiden av Cadaoavi (480) som ligger i le for store henteområder fra nord.

Snødekke

ObsID: 255831

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.02.2021 kl. 12:19

219 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Sørsiden av Billavarri (200-240)

Snødekke

ObsID: 255830

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.02.2021 kl. 12:17

333 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Østsiden av Stuorra Jeahkir (450)

Snødekke

ObsID: 255829

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.02.2021 kl. 12:10

379 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Sørsiden av Stuorra Jeahkir

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Siste tids bygevær og nordlige vindretning har fortsatt å flytte snø inn i sørlige leheng. Det sees skavldannelser i alle sørlige leområder som er synlige fra vei i dette området. Disse bygget seg opp lørdag og natt til søndag ved moderat snøfokk. Se disse observasjonene for flere bilder av snøfordeling: https://www.regobs.no/registration/255829 https://www.regobs.no/registration/255830 https://www.regobs.no/registration/255831

Notater

Får desverre ikke gått obstur før i morgen. Vil da gi en oppdatering på bindinger i fokksnø og kantkornlaget lenger nede i snødekket.

Vær

Ikke nedbør -18 °C Ingen nedbør siste døgn

ObsID: 255828

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.02.2021 kl. 23:48

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 23:49 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 255715

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 23:45

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt å lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Snø -3 °C Skipsfjord (0moh) kl 23:45 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255716

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org