Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 13.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Variasjon i vindretning og økt bygeaktivitet fører til at fersk fokksnø vil kunne legge seg i heng i de fleste himmelretninger. Der fokksnøflakene er myke og tynne vil det være lett å løse ut skred. I tillegg finnes det et svakt lag av kantkorn under gammel skare lenger ned i snødekket, og i heng der det har samlet seg mye snø kan det gå store skred på dette laget. Vær observant på faretegn som drønn og skytende sprekker.
Det har kommet en god del snø i regionen den siste uka. Ytterst på kysten er snøoverflaten noe fuktig, mens det på indre strøk er snakk om tørr snø. I skogen er snøen ubunden, mens det over skoggrensa finnes fokksnøflak av varierende hardhet.
I den nye fokksnøen finnes det nedføykede lag med nysnø. Under skaren fra tidligere i vinter er det et vedvarende svakt lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller.
Sørvendte heng har fått pålagret mest snø de siste dagene
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-18 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.02.2021 kl. 23:18

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Har fått 10 cm med snø. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør i morgen .

Vær

Snø -4 °C Magerøya (0moh) kl 23:18 15 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 255301

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

13.02.2021 kl. 19:34

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:34 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 255275

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.02.2021 kl. 22:45

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Finr vær.

Vær

Snø -6 °C Kokelv til Snefjord (0moh) kl 22:45 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255041

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.02.2021 kl. 22:35

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder ikke nedbør..

Vær

Snø -6 °C E69 Svabergan (0moh) kl 22:35 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254811

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

11.02.2021 kl. 20:15

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 20:15 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254791

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.02.2021 kl. 23:20

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -5 å lite snø i fjelland. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har blåst bort fra fjell siden.

Vær

Snø -7 °C E69 (0moh) kl 23:21 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 254584

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

10.02.2021 kl. 15:00

102 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bildet viser østlig vendt side i bakgrunnen, mens forgrunnen viser sydlig vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bildet viser sydlig vendt side hvor det er betydelig mere snø enn østlig, nordlig og vestlig vendte sider
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Lite snø i østlig, nordlig og vestlig vendte sider, mens det ligger mere snø i sydlig vendte sider. Flere sydlig vendte sider har betydelig ansamling av snø bak rygger og forhøyninger Fuktigheten i snødekke var en mellomting mellom tørr og fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en lang periode med kantkorn under skare og den siste uken store variasjoner av nedføket lag av nysnø. Observeres det nå små tegn til stabilisering Det er meldt oppholdsvær og gunstige temperaturer for omvandling i snødekke. Dette gir grunn til å tro at nedføket lag av nysnø (observert som delvis nedbrutt under observasjon. kan være i ferd med å stabiliseres. Kantkornlaget har en større grad av usikkerhet knyttet til seg. Spesielt da det tidligere har tålt temperaturer som normalt er gunstig for omvandling Selvom oppholdsvær og gunstige temperaturer er meldt framover. Kommer det ofte nedbør uten at det er meldt. Man kan derfor med enkelhet se for seg en ny syklus med nedføket lag av nysnø, eller dårlig binding i fokksnøen Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTP11@25cmQ2

ECTN5@20cmQ2

Vær

Snø -6,3 °C 8 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær og snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fokksnø fra fjelltopper observeres fra fjellene rundt dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Størrelse på kunstig utløste skred vurderes til (2 Middels store). Selv om snødekket er tynt i mange fjellsider, spesielt nordlige, østlige og vestlige sider har enkelte flak betydelig størrelse i sydlig vendte sider Utløsbarheten vurderes til (Noen bratte heng) av samme grunn som størrelse på forventet skred

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm M, 65 cm 4F DF 0 mm M, 35 cm P RG 0 mm M, 5 cm 1F FCxr 2 mm M -6,4 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 70 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,3 °C @ 100 cm, -2,1 °C @ 110 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Lite lys og snøfokk gjorde det vanskelig å fastslå fasettering på krystallene nede ved bakken, men det er min vurdering fra andre turer a det er tilstede generelt på fjellet (indikert som FCxr i snøprofil)

ObsID: 254583

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org