Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 09.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt snøbyger og vind fra omkring nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø den siste uka. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er lett å løse ut skred, og mulighet for naturlig utløste skred. Flere steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som også kan påvirkes enten direkte av skiløper/skuter eller av mindre skred i fokksnøen. Dette kan gi større skred, og fjernutløsning av skred er også mulig.
Det har vært lite snø i regionen tidligere i vinter, men den siste uka har det kommet en god del snø, særlig i ytre deler av regionen. Periodevis kraftig vind fra omkring nord og nordøst har ført til at snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og vinden har flyttet mye løs snø inn i leområder i sør- og vestvendte helninger.
Under skaren fra tidligere i vinter har det dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller. Dette antas å finnes i større eller mindre grad de fleste steder som hadde snø på bakken under kuldeperiodene tidligere i vinter, særlig i indre deler av regionen.
Fredag ble det fjernutløst et skred i nærheten av Porsangermoen, langt sør i regionen. Det ble også observert et naturlig utløst skred ved Skipsfjord på Magerøya. Søndag var Fv.8070 på Nordkinnhalvøya steng på grunn av skred.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om formiddagen.
-13 °C til -10 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-15 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning. Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

09.02.2021 kl. 22:50

24 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:50 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendt terreng har blitt utsatt for en del transportsnø siste døgn. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 254407

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.02.2021 kl. 21:49

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -7 °C E69 (0moh) kl 21:50 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind så fjellan renskes for snø. Uforandret skredfare neste døgn: Bedre vær fra i morgen .

ObsID: 254405

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

08.02.2021 kl. 21:03

233 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -6 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:03 7 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger utsatt for transportsnø. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Været roer seg og snøen "setter seg".

ObsID: 254275

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

08.02.2021 kl. 13:32

260 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Snøbyger og vind siste døgn. Tenperaturer unde -10 grader

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøen har stabilisert seg noe. Skredproblemet i dette området er per nå knyttet til kantkorn ved bakken. Laget er vanskelig å påvirke fordi det ligger under tykt og hardt fokksnølag. Det forventes at skred kan bli store pga mengden vindtransportert snø i sørlige leområder. Viktig å være obs på områder med tynt snødekke. Skredfaren vil vedvare pga påfyll av snø og samme nordlige vindretning. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Snøoverflaten er ubundet under tregrensen. Like over grengrensen er overflaten vindpakket og myk. I områder hvor vinden har fått mer tak er snøoverflaten vindpakket og hard. Det er mye snø i sørlige leheng. Mindre snø på losidene. Mer snø innerst i regionen (Porangmoen) enn lenger ute (indre Billefjord).

Tester

ECTP22@84cmQ3 God Kankorn ved bakken

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV over 200 moh

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

21 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm, 46 cm P RG 0 mm, 4 cm F FC/DH 2 mm/3 mm -13,9 °C @ 0 cm, -8,2 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254279

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.02.2021 kl. 22:27

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å vind fra Nor.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø å vind..

ObsID: 254154

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

07.02.2021 kl. 19:16

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjird (0moh) kl 19:16 4 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254130

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

07.02.2021 kl. 19:13

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:14 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 254129

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.02.2021 kl. 20:10

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kraftige snø bygger. Uforandret skredfare neste døgn: Blir nok litt snø fremmover i fjellan.

ObsID: 253937

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org